"အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူမည့္ရက္တုိးျမွင့္ျခင္း"

"အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူမည့္ရက္တုိးျမွင့္ျခင္း"

ေလ်ွာက္လႊာေတြကို ဇြန္ ၁၂ ရက္ အထိတိုးျမွင့္ လိုက္တာျဖစ္ပါသည္။

 

အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းမွာပထမႏွစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူေတြအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူခဲ့ၿပီး အေျခခံပညာအလယ္တန္း (အဌမတန္း) ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား မိမိတကေရာက္လိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေမ () ရက္မွ (၁၆) ရက္အထိ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းရန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

 

Read More :Food Technology/ Food Microbiology Online Courses အတြက္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

 

ေက်ာင္းမ်ားအျပင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ဗန္းေမာ္၊ ပူတာအို၊ လြိဳင္ေကာ္၊ တီးတိန္၊ မင္းတပ္၊ ကေလး၊ ခႏၱီး၊ ပခုကၠဴ၊ ျမင္းၿခံ၊ စစ္ေတြ၊ ဟသၤာတ၊ ပုသိမ္၊ လားရႈိုး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္လံု၊ က်ိဳင္းတံု၊ ပင္းပက္၊ ေကာ့ေသာင္း) စုစုေပါင္း (၁၈) ေက်ာင္းရဲ႕ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားရက္ကို တိုးျမွင့္လိုက္တာျဖစ္ပါသည္။

 

Source: Internet Journal

 

News Read 990 times