အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ဖြင့္လွစ္ရန္ လိုအပ္

အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ဖြင့္လွစ္ရန္ လိုအပ္

က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြင့္လွစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အင္းယ်ားလမ္းရွိ စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္း (THS) အမွတ္ (၂) ရန္ကုန္ (ေဘာင္ဒရီ) ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတုအခမ္းအနားမွ သိရသည္။

THS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရဒီယို၊ အီလက္ထရစ္ကယ္၊ ၀ယ္ရိန္၊ မကၠနီကယ္ (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္)၊ ပန္းပဲ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး စေသာ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာဘာသာရပ္မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

READ - န၀မတန္း၊ ဒသမတန္းေအာင္ တုိင္းရင္းသားေဒသခံငါးေထာင္ေက်ာ္ကုိ ေန႔စားလေပးဆရာမ်ားအျဖစ္ စတင္ခန္႔ထား

ယခုအခါတြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (GTHS) မ်ားကို တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ မၾကာေသးမီက ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီျဖစ္ရာ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၂ ေက်ာင္းခန္႔ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ေအာင္မွ စၿပီး သုံးႏွစ္သင္တန္းအျဖစ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုိမွတစ္ဆင့့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီလ်ွင္ AGTI သို႔ ေပါင္းကူးအျဖစ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခင္သင္ၾကားခဲ့ေသာ အင္ဂ်င္နီယာစက္မႈလက္မႈ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈအထက္တန္း ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္းအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေျခခံပညာသင္ၾကားခြင့္ မရွိေသာ လူငယ္မ်ားအား ရွာေဖြကာ ၄င္း၏ စိတ္၀င္စားမႈေပၚ မူတည္ၿပီး သင္တန္းမ်ားအား အခါအခြင့္သင့္လွ်င္ သင့္သလို သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: ျမ၀တီ

Government School Read 3406 times