တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လႊဲေခ်ာ္ခဲ့ရေသာသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီး

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လႊဲေခ်ာ္ခဲ့ရေသာသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီး

ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို သင္လႊဲေခ်ာ္ခဲ့သူလား၊ မေျဖဆိုလိုက္ရသူလား၊ နဝမတန္းထိပဲတက္ခဲ့ရသူလား ဒါဆိုရင္ သင့္အတြက္ဘယ္လို နိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းေတြရွိနိုင္သလဲဆိုတာ သိနိင္ဖို႔ ယခုပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို လာေရာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

 

**ဘယ္တကၠသိုလ္။ ဘယ္ေကာလိပ္ေတြက ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို လႊဲေခ်ာ္ခဲ့သူအတြက္ မည္သည့္အခြင့္အလမ္းေတြရွိေနသလဲ။

 

**အထက္ပါေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္မ်ားကို ေလ်ွာက္ထားဖို႔ Study Plan ေတြကို အခမဲ့ေရးဆြဲေပးျခင္း။

 

**ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ ထူးခ်ြန္ေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ အားကစား၊ အႏုပညာ၊ စာေပ ထူးခ်ြန္ဆုတံဆိပ္မ်ားျဖင့္ Scholarships မ်ားႏွင့္ Financial Aids ေလ်ွာက္ထားေပးျခင္း။

 

**ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ Foundation ၊ Pre-University Program မ်ားမွတဆင့္ ကမာၻ့ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားသို႔ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား အေၾကာင္းကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

 

**ေဆြးေႏြးပြဲကို E&C Education Consultancy ၏ Professional Education Consultant မ်ားမွ ဦးေဆာင္ၿပီး One to One ( တစ္ဦးခ်င္းသီးသန္႔ ) ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ၊ ဆယ္တန္း တက္ေရာက္ေနဆဲ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စိိတ္၀င္စားေသာ မည္သူမဆို သိလိုသမ်ွ လြတ္လပ္စြာ အခမဲ့ လာေရာက္ စံုစမ္းေမးျမန္း ႏိုင္ပါသည္။

 

Read More: ဆယ္တန္းေအာင္သည္ျဖစ္ေစ/မေအာင္သည္ျဖစ္ေစ Engineer ျဖစ္ခြင့္ရွိ၏

 

**သင့္ရဲ႕က်ရႈံးမႈတစ္ခုကိုစိတ္ပ်က္မေနပဲ နိုင္ငံတကာအခြင့္အလမ္းေတြကို ဖမ္းဆုပ္နိုင္ဖို႔ Register ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

 

**လူဦးေရ ကန္ ့သတ္ထားတာမို ့ႀကိဳတင္ Registration ျပဳလုပ္ထားဖို့အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ Registration ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ဖုန္း -09254389319, 0930176565 ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

**Online မွာ Register ျပဳလုပ္လိုပါက http://bit.ly/2ZibjH0 မွာ စာရင္းသြင္းနိုင္ပါသည္။

 

**ေဆြးေႏြးပြဲေန ့ရက္ - 20-21/ June/2019
 ေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိန္ - နံနက္ (9:30) နာရီ မွ ညေန (၅)နာရီ။
 ေဆြးေႏြးပြဲေနရာ - E&C Education Consultancy ၊ အမွတ္ (22) ေျမညီထပ္၊ မိုးျမင့္စံကြန္ဒို ၊ မႀကီးႀကီးလ မ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္။

 

Source: E&C Education Consultancy

 

News Read 402 times