Job

Showing 12 of 151 results
Sort by :
by A4 International Mathematics School on 04 February, 2020
Kyeemyin Daing, Yangon , Myanmar

ကျောင်းတစ်‌ကျောင်း လုံးကို ကောင်းစွာ အုပ်ချုပ်နိုင်သူ တစ်ဦး၏အရည် အချင်းနှင့် ညီမျှသော ချီးမြှင့်သည့်လုပ်အား လစာကို၊ ခံစားနိုင်စေရပါမည်။
အသက်ကန့်သတ်ချက် မရှိပါ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအားလုံး၊ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Experience Private School အုပ်ချုပ်ရေး Managers များ အလိုရှိပါသည်။
ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်မှု လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး
() နှစ်အထက် ရှိရပါမည်။
ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သော ပညာရေးဆိုင်ရာအစိုးရရုံးဌာနများ အားလုံးနှင့် ကျွမ်း ကျင်ပိုင်နိုင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမည်။

by Regent Education Group on 03 February, 2020
Kamayut, Yangon , Myanmar

• Regent Education Group ရဲ့အောက်ရှိ Business College တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။

• English 4 Skills ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
• တက္ကသိုလ် တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။

by Regent Education Group on 03 February, 2020
Kamayut, Yangon , Myanmar

• Good communication skills.
• Excellent social and people skills.

• Active and pleasant Personality.
• Good MS Office and Internet skills.
• Customer Service or relevant experience.

by Regent Education Group on 03 February, 2020
Kamayut, Yangon , Myanmar

• Regent Education Group ၏ လက်အောက်ရှိ Business College တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။

• တက္ကသိုလ် တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
• သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
• သွက်လက်ထက်မြတ်ပြီး ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

by SLG HOLDINGS LIMITED on 01 February, 2020
Thingangyun, Yangon , Myanmar

Responsibilities

 

1. Ensure the school building and premises are safe and secure for all school activities 

   Heath - To follow SIS health policy and set up procedure including the personnel, and facilities , such as sickbay , toilets and waste handling.

             - To made sure that the food and drink served in the canteen, and the people who are working in the canteen always conform to SIS health and hygiene standards.

Safety - To follow SIS Safety policy and set up procedure including the personnel, and facilities, such as fire detector system, fire extinguishing system, also emergency drill and other safety drills.

           - To set up Emergency Response Team who will be in charge in emergency situation.

Security - To follow SIS health policy and set up procedure including the personnel, and facilities , such as  CCTV camera system.

              -  To maintain good relationship with the local police.

Social and Environment

 - To maintain good relationship surrounding community.

               - To make sure that the School activities will conform to the environmental emission norms under the 

ESG Compliance as laid down by the Law of the Land in which SIS Myanmar operates.

 

2. To make sure that the Buildings, Facilities and Utilities are working properly, including to have back-up electricity system, and building repair and maintenance system. 

 

3. To support school activities and events, from providing all personnel, preparing location and facilities needed.

 

4. To conduct HR works which is directed by HR Dept in Head Office ,such as all recruitment and contract  process employee, and attendance report.

 

5. To comply with regulation in term of building and school permit, including expat teachers' paperwork and documents, and to liaise with the related authorities to get the permit and other legal documents, and to liaise with the related authorities to get the permit and other legal documents needed.

6. To take charge of all administration works and agreements with third parties related with GA Dept.

7. To manage budget and school assets accordingly , including being responsible for procurement activities which is done by GA Dept.

by Dulwich College Yangon on 01 February, 2020
Than Lyin, Yangon , Myanmar

In partnership with Dulwich College and its eight sister schools in Asia, Dulwich College Yangon (DCY) upholds the traditions and outstanding educational standards which have become the hallmark of the Dulwich name in the UK and Asia. 

The College operates across the Star City and the Pun Hlaing campuses and is currently seeking a science teacher to work in one or both of these campuses. In the 2020/21 academic year the students will enter Year 11 for the first time on both campuses. The College currently has candidacy status in its application to gain authorization as an IB World School, as it looks to continue its educational programme through to Year 13.

Applications are therefore invited from highly resourceful, collegially minded and forward-thinking practitioners who can demonstrate that they are:

• passionate about delivering a science curriculum and co-curricular programme in a high-performing learning environment

• experienced in teaching science throughout the Year 7-13 age range, preferably with a background in chemistry

• successful in preparing students for external examinations, such as the (I)GCSE and IB Diploma Programme

• supportive of a child-centered approach to learning and able to nurture high levels of student agency within a classroom setting

• knowledgeable about the benefits of formative assessment

• actively aware of the latest developments in science teaching and pedagogy

• experienced in adapting learning to ensure it is inclusive and accessible for all, especially EAL and SEN students 

• genuinely interested in making a positive and proactive contribution to a young, maturing school

• eager to engage with the local community and help contribute to the development of the country outside of the school.

