ဆရာမ်ား သင္ၾကားေရးထိေရာက္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား

ဆရာမ်ား သင္ၾကားေရးထိေရာက္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား

ဒီအခ်က္က သိသာတယ္ဆိုေပမယ့္ ေလ့လာခ်က္အရ ဒီလို ဘာသာရပ္ကိုနားလည္မႈ စာသင္ၾကားေပးမယ့္ ဆရာေတြက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ 

၂. အရမ္းခ်ီးက်ဴးမႈက ေကာင္းတာထက္ ဆိုးတာကိုပိုအားေပးပါတယ္

မွားယြင္းတဲ့ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ိဳးက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္မေကာင္းပါဘူး။ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေလ့လာခ်က္အရ ခ်ီးက်ဴးတယ္ဆိုတာ အားေပးတယ္လို႔ ဆိုလိုခ်င္ေပမယ့္၊ တကယ့္ အဓိပၸာယ္ေပါက္သြားတာက ဆရာဘက္က ေက်ာင္းသားအေပၚကို မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ပံုျဖစ္သြားေစပါတယ္။

ဥပမာ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ႐ံႈးနိမ့္မႈကို ဆရာက ေဒါသထြက္မယ့္အစား ဂ႐ုဏာသက္တဲ့ပံု ျပမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားက သူအရည္အခ်င္းမရွိလို႔ ဒီလိုျဖစ္သြားတာလို႔ ခံယူသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႕နည္းလမ္းေတြက အေျခအေနေပၚမူတည္ပါတယ္။

၃. သင္ၾကားမႈပံုစံမ်ား

သင္ၾကားမႈပံုစံက အေျခခံအရမ္းမေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအရမ္းအေရးႀကီးၿပီး၊ ေမးခြန္းထုတ္တဲ့ပံုစံ၊ စာစစ္တဲ့ ပံုစံေတြကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။  ဒီအပိုင္းမွာဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြကို ေလ့လာဖို႔အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း သင္ၾကားေပးတာတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

ထိေရာက္တဲ့သင္ၾကားမႈ ဆိုတာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဖို႔ ခက္ေပမယ့္၊ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ဆရာရဲ႕အရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ျပရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။

၄. ဆရာရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ

အတန္းထဲမွာ သင္ၾကားမႈပံုစံနဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာ သခ်ၤာသင္ၾကားတဲ့ပံုစံမွာဆုိရင္ ဘာကိုနားလည္ေစခ်င္လဲ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ဘယ္လို ေလ့လာေစခ်င္လဲ ဆိုတာေတြကလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာပါ။

၅. ဆရာနဲ႔ေက်ာင္းသားဆက္ဆံေရး

ဆရာနဲ႔ ေက်ာင္းသားအျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈကလည္း သင္ၾကားေရးမွာ သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဆရာအေနနဲ႔လည္း သင္ၾကားဖို႔တက္ၾကြေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးရမွာပါ။ ေက်ာင္းသားရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ အရည္အခ်င္းထက္၊ ႀကိဳးစားမႈပါ၀င္သင့္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Tips Read 1781 times