မွေးသက္ကရာဇ်၊မိဘအမည်၊ကျောင်းသားအမည်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်


မွေးသက္ကရာဇ်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အမည်ပြင်ဆင်ခြင်းများအား ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးနှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးသို့ ခွဲဝေဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။

 

Latest Post News News News Read 15320 times