ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပမည့္ ေက်ာင္းေပါင္းစုံတံခြန္စိုက္ဖလား ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲ

ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပမည့္ ေက်ာင္းေပါင္းစုံတံခြန္စိုက္ဖလား ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲ

ထူးခြ်န္သည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ ရြက္ေလွကစားသမားမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရြက္ေလွအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစီး၍ ေက်ာင္းေပါင္းစုံတံခြန္စိုက္ဖလား ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲအား ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ ႏွင့္ ၄ ရက္တို႕တြင္ ရန္ကုန္ရြက္ေလွအသင္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေက်ာင္းေပါင္းစုံရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲကို ရြက္ေလွအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကလပ္အသင္းႏွစ္သင္းမွ ကစားသမားမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး Inter-School ႏွင့္ Local School စသည့္ ေက်ာင္းေပါင္းစုံမွ ၀ါသနာရွင္ကစားသမားမ်ားလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ၀င္ေၾကးက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းေပါင္းစုံတံခြန္စိုက္ဖလားရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲတြင္ Event (9) မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Optimist A Open Class ၊ Optimist I Open Class ၊ Optimist B Open Class ၊ အသက္ (၁၂) ႏွစ္ေအာက္ SUP Open ၊ SUP Girls ၊ အသက္ (၁၂) ႏွစ္မွ (၁၆) နွစ္အတြင္း SUP Open ၊ SUP Girls ၊ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ အထက္ SUP Open၊ SUP Girls ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးအစားမ်ား ထည့္သြင္းထားလ်က္ရွိသည္။

Source: Democracy

Government School Read 572 times