၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၉)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၈၁    (ရရ)    လားရှိုး  

 
၈၂    (ရဓ)    သိန်းနီ    


 

၈၃    (ရဖ)    ကွမ်းလုံ    


၈၄    (ရအ)    တန့်ယန်း    


၈၅    (ရအယ)    မိုင်းရယ်    


၈၆    (ရဖပ)    ဟိုပန်    


၈၇    (ရဖလ)    လောက်ကိုင်    


၈၈    (ရစမ)    အထက(၁)မူဆယ်    


၈၉    (ရစဆ)    အထက(၂)မူဆယ်

Latest Post News Tips Read 1205 times