ဂ်ပန္သခ်ၤာဘာသာရပ္ သီးသန္႔ေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ဂ်ပန္သခ်ၤာဘာသာရပ္ သီးသန္႔ေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

သခ်ၤာကို ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ သင္ၾကားေပးတဲ့ အတန္းအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သင္တန္းေတြဖြင့္ပါတယ္၊ ကေလးေတြ စိတ္ဝင္စားရင္ ဘယ္အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တက္လို႔ ရပါတယ္၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတက္တာကေတာ့ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ေတြအတိုင္း လုပ္ထားပါတယ္။

အသက္ေလးႏွစ္ကေန ၁၄ ႏွစ္ၾကားကေလးေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္အလိုက္ level ေတြခြဲၿပီး သင္ ၾကားေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သခ်ၤာဘာသာရပ္ကို ေဖာင္ေဒးရွင္းတန္းကေနစၿပီး တက္ေရာက္ႏိုင္သလို အသက္အရြယ္အလိုက္ သတ္မွတ္တဲ့ လယ္ဗယ္ေတြကိုလည္း တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

READ - University of Columbia မွ အြန္လုိင္းတြင္ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ Machine Learning for Data Science and Analytics သင္တန္း

အေျခခံသခ်ၤာသင္တန္း အမွတ္(၁) အတြက္ အသက္ေလးႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္သတ္မွတ္ၿပီး အေျခခံသင္တန္း (၂) အတြက္ အသက္ငါးႏွစ္နဲ႔ေျခာက္ႏွစ္ၾကား ကေလးေတြ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္တယ္။

Level (၃) အတြက္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္ကေန ခုနစ္ႏွစ္ ၾကားရွိတဲ့ ကေလးေတြတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Level ရွစ္ခု သတ္မွတ္ ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ level တစ္ခုကို ပညာသင္ကာလ ကိုးလ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ နည္းတူ ႏွစ္စဥ္ဇြန္လကေန ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေက်ာင္းေတြရဲ႕ ဘရိတ္အ တိုင္းပဲ သြားပါတယ္၊ ၾကားျဖတ္ တက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဝင္ခြင့္ေျဖ ၿပီးမွ Level သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သင္႐ိုး ညႊန္းတမ္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္ေတြကို ေလ့လာလိုပါက ႏိုင္ငံတကာ ဆာကာမိုတိုေက်ာင္းရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ www.sakamoto. net မွာ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို သိရွိလိုပါက Sakamoto Math Myanmar သခ်ၤာသင္တန္းေက်ာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉ ၉၇၀ဝ၀-ဝ၅၂၈၊ ဝ၉၉၆၈၀၇၀၆၄၄ ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: kumudranews

News Read 909 times