မယ္ေခြ၏ "လက္ေဆာင္" ကဗ်ာကို ဒသမတန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမည္

မယ္ေခြ၏ "လက္ေဆာင္" ကဗ်ာကို ဒသမတန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမည္

အဌမတန္းျမန္မာစာတြင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္ စာဆိုမယ္ေခြ၏ "လက္ေဆာင္" ကဗ်ာကို ဒသမတန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းျပဌာန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ (၁၂) ရက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

 

လက္ရွိအဌမတန္း ျမန္မာဖတ္စာတြင္ ယခင္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ စာဆိုမယ္ေခြ၏ "လက္ေဆာင္" ကဗ်ာကို ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား၏ အသက္အရြယ္၊ အတနး္အဆင့္ႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မည့္ စနစ္သစ္အေျခခံပညာအထက္တန္း ဒသမတန္း (Grade 10) ျမန္မာဖတ္စာတြင္ အေျခခံပညာျမန္မာစာ ဘာသာရပ္၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

အဆိုပါ "လက္ေဆာင္" ကဗ်ာကို စာဆိုမယ္ေခြက ေရးဖြဲ႔ထားၿပီး ထိုကဗ်ာသည္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ မညီေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကဗ်ာထဲတြင္ ပါဝင္ေသာေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အေၾကာင္းအား လူငယ္မ်ားအတုယူ အမွားမျဖစ္ေစရန္ ယခုႏွစ္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွ ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္မွာမ်ားေပၚတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

 

ထိုကဗ်ာတြင္ ပါဝင္ေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း အေၾကာင္းအား လူငယ္မ်ားအတုယူမမွားေစ၇န္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က သင္ရိုးမွ ျဖဳတ္ပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

စာဆိုမယ္ေခြ၏ "လက္ေဆာင္" ကဗ်ာသည္ ေမတၱာဖြဲ႔ ေလးခ်ိဳး ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ အဌမတန္းျမန္မာဖတ္စာတြင္ "လက္ေဆာင္"ကဗ်ာအစား စာဆိုဦးေၾကာ႔သမိး မအိ၏ "ေအးခြင့္မဖန္" ကဗ်ာျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ပါသည္။

 

ထိုသို႔ လက္ေဆာင္ကဗ်ာကို အဌမတန္းျမန္မာစာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကဗ်ာဆရာ သစၥာနီက ၄င္း၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ (Face-Book) တြင္ "ဒီကဗ်ာေလးကို (၁) အခ်စ္ရႈေထာင့္ ၊ (၂) ဘဝရႈေထာင့္ ရႈေထာင့္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဖြင့္ဆိုျပတာပါ၊ ကဗ်ာဆိုတာ က်ယ္ဝန္းေတာ့ တျခားရႈေထာင့္ေတြကလည္း ဖြင့္ဆုိျပနိုင္ပါေသးတယ္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္တာေတာ့ ရွာမေတြ႔ေသးပါခင္ဗ်ား" ဟုေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

 

Read More: တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လႊဲေခ်ာ္ခဲ့ရေသာသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီး

 

“လက္ေဆာင္" ကဗ်ာကို အဌမတန္းသင္ရိုးမွ ပယ္ဖ်က္ေစသူ၊ ပယ္ဖ်ကရန္ တိုက္တြန္းသူတို႔အား ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ရွေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုလည္း သင့္ေလ်ာ္သလို အေရးယူေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဗ်ာကို အဌမတန္းသင္ရိုးသစ္တြင္ ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္ဆိုေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဇြန္ (၉) ရက္တြင္ သေဘာထားတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

 

Source: Daily Eleven

 

News Read 452 times