မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းများ ပြန်လည်စီစစ်ဖို့ရာ ပညာရေး ဝန်ထမ်းများကို ပူးပေါင်းရန် အကြောင်းကြားခြင်း

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာ ၈ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိစေရန် ပြန်လည် စိစစ်ရာတွင် ပညာရေး ဝန်ထမ်းများ၏ အား ဖြင့် ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြပါရန် အကြောင်းကြားစာ တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

ထိုအကြောင်းစာတွင် “မူလမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုကောက်ယူရာတွင် ပညာရေးဝန်ထမ်းများ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးသကဲ့သို့ ပြန်လည်စိစစ်ရာတွင်လည်း ထပ်မံပူးပေါင်းပါဝင် နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ်ပညာရေး ဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်” ဟု ပါရှိသည်။ 

ထိုသို့ သက်ဆိုင်ရာမှ လာရောက်ဆွေးနွေးပါကလည်း ခရိုင်/မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများအနေဖြင့် တက်တက်ကြွကြွ နှင့် ပါဝင်ကြရန်နှင့် လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်၍ စည်းကမ်းရှိသော ဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ်စိစစ်ခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ 

 

By Myanmar Education Guide -EDGE

Source-
ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့၊ 
ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး။ 
 

Latest Post News Read 441 times