တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ဇြန္ (၂၄) တြင္ စတင္လက္ခံမည္

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ဇြန္ (၂၄) တြင္ စတင္လက္ခံမည္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားမည့္ ပံုစံအိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနအသီးသီးနွင့္ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဇြန္ (၂၄) ရက္တြင္ စတင္ထုတ္ယူကာ ဝင္ခြင့္မ်ားကို ေလ်ွာက္ထားနိုင္ၿပီေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ဇြန္ (၁၆) ရက္က သိရပါတယ္။

 

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားရန္ အတြက္ ပံုစံအိတ္မ်ားထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ဇြန္(၂၄) ရက္မွ ဇူလႈိင္ (၂၃) ရက္အထိ စေန၊ တနဂၤေႏြ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား အပါအဝင္ ပိတ္ရက္မရွိေလ်ွာက္ထားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ျပန္လည္တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေတြကို ဇြန္ (၂၄) မွာစတင္လက္ခံပါမယ္။ တကၠသိုလ္ေတြအလုိက္ တိုက္ရိုက္ေလ်ွာက္ရမယ့္ ဟာရယ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကို ေလ်ွာက္ရမွာရယ္ နွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 

Read More: တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ကို(ဇြန္) လကုန္တြင္ထုတ္ေပးရန္စီစဥ္

 

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႔ကို ေလ်ွာက္မယ့္သူေတြကို တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ေက်ာင္း (၂၃) ခုမွာ ေလ်ွာက္လို႔ရပါမယ္။ သီးျခားကေတာ့ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို လိပ္မူၿပီးေတာတိုက္ရိုက္ေလ်ွာက္ရပါမယ္။ ေလ်ွာက္လႊာအိတ္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ ေလ်ွာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ လို့အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

 

Source: The Standard Time Daily

 

 

News Read 1106 times