နေ့စားလပေးဆရာ/ဆရာမများ (Teaching Assistant) လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခြင်း


ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပသင္ၾကားမည့္ ေန႔စားလေပး ဆရာ/ဆရာမမ်ား (Teaching Assistant) ရာထူးကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

Credit: Educational News Updates

News Tips News Latest Post Read 32922 times