မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်(၂၉-၆-၂၀၂၀) မှ (၃-၇-၂၀၂၀) အထိ


မြန်မာ့ပညာရေးရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်(၂၉-၆-၂၀၂၀) မှ (၃-၇-၂၀၂၀) အထိ
နံနက် (၁၀) နာရီမှ ညနေ (၄) နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။

 

 

 

 

 

News Tips Latest Post Read 1116 times