“ထိုင္း၊ျမန္မာ ပညာေရးျပပြဲႀကီး ျပဳလုပ္က်င္းပမည္”

“ထိုင္း၊ျမန္မာ ပညာေရးျပပြဲႀကီး ျပဳလုပ္က်င္းပမည္”

**AMAUT (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand) ထိုင္းတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းအဖြဲ႔ မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပမည္႔

ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသမည္႔ ပညာေရး ျပပဲြၾကီးမ်ား ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕ တြင္က်င္းပပါမည္***

ထိုုင္းသံရံုး (Royal Thai Embassy Myanmar) ႏွင့္ TBAM ( Thai Business Association of Myanmar) တ႔ို မွလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။
ပညာေရး ျပပဲြၾကီးမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


Yangon
27 April, 2019 (Saturday)
Exhibition- 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
Grand Ballroom (Level 2), Sule Shangri-La Hotel Yangon

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုထားသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား၊ ပါရဂူဘြဲ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး Scholarship ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပညာသင္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား "အခမဲ့" လာေရာက္ေလ့လာၾကပါရန္ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအီးေမးလ္၊ ဖုန္းနံပါတ္တို႔သို႔ ဆက္သြယ္စံုုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ထိုင္းတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း
အီးေမးလ္။ [email protected]
ဖုန္း။ 09 441320909

News Read 773 times