Tips

ေက်ာင္းသားေတြ ပညာသင္ဆုနဲ႕လြဲေခ်ာ္ေစတ့ဲ အယူအဆအမွားမ်ား

အာရွေဒသတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အယူအဆအမွားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္....။

ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္တ့ဲေက်ာင္းသားေတြအတြက္ တကၠသိုလ္ၾကီးေတြမွာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ဖို႕ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တာမ်ဳိး မရွိေတာ့ပါဘူး။

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕သူတုိ႕ရဲ႕မိသားစုေတြအတြက္ ေစ်းၾကီးလြန္းလွတယ္ဆိုေပမယ့္ ကံေကာင္းစြာနဲ႕ပဲ အရင္ကထက္စာရင္ အခုဆို ေက်ာင္းတက္ရဖို႕ ပိုလြယ္ကူလာပါတယ္။

ပညာသင္ဆုဆိုတာမ်ဳိးက ပညာရည္ထူးခြ်န္မႈနဲ႕ တျခားက႑ေတြမွာ ထူးခြ်န္မႈရဲ႕ သေကၤတတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

အ့ဲဒါေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုရရွိထားတ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ကေတာ့ အရမ္းကိုစိတ္ေက်နပ္ဂုဏ္ယူဖြယ္ အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုျဖစ္တ့ဲအတြက္ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕လည္း ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ နဲ႕ ပတ္သက္တ့ဲ အယူအဆမွားေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ပညာေတာ္သင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ကို ျမင့္တက္လာေစခ်င္ပါတယ္။

အလားအလာရွိတ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြ ပညာသင္ဆုနဲ႕လြဲေခ်ာ္ေစတ့ဲ အယူအဆမွား (၅) ခ်က္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။  

အယူအဆမွား (၁) အမွတ္ေကာင္းရျခင္းကသာ ဆုရႏိုင္ဖို႕ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္။

အမွန္တရား - အမွတ္ေကာင္းတ့ဲ ထိပ္တန္းေက်ာင္းသားအေနနဲ႕ ေက်ာင္းၿပီးလာတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အ့ဲလိုေကာင္းရံုနဲ႕ေတာ့ ပညာသင္ဆုရဖို႕ မက်ိန္းေသပါဘူး။

ပညာေတာ္သင္ေရြးခ်ယ္တ့ဲသူေတြက မၾကာခဏဆိုသလို တကၠသိုလ္နဲ႕ဆက္စပ္လူမႈ၀န္းက်င္မွာ တန္ဖိုးျဖစ္လာဖို႕ တမူထူးျခားၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္တ့ဲ လကၡဏာရွိတ့ဲသူေတြကို ရွာေဖြၾကပါတယ္။

ဒီလိုပင္ကိုစရိုက္ရွိတ့ဲသူေတြကေန သူတို႕ရဲ႕စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ အေတြးအေခၚအယူအဆနဲ႕ သူတို႕ပိုမိုႏွစ္သက္တတ္ၾကတ့ဲအရာေတြကို ရွာေဖြၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္လိုပဲ ပညာရည္ထူးခြ်န္ၿပီး လာေရာက္ေလွ်ာက္ၾကတ့ဲ လူေပါင္းေထာင္ခ်ီကေန ခြဲထြက္တင္ျပႏိုင္ဖို႕ လိုပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကိုယ္ကဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းရဲ႕ Asset ျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္းကို ရွင္းျပႏုိင္ရပါမယ္။

အယူအဆမွား (၂) ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္တကၠသိုလ္အေၾကာင္း သိပ္မသိလည္းကိစၥမရွိပါဘူး။

