၈ တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း

၈ တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း

၁။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား (ပူတာအို၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ဘားအံ၊ မင္းတပ္၊ တီးတိန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ စစ္ေတြ၊ လားရႈိး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္လုံ၊ က်ိဳင္းတုံ၊ ပင္းပက္၊ ရြာမ၊ လက္ခုပ္ကုန္း၊ ေက်ာက္ဆည္၊ မိတၳီလာ၊ ျမင္းၿခံ၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ခႏၱီး၊ ကေလး၊ မုံရြာ၊ ေခ်ာင္းဦး၊ ပခုကၠဴ၊ မေကြး၊ ျပည္၊ ေတာင္ငူ၊ ပုသိမ္၊ ဟသၤာတ၊ မအူပင္၊ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း) စုစုေပါင္း (၃၅) ေက်ာင္းတုိ႔တြင္ သင္တန္းသားသစ္မ်ား ေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။

၂။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ -

(က) အေျခခံပညာအလယ္တန္း (အဌမတန္း) ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။

(ခ) နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းသေဘာႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရမည့္အျပင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္ရုံ/ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။

၃။ (၂) ႏွစ္သင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ပါက A.G.T.I ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႔ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံမ်ား၏ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးမႈမ်ားအတုိင္း ေလ်ွာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

၄။ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာ္ငး ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ က်ရံႈးသည္ျဖစ္ေစ တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲႀကီးကို ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုလုိပါက ျပင္ပေျဖအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

၅။ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ (၃၀၀၀၀/-) ႏႈန္းျဖင့္ သင္တန္း တက္သည့္ကာလ မ်ား အတြင္း ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

ဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းမ်ား

၆။ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးပါမည္ -

(က) အေဆာက္အဦးနည္းပညာသင္တန္း (Building Technology)

(ခ) အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာသင္တန္း (Electronics Technology)

(ဂ) လွ်ပ္စစ္နည္းပညာသင္တန္း (Electrical Technology)

(ဃ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာသင္တန္း (Auto Mechanics Technology)

(င) စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းနည္းပညာသင္တန္း (Machining Technology)

(စ) ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေလေအးေပးစက္နည္းပညာသင္တန္း (Refrigeration and Air-Conditioning Technology)

(ဆ) သတၳဳပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာသင္တန္း (Metal Process Technology)

(ဇ) သုတနည္းပညာသင္တန္း (Information Technology)

၇။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတုိ႔ ေလွ်ာက္ထားလုိသည့္ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ (၇-၅-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ စတင္ထုတ္ယူႏုိင္သည္။

ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို (၂၂-၅-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ မိမိတို႔ တက္ေရာက္ လိုသည့္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရ မည္ ျဖစ္သည္။

၈။ အေသးစိတ္သိရွိိလိုပါက မိမိေလွ်ာက္လႊာရယူေသာ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Source: နည္းပညာ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန

Government School Read 16920 times