ေနျပည္ေတာ္ Junction Hotel ေနရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္မည္

ေနျပည္ေတာ္ Junction Hotel ေနရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္မည္

ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ Junction Hotel ေနရာတြင္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း (ISY) ကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း (ISY) သည္ ရန္ကုန္တြင္ရွိသည့္ သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည့္ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္မဟုတ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းျဖစ္ ၿပီး ၄င္း၏ေက်ာင္းခြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ၌ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 “ISY ေနျပည္ေတာ္ကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းထဲက တစ္ခုက ပညာသင္ၾကားေလ့လာမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ေပးစြမ္းသြားခ်င္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သႏၷိ႒ာန္ေၾကာင့္ပါ။

ISY ေနျပည္ေတာ္ဟာ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းမွာ သာမကဘဲ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္း ေဒသေတြအထိ ေဒသခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားႏိုင္ဖို႔ ရaည္ရြယ္ထားပါတယ္” ဟု ISY ၏ ဒါ႐ုိက္တာ Dr. Gregory A. Hedger က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

READ - စာသင္တဲ့အခါ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္၀င္စားမႈရွိေအာင္ သင္ၾကားနည္း

၅ ဒသမ ၅ ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ Junction Hotel ဝင္းႀကီးအား ISY အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ အေဆာက္အဦကို ေရႊေတာင္အုပ္စုမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္အား တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ အေနျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းပရဝဏ္သည္ သံရုံးမ်ားႏွင့္ ကပ္ရပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၊ ရံုးမ်ားႏွင့္ ၁၀ မိနစ္အကြာတြင္ တည္ရွိကာ ေက်ာင္းျပင္ဆင္ေရး အပုိင္းကို အရွိန္အဟုန္ျပည့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လက္ရွိအေဆာက္အအုံမ်ားကို စာသင္ခန္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၏ မဟာဌာန၊ ျပင္ပ အားကစားလုပ္ရာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ အသီးသီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

" ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ CSR အစီအစဥ္အရ ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈအေနနဲ႔ ISY ေက်ာင္းေနရာ အတြက္ အကူအညီေပးတာပါ။ ေရွ႕မွာလည္း စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ကို ပညာေရးက႑အတြက္ တည္ေဆာက္ လွဴဒါန္းၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

Junction Hotel ကို ပိတ္သိမ္းလိုက္တာေၾကာင့္ ဟိုတယ္က ၀န္ထမ္းေတြကို ေနျပည္ေတာ္က ParkRoyal Hotel, Junction NayPyiDaw နဲ႔ ရန္ကုန္ရုံး ခ်ဳပ္ေတြမွာ ေျပာင္းလဲခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေရႊေတာင္အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚစႏၵာထြန္းက ေျပာသည္။

ISY ေနျပည္ေတာ္ကို မူလတန္းႀကိဳမွစ၍ Grade 8 အထိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ISY ရန္ကုန္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားေပးေနေသာ အေမရိကန္သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္အညီ သင္ၾကား ေပးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

READ - စင္ကာပူအေျခစုိက္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေခၚယူမည္

source: Naypyitaw Directory

International/Private Read 661 times