Local

Friday, 15 March 2019 11:19

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ IELTS Prize ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါၿပီ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ USD ၉,၆၀၀၀ တန္ဖိုး႐ွိ အေရွ႕အာရွ IELTS Prize ပညာသင္ဆုအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကပါၿပီ။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘြဲ႕ႀကိဳဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ား စတင္တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ အေရွ႕အာရွ IELTS Prize (၂၀၁၈/၂၀၁၉) ပညာသင္ဆု အတြက္ ဖိတ္ေခၚလွ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ US$ ၁၉,၇၀၀ တန္ဖိုး႐ွိ ျပည္တြင္းဆု သုံးဆု၊ အေရွ႕အာရွေဒသ ဆု႐ွင္မ်ားအတြက္ US$ ၇၆,၅၀၀ တန္ဖိုး႐ွိ ဆုမ်ားေပးအပ္သြား မည္ျဖစ္သည္။ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယူေက၊ ယူအက္(စ)၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယ္သာလန္၊ ပုိလန္၊ စကၤာပူ အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ မိမိတုိ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားလုိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ေစရန္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၀၀)ေက်ာ္ကုိ IELTS Prize ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။   IELTS Prize ဆုရရွိသူမ်ားမွ ေဆးပညာ၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာသိပၸံ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး   အစရွိသည့္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ READ - ဦးတင္ေမာင္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ မိမိတုိ႔ရဲ႕ သင္ၾကားေရး အိပ္မက္မ်ား ျပည့္၀ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိတဲ့၊  မတူကြဲျပားတဲ့ လူတန္းစားမ်ိဳးစုံမွ လူငယ္လူရြယ္ပညာသင္ေတြကုိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ အေရွ႕အာရွ IELTS Prize ဆုမ်ားကို ေပးအပ္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဘဝ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေစႏုိင္မယ့္ စာေမးပြဲမ်ား သန္းႏွင့္ ခ်ီၿပီး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေပးလွ်က္ ရွိျပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာသင္ၾကားလုိျပီး ကမၻာ႔ အေၾကာင္း ပုိမုိနားလည္လုိတဲ့၊ ဗဟုသုတအသစ္၊ မိမိကုိယ္ကုိ တုိးတက္ယုံၾကည္မႈနဲ႔ လန္းဆန္းသစ္လြင္တဲ့ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ မိခင္ရပ္ထံ ျပန္သြားမယ့္ ထူးခၽြန္သူမ်ားကုိ ပံ့ပုိးရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အေနနဲ႕ မိမိတုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိေၾကာင္း  အေရွ႕အာရွေဒသ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ဒါ႐ိုက္တာ Trish Thomson က ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၄င္းက IELTS ကုိ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၊ အလုပ္ရွင္နဲ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ေပါင္း(၁၀,၀၀၀)ေက်ာ္ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနဲ႔ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈစစ္ေဆးေရး စာေမးပြဲအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မႏွစ္ကဆုိရင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း IELTS စာေမးပြဲ (၃)သန္းေက်ာ္ေျဖဆုိခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး စာေမးပြဲလည္း ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း IELTS စာေမးပြဲကုိ လူႀကိဳက္မ်ားျခင္း၊ ကမၻာတစ္၀ွမ္း အသိမွတ္ျပဳျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အလမ္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လုိသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။  