ကေနဒါ စင္တာေဖာင္ေဒးရွင္း ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ရာတြင္ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ား

ကေနဒါ စင္တာေဖာင္ေဒးရွင္း ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ရာတြင္ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ား

ေမး - ဘယ္လုိ ေရြးခ်ယ္လဲ?
ေျဖ - Canada Centre Foundation Page မွာ တင္ၿပီး - အလွဴရွင္မ်ား စိတ္တုိင္းက် ေရြး တာရွိ သိလုိ အဖြဲ႕ကလဲ လုိအပ္မည့္ ေက်ာင္းသားကုိ ေ႐ြးပါတယ္။

ေမး - ေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ တစ္ႀကိမ္ထဲေပးတာလား ေက်ာင္းၿပီးသည့္အထိလား?
ေျဖ - ပညာသင္ဆုရတဲ့ ေက်ာင္းသားကုိ ေက်ာင္းျပီးသည္အထိပါ။ အဖြဲ႕ ဝင္မိသားစု ၊ ႐ြာမွ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားႏွင့္ ေ႐ြခ်ယ္မခံရတဲ့ ကေလးေတြကုိေတာ့ထူးခြ်န္ဆု တစ္သိန္း ဆုခ်ိးျမွင္မွာပါ။

ေမး - ဘယ္ေလာက္ေထာက္ပ့ံလဲ?
ေျဖ- ေဆး ေက်ာင္း- တစ္ႏွစ္ ၁၆-သိန္း
       
အင္ဂ်င္နီယာ - တစ္ႏွစ္ ၁၂ သိန္း
       
က်န္တဲ့ ေမဂ်ာမ်ား - တစ္ႏွစ္ ၁၀ သိန္းပါ
       
ပညာေရး ၊စီးပြားေရး၊ ဥပေဒ၊ ဘူမိေဗဒ ၊ သူနာျပဳ ၊ေဆး၊အင္ဂ်င္နီယာ

ေမး - ကုိယ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ေကာ ပညာဒါနျပဳလုိ႔ရလား?
ေျဖ - ရပါတယ္ ။

ေမး - ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ တာဝန္ယူမယ္ဆုိလဲ ?

ေျဖ - တစ္လ တစ္ႀကိ္မ္ေစ ၊ ၆-လ တႀကိမ္ျဖစ္ေစ ေဖာင္ေဒးရွင္း အေကာင့္ကုိ ထည့္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္။

ေမး - ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဘယ္လုိ ေထာက္ပံ့လဲ?
ေျဖ - ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဘဏ္ကဒ္လုပ္ေပးထားၿပီး ၊ လဆန္း () ရက္ေန႔တုိင္း ျပည္တြင္း အလုပ္အမွဳေဆာင္ ေတြကလစဥ္ ေက်ာင္းသားေတြဆိ ပုိ႔ေပးပါတယ္။

ေမး - ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာေရး တုိးတက္မႈအေျခအေန အလွဴ ရွင္ေတြ သိလုိ႔ ရလား?
ေျဖ - စာေမးပြဲးၿပီးတုိင္း -တုိးတက္မွဳအေျခအေနကုိ ပုိ႔ေပးပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ က်တဲ့ ေက်ာင္းသားကုိ ထပ္ မေထာက္ေတာ့ပါ။

ေမး - အလွဴရွင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေတြ႕လုိ႔ ရလား?
ေျဖ - ရပါတယ္ ။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ေက်ာင္းမဖြင့္ခင္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္းမိသားစုမ်ား အလွဴရွင္းမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲ ရွိပါတယ္။

source: ဆရာေတာ္ဦးေဃာသက၊ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္

 

Tips Read 1215 times