အလယ္တန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူသင္တန္းကို လာမည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ဖြင့္လွစ္ရန္

အလယ္တန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူသင္တန္းကို လာမည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ဖြင့္လွစ္ရန္

အလယ္တန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူသင္တန္းကို လာမည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ဖြင့္လွစ္ရန္တင္ျပထား လတ္မွတ္မဲ့အလယ္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ (၂၄၀၀၀) ေက်ာ္အတြက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အလယ္တန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူသင္တန္းကို ေႏြရာသီ (ေမလ) တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ပညာေရး၀န္ကီးဌာနကို တင္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

 

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထဲမွ လတ္မွတ္မဲ့အလယ္တန္းျပ (၂၄၄၉၁) ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပ (၁၁၉၄) ဦးစုစုေပါင္း (၂၅၀၀၀) ေက်ာ္သည္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္စာေပးစာယူသင္တန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္ကာ လာမည့္ႏွစ္ ဧပီလအထိ ႏွစ္ကိမ္ခဲြကာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

 

Logistics and Supply Chain Management (26) Logistics and Supply Chain Management သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည့္ အလယ္တန္းဆရာအတတ္စာေပးစာယူသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၃) ႏွင့္ မူလတန္း ဆရာအတတ္ စာေပးစာယူသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၈) ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ (၁၂) ရက္မွ (၂၆) ရက္အထိ (၁၂) ရက္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ပီး (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ ဧပီလ (၂၀) ရက္မွ (၂၇) ရက္အထိ သင္တန္းဖြင့္ရက္ () ရက္ႏွင့္ ေမ () ရက္အထိ စာေမးပဲြစစ္ေဆးျခင္း () ရက္ျဖင့္ Face to Face () ကိမ္ခဲြကာ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

 

Mechanic (23) စက္ျပင္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး (23) ခုရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

အလယ္တန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူသင္တန္းအနီးကပ္ ပို႔ခ်ရက္သည္ အစိုးရတရား၀င္ရံုးပိတ္ရက္မ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း၊ မူလတန္းဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း၏ ဒုတိယပညာသင္ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ စာသင္ခန္းလံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ ပညာေရးေကာလိပ္ရွိဆရာမ်ားသည္ စာစစ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ ပထမႏွစ္ သင္ရိုးသစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနျခင္း၊ အနီးကပ္သင္တန္း (၁၀) ရက္စီ ႏွစ္ပိုင္းသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈမရွိျခင္း အစရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အလယ္တန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူသင္တန္းကို ယခင္ႏွစ္ကဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ေႏြရာသီတစ္လ (ေမလ) တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သတ္မွတ္ေပးရန္ ပညာေရး၀န္ကီးဌာနကို တင္ျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

 

ဆရာေတြက အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုပီး တင္ျပလာတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ကီးဌာနကလည္း အခက္အခဲေတြရွိရင္ ျပန္စဥ္းစားေပးလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲဆိုတာေတာ့ မသိရေသးဘူး” ဟု အတင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

 

Read More:>>>>> ၿမိဳ႕နယ္ (၇၀)တြင္ျပဳလုပ္မည့္ သင္ျပမႈအရည္အေသြးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဇြန္ႏွင့္ဇူလိုင္လတို႔တြင္ မိမိတို႔တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔တန္းျပအျဖစ္ ေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

Source: Democracy

 

 

News Read 4292 times