အမွန္တရား - ကိုယ့္မွာပညာေရးအေထာက္အထားေကာင္းနဲ႕ ေက်ာင္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိေနေန ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္ တကၠသိုလ္အေၾကာင္း ဂဃနဏ နားမလည္ထားဘူးဆိုရင္ ဆုရဖို႕အခြင့္အေရး ေလ်ာ့နည္းသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕က ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားတ့ဲတကၠသိုလ္အေပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈ အတိုင္းအတာ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တကၠသိုလ္ေတြထဲကေန ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီတစ္ခုကိုတက္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရလဲဆိုတာကို သိခ်င္ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းအေပၚစိတ္၀င္စားမႈကိုေဖာ္ျပႏုိင္မႈက အပိုအမွတ္ရႏိုင္တ့ဲ အခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ကိုယ့္အေနနဲ႕ တကၠသိုလ္မွာ ေတာက္ေလွ်ာက္စာေပေလ့လာသြားဖို႕ ဘယ္ေလာက္ထိ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားျပီးျပီလဲဆိုတာကို ျပသႏိုင္ဖို႕ သူနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြကို မ်ားမ်ားေလ့လာထားပါ။

အယူအဆမွား (၃) အင္တာဗ်ဴးေတြက ေၾကာက္ဖို႕ေကာင္းတယ္။

အမွန္တရား - ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္တ့ဲသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႕ကို ေတာက္ေလွ်ာက္အကဲျဖတ္ေလ့လာၿပီး ေမးျမန္းေနတ့ဲသူေတြနဲ႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေျပာဆိုဆက္ဆံရတာကို ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္လို႕ ျမင္ၾကပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးဆိုတာ သူ႕ရဲ႕ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးသဘာ၀အရ ေျဖဆိုသူေတြအေနနဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဆန္းစစ္ႏိုင္မႈ လိုအပ္တ့ဲအတြက္ ခက္ေတာ့ခက္ခဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာသင္ဆုနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲအင္တာဗ်ဴးကေတာ့ အ့ဲေလာက္ႀကီး ေၾကာက္ဖို႕ေကာင္းတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပညာသင္ဆုေမးခြန္းလႊာေတြက ေလွ်ာက္ထားသူေတြရဲ႕ ပညာေရးနဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးအေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာဖို႕အတြက္ပဲ စီမံထားတာျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ နယ္ပယ္တစ္ခုခုကို ႏွံ႕စပ္မႈရွိ။ မရွိေမးတ့ဲေမးခြန္းမ်ဳိး မရွိသေလာက္ရွားတ့ဲအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕အေၾကာင္းအရာေတြက ေလွ်ာက္လႊာထဲမွာ ထည့္ေရးလို႕မရပါဘူး၊ ဒီေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေတြကို ပညာသင္ဆုေကာ္မတီ၀င္ေတြ ကိုယ့္ေကာင္းေၾကာင္း ဒီထက္ပိုသိလာေအာင္ ျပသႏုိင္မယ့္အခြင့္အေရးတစ္ခုလို႕ သေဘာထားလိုက္ပါ။

အယူအဆမွား (၄) ေလွ်ာက္လႊာလက္ခ့ဲတ့ဲရံုးခန္းကို ရွိသမွ်စာရြက္စာတန္းေပါင္းစံုေပးပို႕ျခင္းက ဆုရႏိုင္ေခ်ပိုရွိေစတယ္။

အမွန္တရား - ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာေပးပို႕ျခင္းနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲ အယူအဆအမွားတစ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္မွာ ရွိသမွ်စာရြက္စာတမ္းေတြ မ်ားမ်ားျပႏိုင္ေလေလ၊ ပညာသင္ဆုေကာ္မတီ ကိုယ့္ကိုပိုသတိထားမိေလျဖစ္ၿပီး ဆုရႏိုင္ေခ်လည္း ပိုျမင့္တက္လာေလျဖစ္တယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားသူေတြက မလိုအပ္တ့ဲ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ေလွ်ာက္လႊာနဲ႕တူတူ တြဲတင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အ့ဲဒါက မမွန္ပါဘူး။ ေကာ္မတီ၀င္ေတြ ေလွ်ာက္လႊာစာမ်က္ႏွာ အမ်ားႀကီးကိုဖတ္ၿပီးမွ သူတို႕သိခ်င္တ့ဲ ကိုယ့္အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာကို သိရတာမ်ဳိးကေတာ့ မေကာင္းလွပါဘူး။

ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕အေနနဲ႕ ေလွ်ာက္ထားသူေတြ အလြန္အက်ဴးကိုယ္ရည္ေသြးၿပီး စာပိုဒ္ေတြအမ်ားႀကီးထဲမွာ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေရးျပတာထက္စာရင္ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ထိေရာက္က်စ္လစ္မႈရွိစြာနဲ႕ ဘယ္လိုေဖာ္ျပႏိုင္လဲဆိုတာကို ပိုစိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။

ခုနကေျပာသလိုပဲ ပညာထူးခြ်န္မႈနဲ႕ ပင္ကိုယ္စရိုက္က ေယဘုယ်အားျဖင့္ တျခားအေၾကာင္းအရာေတြထက္ ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တ့ဲ Application ရရွိဖို႕အတြက္ တင္ရမယ့္ စာရြက္စာတမ္းနဲ႕ Attachments ေတြကို တိတိက်က်ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုထားပါ။

အယူအဆမွား (၅) ပညာသင္ဆုရႏိုင္ေခ်က အင္မတန္႕ကိုနည္းပါတယ္။

အမွန္တရား - ပညာသင္ဆုေပးတ့ဲစံႏႈန္းေတြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္စီမံထားတ့ဲအတြက္ လူအနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပဲ Eligible ျဖစ္မယ္လို႕ ေက်ာင္းသားေတြက ထင္ေနၾကပါတယ္။

အမွန္တကယ္ကေတာ့ ပညာသင္ဆုေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႕ရဲ႕ထူးခြ်န္မႈအေလ်ာက္ ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ေအာင္ အထူးပံုေဖာ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲလိုပဲ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕မိသားစုေတြ ေက်ာင္းလခေပးသြင္းႏုိင္ဖို႕ ကူညီတ့ဲအေနနဲ႕ တျခားမေရမတြက္ႏိုင္တ့ဲ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ဳိးေတြျဖစ္တ့ဲ လိုအပ္မႈအရင္းခံ ပညာသင္ဆု၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ေခ်းေငြေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ျပီးေတာ့ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းစီမွာ တခါတေလ ေနထိုင္ရာေဒသအလိုက္ဆိုၿပီး ခ်ီးျမွင့္မယ့္ေက်ာင္းသား အကန္႕အသတ္ထားရွိတ့ဲအတြက္ ပညာသင္ဆုတပ္အပ္ရႏုိင္တ့ဲ နည္းဗ်ဴဟာေတြေတာ့ ပံုေသကားခ်ပ္မရွိပါဘူး။

တခ်ဳိ႕ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္းေတြက သူတို႕ရဲ႕ရင္းျမစ္ေတြကို ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္တ့ဲေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပိုမိုလ်ာထားေတာ့ Qualification ခ်င္း ညီမွ်ေနရင္ေတာင္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ Privileges Level မတူညီလို႕ သူတို႕ရဲ႕ပညာသင္ဆုရႏိုင္ေခ်လည္း မတူေတာ့ပါဘူး။    

ၿခံဳငံုေျပာရရင္ေတာ့ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ရႈပ္ေထြးၿပီး ခန္႕မွန္းရခက္ပါတယ္။ ဘယ္သူက ဆုပိုရႏုိင္ေခ်ရွိတယ္ဆိုျပီးေတာ့လည္း တပ္အပ္ေျပာလို႕မရပါဘူး။

ႏိုင္ငံေက်ာ္အားကစားသမားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုခ်ီးျမွင့္ခံထားရတ့ဲ Artist ဒါမွမဟုတ္လည္း အလားအလာေကာင္းတ့ဲ တက္သစ္စလူငယ္စြန္႕ဦးတီထြင္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကို ရႈေထာင့္မ်ဳိးစံုကေန အကဲျဖတ္ထားတာျဖစ္ျပီးေတာ့ ပညာေတာ္သင္ေရြးခ်ယ္မႈအဆင့္တုိင္းမွာ ဘယ္ Talent အမ်ဳိးအစားကိုမွ အသားေပးေရြးခ်ယ္တာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ ပါ၀င္ေသာသင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ား၊ Scholarship၊ Knowledgeမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Source: ProspectsASEAN

Read times
Rate this item
(1 Vote)