ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔…

ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔…

အခ်ိန္၊ ပညာ၊ ေလ့က်င့္မႈ၊ ႀကိဳးစားမႈ နဲ႔ ထိန္းကြပ္မႈေတြအၾကားမွာ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းတစ္ဦး ေပၚထြန္းလာရတယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ား နားလည္ထားၾကပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔.. အရင္းအႏွီးမ်ားစြာ လိုအပ္ပါတယ္..။

Teaching

စာသင္ၾကားေပးျခင္း (Teaching) ဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္း (သို႔) လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ အသိပညာကို ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက သူတို႔တတ္ကြ်မ္းတဲ့ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ နဲ႔ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

စာသင္ၾကားျခင္းဟာ အႏုပညာတစ္ခုျဖစ္သလို.. သိပၸံအတတ္ပညာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္း မ်ားဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ သားေကာင္းရတနာမ်ားစြာကို ေပၚထြန္းလာေအာင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးႏိုင္သူမ်ားပါပဲ...။

ဆရာအတတ္ပညာ ပိုၿပီး ကြ်မ္းက်င္လာေလ.. စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္းေလးေတြ ပိုၿပီးေသြးႏိုင္ေလပါ။ ကေလးေတြဟာ.. ေက်ာက္႐ိုင္းတံုး ေလးေတြ၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ ရႊံ့တံုးေလးေတြ နဲ႔ အလားသ႑ာန္ တူပါတယ္။ ပံုေဖာ္ေပးရမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ ဖိအားေပးလို႔ မရပါ။

ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားရဲ႕ လက္နက္ဟာ ပညာ နဲ႔ စာသင္ခန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာဆိုတာ မိမိသင္ၾကားမယ့္ ဘာသာရပ္ပညာ၊ သင္ၾကားနည္း အတတ္ပညာ၊ သင္ယူနည္းအတတ္ပညာ နဲ႔ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျခင္း ပညာျဖစ္ပါတယ္။

၂၁ ရာစု ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္မွာ စာတစ္ခုတည္း သင္ၾကားေပးေနလို႔ မရေတာ့ပါ။ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ နဲ႔ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ စနစ္တက် လုပ္ရမည့္အျပင္ ပညာသင္ရာမွာလည္း.. ေက်ာင္းသားႏွင့္ စိန္ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရေတာ့မွာပါ။ ျပင္လည္း ျပင္သင့္ေနပါၿပီ။

ေက်ာင္းစာသင္ခန္းနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းဟာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ယူခ်င္စရာ၊ ေလ့လာခ်င္စရာ၊ ေႏြးေထြးရာ၊ မွီခိုအားထားရာ ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေက်ာင္းေဆာင္ေတြခ်ည္း ထပ္တိုးေနရံုထက္ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္းက ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႀကိဳးစားျမႇင့္တင္ၾကဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ စာသင္ခန္းေကာင္းေကာင္းဟာ ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ လက္နက္တစ္ခုပါ။ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာစြာ အသံုးျပဳတတ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Credit: သန္႔ဦး (အာကာသႏွင့္ စၾကဝဠာ သင္ေထာက္ကူ)

Tips Read 8267 times