At least 2 years teaching experience is required, regardless of nationality. All applicants should hold a Bachelor’s degree in Education, or a first degree plus a post-graduate qualification in education (i.e. PGCE).

In return the successful candidates will be working in outstanding, purpose built facilities equipped with quality resources, set within Yangon’s award-winning Star City and Pun Hlaing residential complexes. 

Teachers will receive an attractive salary and competitive overseas benefits package, which includes:

• annual flight allowance

• accommodation

• freight allowance

• comprehensive global medical insurance

• free tuition for up to two children at the school (Toddler to Y11 age)

• enhanced levels of professional development across the Dulwich College International family of schools.

by Regent Education Group on 31 January, 2020
Kamayut, Yangon , Myanmar

• Planning class timetable and term-planners.
• Organizing and distributing instructional and learning materials.
• Arranging and conducting tests and exams.
• Assisting submission of student projects and assignments.
• Liaising with overseas partners for student registration and academic matters.
• Checking and preparing lecturers class attendance and schedules for payments.
• Monitoring and evaluation and student attendance and disciplinary matters.
• Helping with general academic activities.
• Supporting some student affairs and services as necessary.  

• Bachelor of Degree.
• Minimum two years working experiences in relevant field.
• Proficient in MS office including Word, Excel, Power point, experience with document management.
• Good interpersonal and communication skills.
• Efficient dynamic and able to work multitask in a fast pace environment.

by Regent Education Group on 31 January, 2020
Kamayut, Yangon , Myanmar

• Ensure planning and organization of a quality Early Childhood Program based on Montessori Principles.
• Serve as the primary people leader for the center (Preschool), maintaining great morale and addressing staffing issues in a prompt and responsive manner.
• Ensure appropriate center staffing, new hire training and on-going staff development weekly and monthly.
• Ensure compliance with safety standards of the children and staff.
• Facilitate and support the development and implementation of best practices to bring the best experiences for our children.
• Manage day to day operations, which include student admission, registration, finance, procurement and administration.
• Perform parallel, vertical evaluations for staff and children. (Monthly, Quarterly and Yearly).
• Facilitate proactive and positive engagement with parents and the community by organizing events.
• Perform any other related duties as required and assigned by the Director.
• Manage local and state licensing regulations and ensure state compliance and record keeping. 
• Enforce school policies, procedures, principles and values set by the Director.  

by MISY Mandalay, Myanmar on 30 January, 2020
Chan Mya Tharsi, Mandalay , Myanmar

MISY Mandalay Employment Opportunities in Key Stage 3 & 4.

MISY Mandalay is a young emerging school with new facilities in an enchanting developing country. 

An exciting opportunity for secondary teachers to join a developing international school in Mandalay, Myanmar. Come and help us guide its future by developing and setting up the first Year 10, IGCSE classes.

The job entails teaching Secondary students in Key Stage 3 using the English National Curriculum adapted to international standards.  MISY Mandalay is newly introducing Key Stage 4, and we need qualified and experienced IGCSE subject teachers that are well acquainted with the latest  IGCSE curriculum and can set up a new department. 

Our class sizes are small, students are very enthusiastic, active and really enjoy school. Teachers can bring in their passion and develop their professional path in a constructive way to add to the school development. The school offers possibilities to develop leadership skills. MISY Mandalay has a very supportive PTA that collaborates well with the school and engages in different local initiatives.

Degree and Qualities required

Applications are invited for teaching positions in the secondary  section of MISY Mandalay . The successful candidate will; 

 • have a degree and a recognised teaching qualification e.g. PGCE or PGCEi
 • have experience and excellent knowledge of teaching at Key Stage 3 & 4 
 • good knowledge of English National  Curriculum at  Key stage 3
 • good knowledge of  curriculum at Key Stage 4
 • preferably can teach  more than one subject
 • have experience working with students for whom English is not their first language, English across the curriculum 
 • have a minimum of 2 years teaching experience
 • take an active part in our PSHE programme
 • participate in educational visits
 • be asked to run one or two after school activities each term
 • be a good team player
 • have a positive and solution finding approach to their working life
 • appreciate the joys and challenges of working in an international school environment
 • be sensitive and have a cultural awareness needed to appreciate the joys and challenges of living in a developing Asian country
 • Preferably, but not required, has experience with SEN students
by MISY Mandalay, Myanmar on 30 January, 2020
Chan Mya Tharsi, Mandalay , Myanmar

MISY Mandalay Employment Opportunities in Primary School

An exciting opportunity for primary school teachers to join a developing international school in Mandalay, Myanmar,  helping us guide its future development.

