ေက်ာင္းဆရာေကာင္းတစ္ဦးမွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြး

ေက်ာင္းဆရာေကာင္းတစ္ဦးမွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ကိုုယ္ရည္ကိုုယ္ေသြး

၁။ ကေလးမ်ားကိုု တကယ္ခ်စ္ျခင္း

ဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကေလးမ်ားကိုု တကယ္ခ်စ္ဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ အတန္းထဲမွာ ဆရာအသစ္တစ္ဦးဦး ေျပာင္းလိုုက္ၿပီဆိုုရင္ ဒီဆရာ သူတိုု႔ကိုု တကယ္ခ်စ္မခ်စ္ ရက္ပိုုင္းအတြင္း သိရိွႏိုုင္ပါတယ္။ ကေလးကိုု တကယ္မခ်စ္တဲ့ ဆရာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ဆရာေကာင္းမျဖစ္ႏိုုင္ပါဘူး။

၂။ အတန္းကိုု ေလးစားျခင္း

ဆရာေကာင္းဟာ ယဥ္ေက်းရပါမယ္။ အတန္းထဲမွာ ရိွတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုုင္းကိုု ေလးစားရပါမယ္။ အဲဒါမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ေလးစားမူ အစစ္ကိုု ျပန္လည္ ရရိွမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

READ - ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသင့္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား

၃။ စိတ္ရွည္ျခင္း

ဆရာ၊ ဆရာမတိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ တကယ္စိိ္တ္ရွည္ႏိုုင္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕အတြင္းစိတ္ကိုု နားလည္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အတန္းကိုု ေကာင္းစြာ ကိုုင္တြယ္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ၀ါသနာ က်ယ္ျပန္႔ျခင္း

သခ်ၤာ ဆရာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သိပၸံဆရာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၀ါသနာက်ယ္ျပန္႔မႈ၊ ဗဟုုသုုတ က်ယ္ျပန္႔မႈ ရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဗဟုသုတမ်ားစြာ သိထားခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုု သင္ၾကားတဲ့ေနရာမွာ ဥပမာမ်ားစြာျဖင့္ ေျပာၾကားရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ စာသင္ခန္းေလးတစ္ခု ျဖစ္လာေစမွာပါ။

၅။ ဥပဓိ ရုုပ္ေကာင္းျခင္း

ဥပဓိရုုပ္ေကာင္းတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဟာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ အာရံုုကိုု ခ်က္ခ်င္းဖမ္းစားႏိုုင္ပါတယ္။

၆။ တရားမ်ွတျခင္း

ဘယ္ကိစၥမဆို တရားမွ်တဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တရားမ်ွတတယ္လိုု႔ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ခံၿပီဆိုုရင္ စည္းကမ္းနည္းနည္း တင္းၾကပ္ရင္လည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံေလ့ရိွပါတယ္။

၇။ ဟာသဥာဏ္ရိွျခင္း

အတန္း၀င္တိုင္း စာပဲ သင္ေနရင္ေတာ့ ပ်င္းစရာေကာင္းပါတယ္။ ဟာသေလးနဲ႔ စာသင္တဲ့ ဆရာ/မ အခ်ိန္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု တက္ၾကြမႈေတြ ျဖစ္ေနၿပီး အိပ္ငိုက္မႈကိုေတာင္ ေမ့ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟာသဥာဏ္ေလး ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

၈။ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုုယ္က်င့္တရားရိွျခင္း

ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုုယ္က်င့္တရားပိုုင္ဆိုုင္ထားေသာ ဆရာမ်ားဟာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႔ ေလးစားခ်စ္ခင္မူကိုု ပိုုမိုု ရရိွတတ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Ref: WeChat (Ko Aung Ko Latt)

Tips Read 2599 times