News

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မွ ညေနပိုင္းမဟာဘဲြဲ႕သင္တန္း တက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ား

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မွ ညေနပိုင္းမဟာဘဲြဲ႕သင္တန္း တက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ား google

 

(က) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ (EMBA)

 

() ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႕ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ (EMPA)

 

() ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပညာမဟာဘြဲ႕ (MdevS)

အဆုိပါ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႕ ကိုက္ညီသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားႏုိင္သည္ -

(က) အသိအမွတ္ျပဳတကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

 

() အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိ လုပ္သက္ () ႏွစ္ ရွိရမည္။

 

() ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းျဖစ္လွ်င္ Executive Level (စီမံခန္႕ခြဲမႈအဆင့္) လုပ္သက္ () ႏွစ္ရွိရမည္။

 

() ..၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္ အသက္ (၃၀) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

 

() တကၠသုိလ္တစ္ခုခုတြင္ အျခားသင္တန္းတစ္ခုခုတက္ေရာက္ေနသူ မျဖစ္ေစရ။

 

() သတ္မွတ္ထားေသာ သင္ရိုးအတုိင္း အခ်ိန္ျပည့္မစြာ တက္ေရာက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

 

၃။ သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္၊ စာတမ္းမ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကို ေဖာ္ျပပါဌာနမ်ားတြင္ ၉..၂၀၁၈ ရက္မွ စတင္ရယူၿပီး (..၂၀၁၈) ရက္ (တနလၤာေန႕) ေနာက္ဆုံးထား၍

အဆုိပါဌာနမ်ားတြင္ ျပန္လည္တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

 

လွ်ာက္လႊာမ်ား စုံစမ္း၀ယ္ယူရန္

 

EMBA သင္တန္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာန (ပတၱျမားေဆာင္)၊ ပါရမီလမ္း၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္

 

EMPA သင္တန္းအတြက္ အသံုးခ်ေဘာဂေဗဒဌာန (အခန္း-၁၁၂)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ)၊ အင္းလ်ားလမ္း၊

 

EMDevS သင္တန္းအတြက္ ေဘာဂေဗဒဌာန (အခန္း – ၁၀၆)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ)၊ အင္းလ်ားလမ္း၊

၄။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) တြင္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပပါမည္။

(က) EMBA သင္တန္းအတြက္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)

() EMPA ႏွင့္ EMDevS သင္တန္းအတြက္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္နယ္ေျမ)

 

၅။ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပမႈမရွိေသာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား လုပ္သက္၊ အသက္ေထာက္ခံခ်က္ မျပည့္စုံေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

 

၆။ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖုန္းအမွတ္ - EMBA သင္တန္းအတြက္ ဖုန္း-၀၉-၇၇၈၈၁၁၀၁၉၊ ၀၉-၉၆၃၃၅၉၄၅၉။ ၀၉-၄၄၃၂၆၆၈၃၊ EMPA သင္တန္းအတြက္ ဖုန္း-၀၁-၅၁၂၆၃၃၊ ၀၉-၄၃၁၂၇၂၃၆၊ MDevS သင္တန္းအတြက္ ဖုန္း-၀၁-၅၁၀၂၁၃ ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: university of yangon

Read times
Rate this item
(2 votes)