Sales Hotline : 09448001653       Download App၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ထားၿပီး ( ၂၀၁၉ / ၂၀၂၀ ) တကၠသိုလ္ပညာသင္နွစ္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ထားၿပီး ( ၂၀၁၉ / ၂၀၂၀ ) တကၠသိုလ္ပညာသင္နွစ္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား

**ေန႔သင္တန္း ( Day ) ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားအားလုံး**
ဝင္ခြင့္ရေမဂ်ာစာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္အလိုက္ ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလပထမအပါတ္တြင္စတင္ေႀကျငာမည္ျဖစ္ၿပီး ေႀကျငာၿပီးတစ္ပါတ္အႀကာတြင္သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ေက်ာင္းအပ္နွံျခင္းအမႈအားေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ေန႔သင္တန္းေလ်ွာက္ထားသူမ်ားအားလုံးသည္ ဒီဇင္ဘာလပထမအပါတ္ တနလၤာေန႔မွစကာစတင္တက္ေရာက္ရေပးပါမည္။


**အထူးသတိျပဳေစရန္**
မိမိေလ်ွာက္ထားသည့္ေမဂ်ာမေတြ႕ရွိပါက အျခားေသာ ေမဂ်ာမ်ားတြင္ရွာေဖြေပးႀကပါရန္ျဖစ္သည္။
ထိုနည္းတူစြာပင္ ေမဂ်ာသည္မိမိေျဖဆိုခဲ႔သည့္သက္ဆိုင္ရာစာစစ္ဌာန၏ၿမိဳ႕နယ္နွင့္သက္ဆိုင္ေသာေက်ာင္းမ်ား၌သာစုံစမ္းရေပမည္။


**အေဝးသင္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား**
၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးအေဝးသင္တကၠသိုလ္သို႔ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား၏ ဝင္ခြင့္ရသူစာရင္းမ်ားအား ဒီဇင္ဘာလဒုတိယအပါတ္တြင္သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ /ဒီဂရီ ေကာလိပ္အလိုက္ေႀကျငာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ေႀကျငာအၿပီး တစ္ပါတ္အတြင္းေက်ာင္းအပ္နွံျခင္းကိစၥအားစတင္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းေနာက္ဆုံးရက္သည္ မတ္လ (၃၁) အထိျဖစ္ပါသည္။


အေဝးသင္သမားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေမဂ်ာအလိုက္ ေက်ာင္းမ်ားတက္ေရာက္ရေပမည္။


အေဝးသင္တြင္ဘာသာရပ္အလိုက္ အသုတ္လိုက္ ( ၃ ) သုတ္ခြဲကာတက္ေရာက္ရေပမည္။


**ပထမအသုတ္**
သိပၸံတြဲအားလုံးသည္ပထမအသုတ္ျဖစ္ေပသည္။
သိပၸံဘာသာတြဲတြင္….
သခ်ၤာ
ဓါတုေဗဒ
႐ူေပဗဒ
သတၱေဗဒ နွင့္
ရုကၡေဗဒ ဆိုၿပီး ဘာသာရပ္ (၄) ခုပါဝင္သည္။
ထိုသိပၸံတြဲသမားမ်ားအားလုံးသည္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ဇန္နဝါရီလပထမအပါတ္မွစ၍ (စေန ၊တနဂၤေႏြ) တစ္ပါတ္ျခား
( Practical ) လက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ားတကိေရာက္ရေပမည္၊
သူတို႕သည္အျခားဘာသာရပ္မ်ားကဲ႕သို႔အနီးကပ္ ( ၁၀ ) ရက္တက္စရာမလိုပါ။

 

Read More>>>> BTHM သင္တန္းအတြက္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားေခၚယူျခင္း


**ဒုတိယအသုတ္**
ဒုတိယအသုတ္တြင္...
အဂၤလိပ္
ဥပေဒဘာသာရပ္
ပထဝီဘာသာရပ္
စိတ္ပညာ
ဒသနိကေဗဒ နွင့္
အေရွ႕တိုင္းပညာ ( ပါ႒ိ ) တို႕ကေတာ့
ဒုတိယအသုတ္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလဒုတိယအပါတ္မွာ အနီးကပ္ ( ၁၀ ) ရက္တက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ပါတ္အတြင္းအတန္းတင္စာေမးပြဲေျဖဆိုရေပမည္။


**တတိယအသုတ္**
တတိယအသုတ္တြင္…..
ျမန္မာစာအထူးျပဳ
သမိုင္းအထူးျပဳ
စီးပြားေရးအထူးျပဳ
စီးပြားစီမံအထူးျပဳ
အိမ္တြင္းစီးပြားအထူးျပဳ
ရသစာေပအထူးျပဳ
ျမန္မာမွုအထူးျပဳ နွင့္
ျပည္သူ႕ေရးရာအထူးျပဳမ်ားပါဝင္ပါသည္။


ထိုအသုတ္မ်ားသည္ နိုဝင္ဘာလပထမအပါတ္တြင္အနီးကပ္ ( ၁၀ ) ရက္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ပါတ္အတြင္း အတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုရေပမည္။Assignment တင္ရမည္။
အေဝးသင္သမားတိုင္း Assignment တင္ရပါမည္။


Assignment မ်ားသည္ ပထမနွစ္ဝက္ နွင့္ ဒုတိယနွစ္ဝက္ဆိုၿပီး (၂) ႀကိမ္ခြဲတင္ရေပမည္။


Assignment သည္ အေဝးသင္သမားမ်ားအတြက္မတင္မျဖစ္တင္ရေပမည္။

 

Source: Exam Guide

 

News Read 39755 times