ျပင္သစ္ ကေလးမ်ား အသက္ သုံးႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းစတက္ရေတာ့မည္

ျပင္သစ္ ကေလးမ်ား အသက္ သုံးႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းစတက္ရေတာ့မည္

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ သမၼတအီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ခ္႐ြန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားအရ ကေလးမ်ား ပညာစတင္သင္ၾကားရမယ့္ အသက္အ႐ြယ္ကုိ ယခင္ ေျခာက္ႏွစ္အစား သုံးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လုိက္ပါတယ္။

ယခု အေျပာင္းအလဲရ ျပင္သစ္ဟာ မသင္မေနရ ပညာသင္ၾကားရတဲ့ အသက္အ႐ြယ္ကုိ အငယ္ဆုံးသတ္မွတ္တဲ့ ဥေရာပ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ယခု အစီအစဥ္က ျပင္သစ္ ကေလးငယ္အေရအတြက္ အနည္းအက်ဥ္းကုိသာ သက္ေရာက္မႈ႐ွိမယ္လို႕လည္း ဆုိပါတယ္။

ျပင္သစ္မိသားစု အမ်ားစုက ၎တုိ႕ရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြကုိ အသက္သုံးႏွစ္အ႐ြယ္မွာ ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္းသုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ၿပီး ကစားရင္းနဲ႕ပင္ ပညာစတင္သင္ၾကားေစေလ့႐ွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အစိုးရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ ျပင္သစ္မွာ အသက္သုံးႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးေတြအနက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမ႐ွိသူ ၂.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ႐ွိပါတယ္။

ျပင္သစ္သမၼတကေတာ့ ယခုအေျပာင္းအလဲဟာ ပညာေရးမညီမွ်မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္႐ြယ္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ဆင္းရဲတဲ့ေဒသေတြမွ မိဘေတြက ကေလးေတြကုိ ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္းပုိ႕မႈ နည္းပါးၾကတယ္လုိ႕လည္း သမၼတမက္ခ္႐ြန္က ေျပာပါတယ္။

READ - ၇ တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ အႏုပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမဳိ႕မွာ အသက္သုံးႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးငယ္ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေက်ာင္းသုိ႕ပုိ႕ေလ့႐ွိေပမဲ့ အျခားေဒသေတြမွာေတာ့ ထုိရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ အလြန္ေလ်ာ့နည္းတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္တယ္လို႕ Le Monde သတင္းစာက ေျပာပါတယ္။

“ဒီကိစၥကုိ လာမယ့္ ၂၀၁၉ ေက်ာင္းအပ္ရာသီမွာ စတင္သြားဖုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ ပညာေရးမွာ မညီမွ်မႈေတြ ျဖစ္ေနတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပင္ဆင္ႏုိင္မွာပါ” လုိ႕ သမၼတမက္ခ္႐ြန္က မတ္လ ၂၇ ရက္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ယခုအေျပာင္းအလဲကုိလည္း မက္ခ္႐ြန္က ျပင္သစ္ပညာေရးစနစ္ကုိ အုတ္ျမစ္ခ်မႈအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ကေလးငယ္ ပုံမွန္ပညာသင္ၾကားမႈ မည္သည့္အသက္မွာ စတင္သင့္ေၾကာင္းကုိ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈေတြလည္း ႐ွိေနခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာေတြ႕႐ွိခ်က္တစ္ခုအရ ေနာက္က်မွ ေက်ာင္းတက္တဲ့ကေလးေတြဟာ စာသင္ၾကားရာမွာ စိတ္မပါျခင္း သုိ႕မဟုတ္ စာသင္ခန္းမွာ အေဆာ့လြန္ျခင္းတုိ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဥေရာပမွာ အေအာင္ျမင္ဆုံး ႏုိင္ငံေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဖင္လန္၊ ပုိလန္နဲ႕ အက္စ္တုိးနီးယားတုိ႕မွာ ကေလးမ်ား ပုံမွန္ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းစတက္ရမယ့္ အသက္အ႐ြယ္ကုိ ခုနစ္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားမွ ကေလးေတြဟာ အသက္ခုနစ္ႏွစ္ မျပည္မီကတည္းက ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္ေနၾကၿပီး ေဆာ့ကစားရင္းနဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကစားနည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပညာသင္ယူေနၾကပါတယ္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ား႐ွိ စာသင္ခန္းမ်ားဟာလည္း ေသးငယ္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမနဲ႕ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အေရအတြက္ အခ်ဳိးညီမွ်တတယ္လို႕ ဆုိပါတယ္။

ဥေရာပမွာ ပညာစတင္သင္ၾကားရတဲ့ အသက္အ႐ြယ္ သတ္မွတ္ထားမႈမ်ား

သုံးႏွစ္ – ဟန္ေဂရီ

ေလးႏွစ္ – ေျမာက္အုိင္ယာလန္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဆြစ္ဇာလန္

ငါးႏွစ္ – ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ေမာ္လ္တာ၊ အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္၊ ေဝးလ္၊ ဂရိ၊ နယ္သာလန္၊ လတ္ဗီးယား

ေျခာက္ႏွစ္ – ၾသစႀတီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ခ႐ုိေအး႐ွား၊ ခ်က္ရီပတ္ဘလစ္၊ ဒိန္းမိတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အုိက္စလန္း၊ အုိင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လီခ်က္စတိန္း၊ ေနာ္ေဝး၊ ေပၚတူဂီ၊ ႐ုိေမးနီးယား၊ ဆလုိဗက္ကီးယား၊ ဆလုိေဗနီးယား၊ စပိန္၊ တူရကီ

ခုနစ္ႏွစ္ – ဘူလ္ေဂရီးယား၊ အက္စ္တုိနီးယား၊ ဖင္လန္၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ ပုိလန္၊ ဆာဘီးယား၊ ဆြီဒင္

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Source: duwun

News Read 1150 times