"အဂၤလိပ္စာစကားေျပာ သီးသန္႔ေလ့က်င့္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္"

"အဂၤလိပ္စာစကားေျပာ သီးသန္႔ေလ့က်င့္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္"

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွာ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ROP- Republic of Professionals မွ

အဂၤလိပ္စကားေျပာသီးသန္႔ ေလ့က်င့္လိုသူေတြအတြက္ Practical English သင္တန္းကို ေမ ၁၈ ရက္မွာ

ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တက္ေရာက္လိုသူေတြျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ၿပီဟု သိရွိရပါသည္။

 

Interview, Gift, Food, Emotion စတာေတြကို သင္ၾကားေမးမွာျဖစ္ၿပီး အဓိကအေၾကာင္း

အရာမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး အဂၤလိပ္လိုေျပာဆို ဆက္သြယ္ၿပီး အဂၤလိပ္စကားေျပာျခင္းကို

ျပင္ပေလာကတြင္ အမွန္တကယ္ေျပာေနသလို လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ေပးမယ့္ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ သိရွိရပါသည္။

 

Practical English သင္တန္းကို ROP တြင္ General English (GE) သို႔မဟုတ္

Mastering Phonetics & Accent (MPA) သင္တန္းမ်ားတက္ထား

ၿပီးသူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

 

Read More: "အေမရိကန္နွင့္ ကေနဒါထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ ၅၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ျပသမည့္ ပညာေရးျပပြဲႀကီး"

 

သင္တန္းကို ေမ ၁၈ ရက္မွာစတင္မွာျဖစ္ၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြ ရက္သတၱပတ္ () ပတ္ၾကာျမင့္မွ ျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္းေၾကးမွာ ေလးေသာင္းခြဲက်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရာက္လိုသူေတြအေနျဖင့္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ROP ဖုန္း ၀၉-၇၇၉၉၇၇၈၃၂ သို႔ ဆက္သြယ္စံုုစမ္းနုိင္ပါသည္။

 

Source: Internet Journal

 

 

News Read 1747 times