ပါမောက္ခရာထူး အပြောင်း၊ အတိုး လျှောက်ထားသူများအား Online Interview ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း


ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ဘာသာရပ်ဌာနများသို့ ပါမောက္ခရာထူး အပြောင်း၊ အတိုးလျှောက်ထားသော ပူးတွဲဖော်ပြပါစာရင်းတွင်ပါရှိသည့် ဆရာ၊ ဆရာမ များအား သတ်မှတ်ရက်၊ သတ်မှတ်အချိန်အလိုက် Zoom application အသုံးပြု၍ Online Interview ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

သို့ဖြစ်ပါ၍ စာရင်းတွင်ပါရှိသည့်အချိန်ဇယားအတိုင်း ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် မိမိတို့ အသုံးပြုမည့်စက်ကိရိယာ (computer, tablet, phone) များတွင် Zoom application အားကြိုတင်၍ Install ပြုလုပ်ထားကြရန်နှင့်သုံးစွဲမှု ကျွမ်းကျင်အောင်ပြုလုပ်ထားကြပါရန် အသိပေးအကြောင်းကြား ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့် zoom link, ID, password များအား mail ဖြင့်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Latest Post Read 233 times