Sales Hotline : 09448001653       Download Appျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာၿပိဳင္ပြဲက်င္းပမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမာ်း ရရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသုိလ္ႏ်ွင့္ WILLTEC Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ပူးေပါငး္က်င္းပသည့္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာၿပိဳင္ပြဲ (Myanmar IT Contest) ကိုၾသဂုတ္လ () ရက္ နံနက္ () နာရီမွ (၁၂) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Park View Hotel တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိပါသည္။

 

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တကၠသုိလ္ေက်ာင္းအသီးသီးမွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အိုင္တီပညာရပ္ကိုေလ့လာေနၾကေသာ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္) ၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)၊ နည္းပညာေက်ာင္း(မႏၱေလး)၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (ရတနာပံုဆုိက္ဘာစီတီး)၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္ (မႏၱေလး)၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္(မႏၱေလး)၊ နည္းပညာတကၠသုိလ္(ေတာင္ႀကီး)ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ေတာင္ႀကီး)တုိ႔မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More>>>> ေဆးတကၠသုိလ္ (၂) ရန္ကုန္ ျပင္ပဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား

 

အသင္းတစ္သင္းလ်ွင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ () ဦးစီ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အသင္းေပါင္း (၁၂) သင္းျဖင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၂၄) ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

Source: ေၾကးမံု

News Read 1325 times