** သင်္ချာ (Grade 5) စာမေးပွဲနမူနာမေးခွန်းများ


ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန
စာေမးပြဲနမူနာေမးခြန္းႏွင့္ နမူနာေမးခြန္းအမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း
(Grade 5)
 

 

 

 

 

 

Read More:>>>  ** ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ (Grade 5) စာေမးပြဲနမူနာေမးခြန္းမ်ား

 

Read More:>>>  ** အေဝးသင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည့္ရက္

 

 

(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန)

(www.edge.com.mm)

 

News Tips Latest Post Read 758 times