တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရာထူးတိုးမြှင့်/ပြောင်းရွှေ့လျှောက်ထားသူများ Online Interview အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်


ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများနှင့် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးပြောင်းရွှေ့လျှောက်ထားသူ ဆရာ၊ဆရာမများအား Online ဖြင့် Interview ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များမှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရာထူး တိုးမြှင့်/ပြောင်းရွှေ့လျှောက်ထားကြသည့် ဆရာ၊ဆရာမများအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားနိုင်ရေးအတွက် အသိပေးထားသည်ဟုသိရသည်။

ကြိုတင်သိရှိ ပြင်ဆင်ထားရမည့်အချက်များမှာ-
(က) မိမိအထူးပြုဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ Power Point Presentation (၁၀)မိနစ်ပြုလုပ်ရမည်။
PPTကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြရမည်။ 
(ခ) ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများကိုလေ့လာထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန် >>>> ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ရာထူးတိုး/ပြောင်းလျှောက်ထားသူ  ဆရာ/ဆရာမများအတွက်

By Myanmar Education Guide - EDGE

Latest Post Read 240 times