Sales Hotline : 09448001653       Download Appဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္း ျပန္စစ္လိုသူမ်ား၏ ေလ်ွာက္လႊာ (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိလာျခင္း

ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္း ျပန္စစ္လိုသူမ်ား၏ ေလ်ွာက္လႊာ (၅၀၀) ေက်ာ္ရွိလာျခင္း

တကၠသုိလ္ဝင္စားေမးပြဲ ဘာသာရပ္အလိုက္ ရမွတ္စာရင္းမာ်း ျပန္စစ္ေပးရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသား (၅၀၀) ေက်ာ္ ေလ်ွာက္ထားေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။

 

ေက်ာင္းသား/သူ အမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရမွတ္မ်ားအေပၚတြင္ ခန္႔မွန္းထားသည့္ အမွတ္ႏွင့္ ကြာဟမႈရွိေန၍ ျပန္လည္စစ္ေဆးလိုလ်ွင္ တစ္ဘာသာလ်ွင္ (၂၅၀၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ျပန္လည္စစ္ေပးရန္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအမည္၊ ခံုနံပါတ္၊ မိဘအမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာန၊ ျပန္စစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ဘာသာရပ္၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာတို႔ကို စာစစ္ဌာနသို႔ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အခ်ိန္အတိုင္းအတာအေနႏွင့္ ေလ်ွာက္လႊာတင္သည့္ေန႔မွ တစ္လအတြင္း ျပန္သိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ွာက္ထားမႈကို ရက္သတ္မွတ္ မထားေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေနာက္ဆံုးတင္ရမည့္ အခ်ိန္အထိသာျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာဆိုပါသည္။

 

Read More: အေျဖလႊာျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း ေလ်ွာက္လႊာမာ်းကို စတင္ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေတာ့မည္

 

ယခုႏွစ္တြင္ အမွတ္စာရင္းျပန္စစ္ရန္ေငြေၾကးမွာ တစ္ဘာသာလ်ွင္ (၂၅၀၀၀) ေတာင္းၿပီး ယခင္ႏွစ္က တစ္ဘာသာလ်ွင္ က်ပ္ (၅၀၀၀) သာ ေပးရပါသည္။ ယခင္ႏွစ္က အမွတ္စာရင္းျပန္စစ္ေဆးေပးရန္ ေတာင္းဆိုသူ ေက်ာင္းသား (၁၀၀၀) ခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းဌာနမွ သိရပါသည္။

 

Source: The Voice

 

News Read 2823 times