(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအထောက်အကူပြု ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ


(၂၀၂၀) ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအထောက်အကူပြု ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ

 

 

 

 

 

 

Chinese (180) တရုတ္ စကားေျပာသင္တန္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္တန္း (၁၈၀) ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ministry of Education

Government School Latest Post Tips Read 832 times