ယခုအခါ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားလုပ္ေဆာင္မႈဘာသာရပ္ကုိ Sciences Po တြင္သင္ၾကားလွ်က္ရွိသည့္ (၂၀၁၇-၁၈)ေဒသဆု (Regional Grand Prize) ရရွိသူ Dinda Royhan က "ဘဟာစာ အင္ဒိုနီးရွားကုိ သင္ၾကားေရးအတြက္ တရား၀င္သုံးစြဲတဲ့ အင္ဒုိနီးရွား အစုိးရေက်ာင္းမွာ တက္ခဲ့ရလုိ႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ အရည္အခ်င္းျပသရာမွာ IELTS က အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းပါပဲ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ဘဟာစာ အင္ဒိုနီးရွားကုိသာ ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ သုံးဖူးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ IELTS အမွတ္ျမင့္ျမင့္မားမား ရမယ္လုိ႔လည္း မွန္းမထားပါဘူး။ Sciences Po ကုိေလွ်ာက္ထားရာမွာ ကၽြန္ေတာ္IELTS အမွတ္(၈.၅) ရ ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေတာ္အားရွိေစျပီး  ေလွ်ာက္လႊာေအာင္ဖုိ႔ ပုိမုိဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေစခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတကၠသုိလ္ကုိ တစ္ကမၻာလုံးက ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေလွ်ာက္ထားၾကတာကုိး။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွာ IELTS ေျဖျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔ေတြးထင္မထားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လင္းသြားေစမွာမုိ႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ စီစဥ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေျဖၾကားၾကဖုိ႔ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားပါသည္။   (၂၀၁၉)ခုတြင္ ၀င္ခြင့္အတြက္ IELTS ကုိလက္ခံသည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ဘြဲ႔ႀကိဳ(သုိ႔)ဘြဲ႔လြန္ပညာ သင္ၾကားလိုေသာ အေရွ႕အာရွေဒသ အတြင္း အျမဲတမ္း ေနထုိင္သူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ (၂၀၁၈/၁၉) အေရွ႕အာရွ IELTS Prize ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၾကပါၿပီ။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ (၂၀၁၈) ဧၿပီလ(၁)ရက္မွ စတင္၍ ေျဖဆုိသည့္ IELTS စာေမးပြဲ ေမာ္ဂ်ူးတစ္ခုစီ အနည္းဆုံး ရမွတ္  band score (၆) စီ ရရွိထားရပါမည္။ (၂၀၁၉)ခု ဧၿပီလ(၃၀) ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေလွ်ာက္ၾကရပါမည္။ အေသးစိတ္အခ်က္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာအေၾကာင္း သိရွိလုိလွ်င္ https://www.ieltsasia.org/mm/bm/ielts-prize  ကုိ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ တရား၀င္စာေမးပြဲဌာနျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီျမန္မာတြင္ IELTS ေရးေျဖစာေမးပြဲ (Paper-based) ကို အနည္းဆုံး တစ္လလွ်င္သုံးႀကိမ္ က်င္းပေပးၿပီး computer ျဖင့္ေျဖဆိုရသည့္ (Computer-delivered) IELTS စာေမးပြဲမ်ားကုိ (၂၀၁၉)ခု ဇန္နဝါရီလမွ စတင္စစ္ေဆးေပးေနျပီး ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ၾကပါသည္။ စာရင္းသြင္းထား သူမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းတြင္ နာရီ(၃၀)စာ အခမဲ့ ေလ့က်င့္ႏုိင္မည့္ (Road to IELTS)အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အျခားအခမဲ့ ျပင္ဆင္ေရး အရင္းအျမစ္မ်ိဳးစုံကုိ IELTS ေျဖဆုိရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အျပည့္အ၀ ပံ့ပုိးေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ https://www.ieltsasia.org/mm/ကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ For more information, contact Exams Marketing Officer (Khin Phyusin Win) on +95 (0)1 370 933 ext 3331 or khinphyusin.win@mm.britishcouncil.org READ - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိထားသူမ်ားကို ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္

