မိတ်ဆွေတို့ “A Letter From Myself in 2030” စာစီစာကုံးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြရအောင်


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ား အသက္ (၁၄) ႏွစ္အထိႏွင့္ လူငယ္မ်ား အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္အထိ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါတယ္။

Middle School (240) အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး (၂၄၀) ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

Tips Tips Tips Latest Post Read 864 times