သူငယ္တန္းၿပီးသြားတဲ့အခါ သင့္ကေလးဆီက ေမ်ွာ္လင့္ႏုိင္တဲ့အရာေတြ

သူငယ္တန္းၿပီးသြားတဲ့အခါ သင့္ကေလးဆီက ေမ်ွာ္လင့္ႏုိင္တဲ့အရာေတြ

ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစံႏႈန္းက တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ မတူၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႕အသက္အရြယ္ေလးမွာ ဘယ္ပညာေရးနဲ႕ လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ေတြ တက္သင့္လဲဆိုတာကို အၾကမ္းဖ်င္းသိထားေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။

ဘယ္လိုသိႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ သူငယ္တန္းမွာ ဘယ္ဘာသာရပ္ေတြသင္လဲ ဘယ္လိုသင္လဲဆိုတာ ဆရာမကိုေမးၿပီးသိႏုိင္သလို၊ အစိုးရခ်မွတ္ထားတ့ဲ သူငယ္တန္းပညာေရး ေပၚလစီေတြကေနလည္း သိႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးၿပီတ့ဲအခါ သင့္ကေလးဆီက အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္တာေတြက…

    • အတန္းထဲက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာျခင္း
    • အလွည့္က်စနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္း
    • ကတ္ေၾကးသံုးျပီး အရာ၀တၳဳမ်ားကို (ဥပမာ စကၠဴ) ညွပ္ႏုိင္ျခင္း
    • ဘယ္သန္လား ညာသန္လားဆိုတာ ကြဲျပားမႈရွိလာျခင္း
    • အခ်ိန္အယူအဆေတြျဖစ္တ့ဲ မေန႕က၊ ဒီေန႕၊ မနက္ျဖန္ စတာေတြကို နားလည္လာျခင္း
    • တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ႏွင့္ (ေျပးလႊားေဆာ့ကစားျခင္းမရွိ) တန္းစီတတ္ျခင္း
    • ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း အလြယ္တကူ လိုက္နာတတ္လာျခင္း
    • ၁၅ - ၂၀ မိနစ္ေလာက္ထိ အာရံုစူးစိုက္လာႏိုင္ျခင္း
    • ေရာင္စံုႏွင့္ခဲတံကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိုင္တြယ္တတ္ျခင္း
    • ေရာင္စံုႏွင့္ ကစားစရာဘေလာ့တံုးေလးမ်ားက့ဲသို႕ေသာ အရာမ်ားအား မွ်ေ၀အသံုးျပဳတတ္ျခင္း
    • အေျခခံအေရာင္ ၈ မ်ဳိးျဖစ္တ့ဲ အနီ၊ အ၀ါ၊ အျပာ၊ အစိမ္း၊ လိေမၼာ္၊ အမည္း၊ အျဖဴႏွင့္ ပန္းေရာင္တို႕အား သိလာျခင္း
    • အကၡရာမ်ား (က ခ ဂ၊ a b c ၊ A B C) ကို ခြဲျခားသိလာျပီး ေရးတတ္ျခင္း
    • အကၡရာတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ အသံထြက္မ်ားကို သိျခင္း
    • မိမိ၏ နာမည္အား စာလံုးေပါင္းတတ္ျခင္း
    • ဖတ္ျပထားေသာ ပံုျပင္အား ျပန္လည္ေျပာျပတတ္လာျခင္း
    • ပံု၊ စာ (သို႕) စကားေျပာျခင္းျဖင့္ မိမိသေဘာထားကို ေျပာျပတတ္လာျခင္း (ဥပမာ သူ႕အၾကိဳက္ဆံုးစာအုပ္က … )
    • နံပါတ္ ၀ မွ ၂၀ အထိ ေရတြက္ျပီး ေရးတတ္ျခင္း
    • ဆယ္ဂဏန္းစုမ်ား (၁၀၊ ၂၀၊ ၃၀) ကို ၁၀၀ အထိေရတြက္ႏုိင္ျခင္း
    • ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားအား ၁၀ အထိ ေပါင္းတတ္ျခင္း
    • ၀ ႏွင့္ ၁၀ အတြင္းရွိေသာ ဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ႏုတ္တတ္ျခင္း
    • အေျခခံ ပံုသ႑ာန္မ်ားျဖစ္ေသာ စတုရန္း၊ ၾတိဂံ၊ ေထာင့္မွန္စတုဂံႏွင့္ စက္၀ုိင္းမ်ားကို သိျခင္း

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Source: Greatschool

Tips Read 813 times