၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၅)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၄၁    (ရသပ)    အောင်ပန်း  


၄၂    (ရသထ)    အထက(ခွဲ)လ(၂)အောင်ပန်း   


၄၃    (ရသဘ)    ဘော်ဆိုင်း(ကလော)    


၄၄    (ရသဟ)    ​ဟဲဟိုး(ကလော)    


၄၅    (ရဟ)    ရွာငံ    


၄၆    (ရဟက)    မြို့ကြီး(ရွာငံ)    


၄၇    (ရဟဇ)    မြိုင်(ရွာငံ)    


၄၈    (ရဟဒ)    မြင်းကျဒိုး(ရွာငံ)    


၄၉    (ရဟဥ)    ​ရေဦး(ရွာငံ)    


၅၀    (ရဠ)    ပင်လောင်း    


 

၅၁    (ရဠက)    တီကျစ်(ပင်လောင်း)

 

 

 

Latest Post News Tips Read 720 times