ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္ေျခာက္လမွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္မ်ား၏ IQ-EQ ဆုိင္ရာ ပင္ကိုစြမ္းရည္မ်ားအား ပုိမုိျမွင့္တင္ေပးမည့္ သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အသက္ေျခာက္လမွ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ကေလးငယ္မ်ား၏ IQ-EQ ဆုိင္ရာ ပင္ကိုစြမ္းရည္မ်ားအား ပုိမုိျမွင့္တင္ေပးမည့္ သင္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မည္

IQ-EQ ဆုိင္ရာ ပင္ကိုစြမ္းရည္မ်ားအား ပုိမုိျမွင့္တင္ေပးၿပီး ျပည့္၀စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ People Impact IQ-EQ သင္တန္းေက်ာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ဖြင့္လွစ္သည့္ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Melia Hotel တြင္ ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Golden Legend Group Royal Sublime Co;Ltd မွ Franchise ရယူၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ IQ-EQ ပုိင္းဆုိင္ရာေတြကို စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏုိင္တဲ့ ေက်ာင္းမရွိေသးပါဘူး။ အခုေခတ္ကေလးေတြဟာ လြန္ကဲစြာ ကာကြယ္မႈျပဳတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ႀကီးျပင္းလာရတာေၾကာင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးလုိစိတ္ေတြ မိမိရဲ႕ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြ အားနည္းေနတတ္ၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။

People Impact IQ-EQ သင္တန္းေက်ာင္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ေဟာင္ေကာင္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိ ေလ့က်င့္ေရးစင္တာေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ကို ႏုိင္ငံရွစ္ႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: democracy

News Read 1099 times