MISY Mandalay is a young emerging school with new facilities in an enchanting developing country. 

Teaching Primary students using the English national curriculum adapted to international standards. Teaching programs such as Jolly Phonics, Big Write, Big Talk are used.

Our class sizes are small, students are very enthusiastic, active and really enjoy school. Teachers can bring in their passion and develop their professional path in a constructive way to add to the school development. The school offers possibilities to develop leadership skills. MISY has a very supportive PTA that collaborates well with the school and engages in different local initiatives.

Degree and Qualities required

Applications are invited for teaching positions in the primary section of MISY Mandalay . The successful candidate will; 

 • have a degree and a recognised teaching qualification e.g. PGCE or PGCEi
 • have experience and excellent knowledge of teaching at Primary level
 • have experience working with students for whom English is not their first language
 • have a minimum of 2 years teaching experience
 • take an active part in our PSHE programme
 • participate in educational visits
 • be asked to run one or two after school activities each term
 • be a good team player
 • have a positive and solution finding approach to their working life
 • appreciate the joys and challenges of working in an international school environment
 • be sensitive and have a cultural awareness needed to appreciate the joys and challenges of living in a developing Asian country
 • Preferably, but not required, has experience with SEN students
by Network International School on 30 January, 2020
Bahan, Yangon , Myanmar

Qualifications, Knowledge & Training

•    Good level of education to 18. 
•    Good numeracy and literacy skills.
•    Good understanding of child development and learning processes.
•    University Education.
 

Skills and Competencies

•    Have excellent spoken and written English and Myanmar.
•    Ability to relate well to students and adults.
•    Ability to work collaboratively and creatively with colleagues in a team. 
•    Ability to lead other staff.
•    Excellent communication and interpersonal skills.
•    Flexible and uses own initiative.
•    Understand classroom roles and responsibilities and your own position within these.
•    Ability to use ICT effectively to support learning.
 

Experience of Work in Schools

•    Previous experience of leading own teaching groups. 
•    Ability to work in an international and multi-cultural environment.
•    Experience of working with children in the relevant age range. 
•    Motivated to work with students.
 

Professional Development

•    Willingness to develop own skills, knowledge and understanding by participating in the schools CPD programme.

by Myanmar International School Yango on 28 January, 2020
Yankin, Yangon , Myanmar

From August 2020, the school wishes to appoint an outstanding teacher of EAL to deliver EAL support across the Secondary School.

Our students are predominately Myanmar and learning English as a second or third language. To enable all students to access the curriculum, we feel the best support is for specialist EAL teachers to be part of the lesson, working with groups of students to support their work. For these lessons, the EAL teacher would work side by side with the class teacher to plan activities and feedback on the learning. We also need to adapt to the needs of the students and work with small groups or individuals away from the lesson where appropriate.

We really value our EAL department and are looking for truly outstanding teachers to assist the head of EAL in monitoring the progress of students and year groups and providing co-curricular and extra-curricular activities to engage, extend and inspire the students.

Professional Requirements

The successful candidate will:

 • Hold at least a good honours degree;
 • Have a recognised teaching qualification (e.g. PGCE or PGCEi);
 • Have experience and excellent knowledge of teaching children across Key Stage 3 and 4;
 • Have experience working with students for whom English is not their first language;
 • Have a minimum of 2 years of teaching experience;
 • Be willing to participate in educational visits;
 • Be asked to run one after school activity each term;
 • Have a positive and solution finding approach to their working life;
 • Appreciate the joys and challenges of working in an international school environment.

Candidates with experience of teaching in an international primary school are especially welcome. Experience of working at a CIS member / accredited school would be an added advantage but is not essential.

Desirable Personal Qualities

The ability to develop strong relationships with their students;

 • A patient, caring and kind personality;
 • Knowledgeable of Learners;
 • A dedication to teaching;
 • Able to engage all students with their learning;
 • A strong communicator;
 • A good listener;
 • A team player;
 • Be adaptable to change;
 • Value real-world learning.

Application process

If you would like to be considered for this post, please apply by completing the application process listed on our school's webpage: 

MISY Employment Page 

Closing date: Tuesday, February 12th 2019

We would like to thank all applicants for their interest and for taking the time to apply; however please note that only applicants short-listed for interview will be contacted. Early applications are encouraged as interviews will take place on a rolling basis as soon as suitable candidates are identified.

Successful appointments will be subject to satisfactory references and verification of qualifications. The Myanmar International School of Yangon is committed to safeguarding the welfare of children, and applicants must be willing to undergo child protection screening including checks with previous employers and national/international disclosure services.    

1 2 3 4 5

Featured Advertisers