News

"အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားသစ္မ်ားေခၚယူျခင္း"

"အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားသစ္မ်ားေခၚယူျခင္း" google

၁။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား (ပူတာအုိ၊ျမစ္ၾကီးနာ၊ ဗန္းေမာ္၊ လိြဳင္ေကာ္၊ ဘားအံ၊ မင္းတပ္၊ တီးတိန္၊

ေမာ္လျမိဳင္၊ စစ္ေတြ၊ လားရႈိး၊ ေတာင္ၾကီး၊ ျမင္းျခံ၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ခႏၱီး၊ ကေလး၊ မုံရြာ၊ ေခ်ာင္းဦး၊ ပခုကၠဴဈ မေကြး၊ ျပည္၊

ေတာင္ငူ၊ ပုသိမ္၊ ဟသၤာတ၊ မအူပင္၊ ထား၀ယ္၊ ျမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း) စုစုေပါင္း (၃၅) ေက်ာင္းတုိ႔တြင္ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၂။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္...

(က) အေျခခံပညာ အလယ္တန္း (အ႒မတန္း) ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရပါမည္။

(ခ) နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာလုပ္ငန္းသဘာ၀အရ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္ရုံ/ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ကြင္းဆင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူျဖစ္ရပါမည္။

 

၃။ ၂ႏွစ္သင္တန္းတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ပါက A.G.T.I ပထမႏွစ္သင္တန္းသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ စက္မႈလက္မႈသိပၸံမ်ား၏

၀င္ခြင့္ေရံးခ်ယ္ေရးမႈမ်ားအတုိင္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၄။ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ဒုတိယႏွစ္သင္တန္းကုိ ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ။ က်ရႈံးသည္ျဖစ္ေစ၊

တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲၾကီးကုိ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုလုိပါက ျပင္ပေျဖအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၅။ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားလာပါက တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ(၃၀၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ သင္တန္းတက္သည့္ကာလမ်ားအတြင္း၊

ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

 

ဖြင့္လွစ္မည္သင္တန္းမ်ား...

၆။ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားုိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကာေပးပါမည္။

(က) အေဆာက္အဦနည္းပညာသင္တန္း (Building Technology)

(ခ) အီလက္ထေရာနစ္ပညာသင္တန္း (Electronic Technology )

(ဂ) လွ်ပ္စစ္နည္းပညာသင္တန္း (Electrical Technology)

(ဃ) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နည္းပညာသင္တန္း (Auto Mechanics Technology )

(င) စက္ပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာသင္တန္း (Refrigeration and Air Conditioning Technology)

(စ) ေရခဲေသတၱာႏွင့္ ေလေအးေပးစက္နည္းပညာသင္တန္း (Air Conditioning Technology)

(ဆ) သတၱဳပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈနည္းသင္တန္း (Metal Process Technology)

(ဇ) သုတနည္းပညာသင္တန္း (Information Technology)

 

၇။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ေလွ်ာက္ထားလုိ႔သည္ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္

၂-၅-၂၀၁၉ ရက္မွစတင္ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၁၆-၅-၂၀၁၉ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍

မိမိတုိ႔သည့္ အစုိးရနည္းပညအထက္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

 

၈။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက မိမိေလွ်ာက္လႊာရယူေသာ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

 

နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င္ေရးဦးစီးဌာန

Read times
Rate this item
(2 votes)