Wednesday, 13 March 2019 15:53

ဦးတင္ေမာင္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

Great Wall International Co.Ltd မွ ဦးတင္ေမာင္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူေနၿပီေနာ္။ တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ထူးခြ်န္စြာ ေအာင္ျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးျပဳေပးမည့္ (က) ေဆးတကၠသုိလ္၊ (ခ) နည္းပညာတကၠသုိလ္၊ (ဂ) ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္၊ (ဃ) စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသုိလ္၊ (င) သစ္ေတာတကၠသုိလ္ႏွင့္ (စ) တုိင္းရင္းေဆး တကၠသုိလ္မ်ားသို႔ ပညာသင္ၾကားရန္ စီးပြားေရးအရ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ဦးတင္ေမာင္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမွင့္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၄၂၁၅) ဦးအား ဘြဲ႕ရသည္အထိ ေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္ ခဲ့ပါသည္။ ဘြဲ႕ရၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၁၈၅၇) ဦး ရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ READ - ေန႔သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသုိလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ယခင္က ေထာက္ပံ့ခ်ီးျမွင့္ေငြကို ေဆးတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/သူတစ္ဦးကို (၁) လ (၅၀၀၀၀/-) က်ပ္ အစား တုိးျမွင့္၍ (၇၀၀၀၀/-) က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အျခား တကၠသုိလ္မ်ားကိုလည္း တစ္ဦးကို (၁) လ (၃၅၀၀၀/-) က်ပ္အစား (၄၅၀၀၀/-) က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ  စတင္ခ်ီးျမွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တကၠသုိလ္အသီးသီးတက္ေရာက္ေနသည့္ စီးပြားေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား (၁၂.၄.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာနမူနာပုံစံႏွင့္ ပူးတြဲပါရွိရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မိမိတုိ႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ တကၠသုိလ္ရုံးမ်ားတြင္ စုံစမ္းသိရွိႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို (၁၂.၄.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔အေရာက္ေပးပို႔ရန္ - ဦးတင္ေမာင္တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးေကာ္မတီ ၃၁ လမ္း၊ ၇၇-၇၈ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၂-၄၀၆၁၆၅၁၊ ၀၉-၂၆၅၃၈၉၉၅၁ *** မွတ္ခ်က္ - ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမွင့္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း)၊ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူေပးထားၿပီးျဖစ္၍ ယင္းျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမ်ားတြင္ စုံစမ္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးဗဟုိေကာ္မတီ သို႔ ေလွ်ာက္ထားေပးပို႔ပါရန္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပေပးမွသာ စနစ္တက် စိစစ္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ READ - အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

Wednesday, 06 March 2019 10:18

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ဆက္တက္ဖို႕ အခက္အခဲျဖစ္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါသည္။ (၁) ဤပညာသင္ဆုသည္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ (Basic Education High School Scholarshp Program  - Myanmar) ျဖစ္သည္။ (၂) ဤပညာသင္ဆုသည္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း (န၀မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္း) တက္ေရာက္ရန္ (၂)ႏွစ္စာ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ေသာ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည့္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ န၀မတန္း တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားလို႕ရမွာပါ။ (၃) ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အဌမတန္း (၈ တန္း) ေအာင္ျမင္ထားၿပီး နဝမတန္း (၉ တန္း) တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ (၄) ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (သို႔မဟုတ္)  ဒီးေမာ့ဆို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (သို႔မဟုတ္) ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ ဖယ္ခုံ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ရမည္။ READ - TOP ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာဒါန ေလ်ွာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း (၅) ထုိပညာသင္ဆုသည္ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား ပါ၀င္မည္။ (၆) ထူးခြ်န္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေသာ အဌမတန္းေအာင္ ျမင္ထားၿပီး န၀မတန္းစတင္တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၅၀) ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ မည္ ျဖစ္သည္။ (၇) ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရာတြင္ - - အျပည့္အစုံျဖည့္စြက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာ - ေက်ာင္းသား၊ မိသားစုႏွင့္ ေနအိမ္ ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္ပုံ တစ္ပုံ - ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေထာက္ခံစာ - အမွတ္စာရင္း (Monthly Report Card/Record) မိတၱဴ စသည္တို႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ျပည့္စုံစြာ ပါ၀င္ရမည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍  ေမာဒူကလားေမး၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္း ရုံး (သို႔မဟုတ္) mawduklarmae@gmail.com, Cc to : khuthawreh.msda@gmail.com မ်ားသို႔ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ လိပ္စာ - ေမာဒူကလားေမး၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း (ေက့ထ်ိဳးဘိုး ရိုးရာ တံခြန္တုိင္ဝင္း)၊ ေက့ထ်ိဳးဘိုးလမ္း၊ ရူးဖယ္ခူရပ္ကြက္၊ ဒီးေမာ့ဆုိၿမိဳ႕၊ ကယားျပည္နယ္။ ဖုန္း ၀၈၃၄၀၂၂၃၊ ၀၉-၇၆၂၆၈၄၇၃၇၊ ၀၉-၇၈၂၈၄၉၂၉၁ READ - ေန႔သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသုိလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ source: Basic Education High School Scholarship Myanmar

