ဆယ္တန္းမေအာင္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ သက္ေမြးပညာသင္တန္း

ဆယ္တန္းမေအာင္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ သက္ေမြးပညာသင္တန္း

 ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းရွိ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း (Sakura-Insein) ႏွင့္ GTI ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း (ရံုး) အမွတ္-၃၀၃၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း (တတိယထပ္) လိႈင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ အခမဲ့ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန (TVET)၊ ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း (AGTI Society) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Kinden Corp; Sumitomo Corp; တုိ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ေအာက္ပါသင္တန္းကို အမွတ္စဥ္ (၆) အျဖစ္ Sakura-Insein သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္းတြင္ ဖြင့္ွလွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Sakura-Insein Technical Course

(က) Commercial Electrical Writing Course (၃၀) ဦး

(ခ) Electrical Power Distribution Line Course (၁၀) ဦး

READ - အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္အတြက္ ယူ႐ိုေလးသန္းခန္႔တန္ဖိုးရွိ သင္ေထာက္ကူကိရိယာမ်ား ဂ်ာမနီပံ့ပိုးမည္

သင္တန္းကာလ (၇) လ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ထိုသင္တန္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၌ နာမည္ႀကီးေက်ာ္ၾကားသည့္ Kinden Corp; ၏ လ်ွပ္စစ္သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ တြဲဖက္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဂ်ပန္ဆရာမ်ားႀကီးၾကပ္၍ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအျပည့္အစုံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

၃။ သင္တန္းအား စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္ -

(က) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(ခ) အနိမ့္ဆုံးတကၠသုိလ္၀င္တန္းအဆင့္ သင္ၾကားဖူးသူျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၁၇) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္ (၂၃) ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ။

(ဃ) သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းတက္ေရာက္ရမည္။

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးခန္း -

ဖုန္း 01-64663၊ 09-975289797၊ 09-428324832၊ 01-519863၊ 09-505717 သို႔ ရုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Government School Read 66014 times