ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ KG စနစ္

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ KG စနစ္

ဩစေၾတးလ်နိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ပညာေရးစနစ္တြင္ KG (Kindergarten) ဆိုသည္မွာ မတက္မေနရ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မိဘမ်ားက မိမိတို႔ ကေလးမ်ားကို အစေကာင္းေစရန္ ဆိုသည့္ သေဘာျဖင့္ KG ပို႔ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၄ ႏွစ္ ျပည့္သည့္ ကေလးတိုင္း KG တက္ခြင့္ ရွိသည္။ KG ဆိုသည္မွာ ကေလးတစ္ဦးအတြက္ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းအစဟု သတ္မွတ္ကာ ကေလးမ်ားကို အေစာပိုင္းကာလ သိသင့္သိအပ္ေသာ စာ၊ ကိန္းႏွင့္ လူမွုေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးတို႔ကို ပ်ိဳးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးရာ ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

KG ဆိုသည္မွာ သူတို႔နိုင္ငံတြင္ တစ္ေနကုန္ တက္ရသည့္ ေက်ာင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ အခ်ိန္ပိုင္းေလးသာ မိဘမ်ားႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းၿပီး ဖြင့္ထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အေျခအေနအရ တစ္ေနကုန္ ဖြင့္ထားေပးသည့္ေက်ာင္းမ်ား ရွိသလို ေန႔ဝက္သာ တက္ၾကရသည့္ ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ဖြင့္ထားေသာ KG ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကၿပီး မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ကာ ဖြင့္ထားၾကေသာ ရပ္ကြက္ေက်ာင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

KG အစတြင္ ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္ စနစ္မ်ားမွာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဆရာမႏွင့္ ကေလးမ်ား ဝိုင္းထိုင္ၿပီး စကားေျပာၾကသည္။ ကစားၾကသည္။ ဆရာမက ကေလးေတြကို ပုံေျပာျပသည္။

ဘာေတြစိတ္ဝင္စားသလဲ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြက ဘယ္သူလဲ၊ ေက်ာင္းကိုလာစဥ္ ဘာေတြေတြ႕ခဲ့သလဲ စသည္ျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ေျပာရဲဆိုရဲ ရွိလာေစရန္ အေျခခံကစၿပီး သင္ေပးၾကသည္။

KG ဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ား လာေရာက္ခ်င္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။

ကေလးတစ္ေယာက္ကေက်ာင္းမသြားခ်င္ဘူးဟု တြင္တြင္ျငင္းေနလၽွင္ မေအာင္ျမင္ေသးဟု ဆိုရမည္။ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး အရာရာကို သင္ယူေလ့လာရန္ အသင့္အေနအထားတြင္ ျဖစ္ေနရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာေသာ ကေလးမ်ားကို ဆရာမမ်ားက မိမိတို႔ လြယ္အိတ္မ်ားကို စနစ္တက် ထားတတ္ရန္၊ အိမ္သာကို ကိုယ္တိုင္သြားတတ္ရန္၊ ေရ၊ စကၠဴ အသုံးျပဳမႈတို႔ကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္က အစ စနစ္တက် သင္ေပးသည္။

ေက်ာင္းလာတက္မည္ ဆိုလၽွင္ လိုအပ္သည့္ လြယ္အိတ္၊ ေရဘူး၊ ထမင္းဘူး အစရွိသည္တို႔ကို မိဘမ်ားအား ေက်ာင္းက စာရင္းထုတ္ေပးလိုက္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္တိုက္တြင္ သြားဝယ္ၾကရသည္။ ဤေက်ာင္းမွဆိုလၽွင္ ယူနီေဖာင္း၊ အိတ္၊ ထမင္းဘူးကအစ အားလုံးဆင္တူေအာင္ ထုတ္ေပးလိုက္မည္သာ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဗီရိုေလးမ်ားကို ထားေပးထားသည္။ ကေလးမ်ား၏ အမည္ေလးမ်ားကိုလည္း ကပ္ေပးထားသည္။ ကိုယ့္ဗီရိုထဲတြင္ ထမင္းဘူးႏွင့္ အျခားအသုံးအေဆာင္မ်ားကို စနစ္တက် ထားတတ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးသည္။

ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မွန္သမၽွကို လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္ တာဝန္ေပးၿပီး ဆရာမမ်ားက လုပ္ခိုင္းတတ္သည္။

ေက်ာင္းသို႔ပို႔မည့္ ကေလးမ်ားကို ယူနီေဖာင္းကအစ စမတ္က်ေနေစရန္ ေက်ာင္းက ဖိအားေပးထားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းကို ျဖစ္သလို မလြတ္ရဲၾကေပ။ ညကတည္းက မီးပူတိုက္ထားၿပီး အားလုံးကို ျပင္ဆင္ေပးထားၾကရသည္။

ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ကစားလိုက္၊ နားလိုက္၊ စာသင္လိုက္၊ အိပ္လိုက္ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေသာ ဘဝတစ္ခုကို ကေလးမ်ား ရယူခံစားနိုင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးထားသည္။ ေက်ာင္းက ေန႔လယ္စာေကၽြးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ အာဟာရ ျပည့္ဝသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ဖန္တီးၿပီး ေကၽြးၾကသည္။

တစ္ေနကုန္ ေဆာ့ကစားေနၾကရသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အားျဖစ္ေစသည့္ အာဟာရမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဟု ခံယူထားၾကသည္။

ေက်ာင္းတြင္ စာသင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ဝိုင္းထိုင္ၿပီး စကားေျပာၾကရင္းက သင္ခန္းစာေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တက္သြားသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ ကေလးမ်ားထံက မည္သည့္ Feedback ကို ျပန္ရမွ ေရွ႕တစ္ဆင့္တိုးရန္ သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသို႔ ကေလးမ်ား ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ ေရာက္လာသည့္ ကေလးမ်ားကို အေကာင္းဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ | ဆိုသည္မွာ ဆရာမ်ား၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ အနာဂတ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရန္ လိုသလို၊ ေက်ာင္းဆိုသည္မွာလည္း ဆရာမ်ားအတြက္ အနာဂတ္တစ္ခုအျဖစ္ ယူဆလာေစရန္ သူတို႔ပညာေရးစနစ္က KGမွစကာ အေျခခံထားသည္။

အေျခခံကို အေျခခိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္နိုင္မွသာ ပညာေရး ျမႇင့္တင္နိုင္မည္ဟု ယူဆထားသည္။ KG သည္ အားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အေျခခံေပးနိုင္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာဟု မိဘမ်ားေရာ ဆရာမ်ားကပါ လက္ခံယူဆထားၾကသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: thevoice

International/Private Read 885 times