Wednesday, 27 February 2019 16:23

ေန႔သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသုိလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ယခုပညာသင္ႏွစ္၏ ေန႔သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသုိလ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီ၊ ေကာလိပ္မ်ား၌ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္လ်ွက္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား မည္သူမဆုိ ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ (သုံးေသာင္း) (ဆယ္လစာက်ပ္သုံးသိန္း) ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၈၀၀၀ ခန္႔ကို ယင္းပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ "ေထာက္ပ့ံေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္က တကယ္ဆင္းရဲၿပီး ေက်ာင္းဆက္တက္ဖို႔ အခက္အခဲရွိေနတဲ့ ကေလးမ်ားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေထာက္ပ့ံေၾကးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတ္မွတ္ထားတာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ စာေမးပြဲက်လို႔ မရဘူး။ ေက်ာင္းစည္းကမ္း လိုက္နာရမယ္ စသျဖင့္ေပါ့" READ - TOP ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာဒါန ေလ်ွာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကး ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ျခင္းခံရပါက ပထမႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဘြဲ႕ရသည္အထိ ေထာက္ပံ့ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားထဲမွ ေဖာက္ဖ်က္မိပါက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို စာေမးပြဲက်ရႈံးျခင္းမရွိပါက ဘြဲ႕ရသည္အထိ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၈၀၀၀ ကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရုံးသို႔ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ READ - အ​ေျခခံပညာ အထက္​တန္​းအဆင္​့ ​ေက်ာင္​းသား/သူမ်ားအတြက္​ YSE ပညာသင္​ဆု

Tuesday, 26 February 2019 16:06

TOP ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာဒါန ေလ်ွာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ယူရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အေကာင္းဆုံး ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိရန္ မုံရြာၿမိဳ႕ TOP ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းက ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ပညာဒါန အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ ပညာသင္ယူခြင့္ ေလၽွာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားမည့္ အတန္းအသီသီး၌ ပညာသင္ယူရန္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း မိဘ (အုပ္ထိန္းသူ) ကိုယ္တိုင္ တင္ျပၾကရပါမည္။ ၃။ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ မိသားစု စီးပြားေရး အေျခအေနအရ အမွန္တကယ္ ပညာသင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္းကို ေနာက္ဆုံး ပညာသင္ယူခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမွ အတန္းပိုင္ ဆရာ၊ ဆရာမ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ပူးတြဲတင္ျပရမည္။ ၄။ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေနာက္ဆုံးသင္ယူခဲ့ေသာ အတန္းအသီးသီး၌ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ (ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ) ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား စစ္ေမးျခင္း၊ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ အတန္းတစ္တန္း လၽွင္ က်ား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ပါမည္။ ၅။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွ စ၍ ပညာသင္ယူ ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ကုန္က်မည့္ ပညာသင္စရိတ္မ်ားကို TOP ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၆။ TOP ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းက ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည့္ ပဥၥမတန္း၊ ဆ႒မတန္း၊ သတၱမတန္း၊ အ႒မတန္း၊ နဝမတန္း ႏွင့္ ဒသမတန္းတို႔တြင္ ပညာသင္ယူရန္ အခြင့္အလမ္း ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၇။ ဤပညာသင္ႏွစ္တြင္ လိမၼာထူးခၽြန္စြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မည္ဆိုပါက ေနာင္လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ အတြင္းတြင္ အတန္းအသီးသီး၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့စရိတ္မ်ားကို ဆက္လက္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိပါမည္။ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မရွိျခင္း၊ လပတ္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ က်ရႈံးျခင္းေတြ႕ရွိပါက ပညာဒါန ရပ္စဲျခင္းခံရပါမည္။ ၈။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ၌ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိပါကလည္း ပညာသင္ယူေနစဥ္ ကာလအတြင္း ကုန္က်မည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ စရိတ္မ်ားကို ဆက္လက္၍ ပညာဒါန ျပဳလုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ၉။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပညာသင္ယူေနစဥ္ ကာလအတြင္း အက်င့္ စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္း၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔ ေတြ႕ရွိရပါက ပညာဒါန ခံစားခြင့္ရပ္စဲ၍ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရပါမည္။ ပညာဒါနေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ေက်ာင္း႐ုံးခန္းသို႔ (႐ုံးခ်ိန္အတြင္း) လာေရာက္ ထုတ္ယူရပါမည္။ ေျဖဆိုမည့္ ေန႔ရက္ - ၂၅-၃-၂၀၁၉ (တနလၤာေန႔) နံနက္(၉:၀၀)နာရီမွ ညေန(၄း၀၀)နာရီအထိ။ ပညာဒါန ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို မတ္လ (၂၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။  

