News

၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္း ၾကည့္႐ႈရန္ အတြက္ link ကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ၾကည့္႐ႈလုိသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးကုိ ႏိွပ္လုိက္ပါ။

ဥပမာ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ

စာစစစ္ဌာနအတြက္ ၾကည့္႐ႈမည္ဆုိပါက

အမွတ္စဥ္ ၁ မွ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးကုိ ႏွိပ္ပါ။

ျပည္ပ ပင္လယ္ရပ္ျခား စာစစ္ဌာနအတြက္ ဆုိပါက

အမွတ္စဥ္ (၁၆) မွ ႏုိင္ငံျခားကုိ ႏွိပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ တစ္စု၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားတုိ႔ကုိ တစ္စု

ႏွစ္စုျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 

 

ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား

03snr

 

01snr

 

02snr

 

04snr

05snr

 

06snr 

 

07snr

 

 08snr

 

 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ သိရန္ ပုံကုိ ႏွိပ္ပါ 

Gusto International Collage B 203

 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ သိရန္ ပုံကုိ ႏွိပ္ပါ

 

 ျပည္နယ္+ႏိုင္ငံျခား

 

၉    09snr

 

၁၀10snr

၁၁11snr

 

၁၂12snr

 

၁၃13snr

 

၁၄14 snr

 

၁၅15shan

 

၁၆15snr

 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ သိရန္ ပုံကုိ ႏွိပ္ပါ

British University College International Universities Colleges 142

 အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ သိရန္ ပုံကုိ ႏွိပ္ပါ

 

Read 1613 times
Rate this item
(2 votes)