Local

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ IELTS Prize ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါၿပီ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ USD ၉,၆၀၀၀ တန္ဖိုး႐ွိ အေရွ႕အာရွ IELTS Prize ပညာသင္ဆုအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကပါၿပီ။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘြဲ႕ႀကိဳဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ား စတင္တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အေရွ႕အာရွ IELTS Prize (၂၀၁၈/၂၀၁၉) ပညာသင္ဆု အတြက္ ဖိတ္ေခၚလွ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ US$ ၁၉,၇၀၀ တန္ဖိုး႐ွိ ျပည္တြင္းဆု သုံးဆု၊ အေရွ႕အာရွေဒသ ဆု႐ွင္မ်ားအတြက္ US$ ၇၆,၅၀၀ တန္ဖိုး႐ွိ ဆုမ်ားေပးအပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။

(၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယူေက၊ ယူအက္(စ)၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယ္သာလန္၊ ပုိလန္၊ စကၤာပူ အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ မိမိတုိ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားလုိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ေစရန္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၀၀)ေက်ာ္ကုိ IELTS Prize ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။  

IELTS Prize ဆုရရွိသူမ်ားမွ ေဆးပညာ၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာသိပၸံ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး   အစရွိသည့္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

READ - ဦးတင္ေမာင္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

မိမိတုိ႔ရဲ႕ သင္ၾကားေရး အိပ္မက္မ်ား ျပည့္၀ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိတဲ့၊  မတူကြဲျပားတဲ့ လူတန္းစားမ်ိဳးစုံမွ လူငယ္လူရြယ္ပညာသင္ေတြကုိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ အေရွ႕အာရွ IELTS Prize ဆုမ်ားကို ေပးအပ္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဘဝ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေစႏုိင္မယ့္ စာေမးပြဲမ်ား သန္းႏွင့္ ခ်ီၿပီး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေပးလွ်က္ ရွိျပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာသင္ၾကားလုိျပီး ကမၻာ႔ အေၾကာင္း ပုိမုိနားလည္လုိတဲ့၊ ဗဟုသုတအသစ္၊ မိမိကုိယ္ကုိ တုိးတက္ယုံၾကည္မႈနဲ႔ လန္းဆန္းသစ္လြင္တဲ့ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ မိခင္ရပ္ထံ ျပန္သြားမယ့္ ထူးခၽြန္သူမ်ားကုိ ပံ့ပုိးရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အေနနဲ႕ မိမိတုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိေၾကာင္း  အေရွ႕အာရွေဒသ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ Trish Thomson က ေျပာၾကားပါသည္။

ဆက္လက္၍ ၄င္းက IELTS ကုိ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ေပါင္း(၁၀,၀၀၀)ေက်ာ္ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနဲ႔ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရး စာေမးပြဲအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မႏွစ္ကဆုိရင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း IELTS စာေမးပြဲ (၃)သန္းေက်ာ္ေျဖဆုိခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး စာေမးပြဲလည္း ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း IELTS စာေမးပြဲကုိ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း၊ ကမၻာတစ္၀ွမ္း အသိမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အလမ္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လုိသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
 
ယခုအခါ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားလုပ္ေဆာင္မႈဘာသာရပ္ကုိ Sciences Po တြင္သင္ၾကားလွ်က္ရွိသည့္ (၂၀၁၇-၁၈)ေဒသဆု (Regional Grand Prize) ရရွိသူ Dinda Royhan က "ဘဟာစာ အင္ဒိုနီးရွားကုိ သင္ၾကားေရးအတြက္ တရား၀င္သုံးစြဲတဲ့ အင္ဒုိနီးရွား အစုိးရေက်ာင္းမွာ တက္ခဲ့ရလုိ႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ အရည္အခ်င္းျပသရာမွာ IELTS က အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းပါပဲ။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ဘဟာစာ အင္ဒိုနီးရွားကုိသာ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ သုံးဖူးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ IELTS အမွတ္ျမင့္ျမင့္မားမား ရမယ္လုိ႔လည္း မွန္းမထားပါဘူး။

Sciences Po ကုိေလွ်ာက္ထားရာမွာ ကၽြန္ေတာ္IELTS အမွတ္(၈.၅) ရ ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေတာ္အားရွိေစျပီး  ေလွ်ာက္လႊာေအာင္ဖုိ႔ ပုိမုိဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေစခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီတကၠသုိလ္ကုိ တစ္ကမၻာလုံးက ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေလွ်ာက္ထားၾကတာကုိး။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွာ IELTS ေျဖျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ေတြးထင္မထားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လင္းသြားေစမွာမုိ႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ စီစဥ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေျဖၾကားၾကဖုိ႔ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားပါသည္။  

(၂၀၁၉)ခုတြင္ ၀င္ခြင့္အတြက္ IELTS ကုိလက္ခံသည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ဘြဲ႔ႀကိဳ(သုိ႔)ဘြဲ႔လြန္ပညာ သင္ၾကားလိုေသာ အေရွ႕အာရွေဒသ အတြင္း အျမဲတမ္း ေနထုိင္သူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ (၂၀၁၈/၁၉) အေရွ႕အာရွ IELTS Prize ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကပါၿပီ။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ (၂၀၁၈) ဧၿပီလ(၁)ရက္မွ စတင္၍ ေျဖဆုိသည့္ IELTS စာေမးပြဲ ေမာ္ဂ်ူးတစ္ခုစီ အနည္းဆုံး ရမွတ္  band score (၆) စီ ရရွိထားရပါမည္။

(၂၀၁၉)ခု ဧၿပီလ(၃၀) ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေလွ်ာက္ၾကရပါမည္။

အေသးစိတ္အခ်က္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာအေၾကာင္း သိရွိလုိလွ်င္ https://www.ieltsasia.org/mm/bm/ielts-prize  ကုိ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

တရား၀င္စာေမးပြဲဌာနျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာတြင္ IELTS ေရးေျဖစာေမးပြဲ (Paper-based) ကို အနည္းဆုံး တစ္လလွ်င္သုံးႀကိမ္ က်င္းပေပးၿပီး computer ျဖင့္ေျဖဆိုရသည့္ (Computer-delivered) IELTS စာေမးပြဲမ်ားကုိ (၂၀၁၉)ခု ဇန္နဝါရီလမွ စတင္စစ္ေဆးေပးေနျပီး ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၾကပါသည္။

စာရင္းသြင္းထား သူမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းတြင္ နာရီ(၃၀)စာ အခမဲ့ ေလ့က်င့္ႏုိင္မည့္ (Road to IELTS)အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အျခားအခမဲ့ ျပင္ဆင္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ိဳးစုံကုိ IELTS ေျဖဆုိရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အျပည့္အ၀ ပံ့ပုိးေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ https://www.ieltsasia.org/mm/ကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Screenshot from 2019 03 15 11 17 02
For more information, contact Exams Marketing Officer (Khin Phyusin Win) on +95 (0)1 370 933 ext 3331 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

READ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိထားသူမ်ားကို ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္

Read 527 times
Rate this item
(1 Vote)