Saturday, 16 February 2019 14:02

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိထားသူမ်ားကို ပညာသင္ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္

၁။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္ ၀င္စာေမးပြဲတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ သိပၸံဘာသာတြဲတြင္ ပထမရရွိသူ (၁၄) ဦးႏွင့္ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲတြင္ ပထမရရွိသူ (၁၄) ဦး စုစုေပါင္း (၂၈) ဦးမွ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ တက္ေရာက္သူ ေန႔သင္တန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၂၆) ဦးကို ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမွင့္ေရးအဖြဲ႕မွ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ၂။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ သိပၸံဘာသာတြဲတြင္ ပထမရရွိသူ (၁၄) ဦးႏွင့္ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲတြင္ ပထမရရွိသူ (၁၄) ဦး စုစုေပါင္း (၂၈) ဦးမွ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ တက္ေရာက္သူ ေန႔သင္တန္းတြင္ မွတ္ပုံတင္၍ အမွန္တကယ္ တက္ေရာက္ေနေသာ  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုသာ ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမွင့္ေရးအဖြဲ႕မွ ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၃။ ထုိ႔သုိ႔ ခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ရရွိေသာ စုစုေပါင္းရမွတ္ တူညီေနပါက အဂၤလိပ္စာရမွတ္ ျမင့္မားသူကိုလည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာ ရမွတ္တူညီေနပါက သခ်ၤာရမွတ္ ျမင့္မားသူကိုလည္းေကာင္း၊ သခ်ၤာရမွတ္ တူညီေနပါက ျမန္မာစာ ရမွတ္ ျမင့္မားသူကိုလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄။ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆုကို ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (က) ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။ (ခ) နိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ယူဖြင့္လွစ္သည့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း မ်ား တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ရမည္။ (ဂ) တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ စည္းကမ္း၊ ရပ္ရြာစည္းကမ္းမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာၿပီးနယ္ဘက္ဆိုင္ရာ ျပစ္မွုကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။ (ဃ) ေက်ာင္းေခၚႀကိမ္ ျပည့္မီစြာ တက္ေရာက္ရမည္။ (င) ဘြဲ႕ႀကိဳ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ဘာသာရပ္ အထူးျပဳျဖင့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း ဆက္လက္တက္ေရာက္လိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)က ေထာက္ခံလၽွင္ ပညာသင္ဆုကိုဆက္လက္ခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္။ (စ) အထက္အပိုဒ္ခြဲ (ခ)(ဂ)(ဃ) တစ္ခုခုကို ပ်က္ကြက္/က်ဴးလြန္ပါက ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကိုရပ္ဆိုင္းမည္။ ၅။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပူးတြဲ(က)ပါ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ သိပၸံဘာသာတြဲႏွင့္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲတြင္ ပထမရရွိသူမ်ားစာရင္းမွ မိမိတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ေန႔သင္တန္း၌ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိပါက ပူးတြဲ(ခ)ပါပုံစံအတိုင္းျပဳစု၍ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ရမည္။ source: TU Info

Friday, 15 February 2019 09:46

အ​ေျခခံပညာ အထက္​တန္​းအဆင္​့ ​ေက်ာင္​းသား/သူမ်ားအတြက္​ YSE ပညာသင္​ဆု

YSE သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထက္တန္း ( ၉ တန္းႏွင့္ ၁၀ တန္း) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးကို အခက္အခဲမရိွ သင္ယူႏိုင္ေစရန္ ႏွစ္စဥ္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ ေငြေၾကး ျပႆနာမ်ား၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား၊ မိသားစု ကိစၥမ်ား ႏွင့္ အျခား အျခားေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အလယ္တန္းပညာအဆင့္ထိသာ သင္ယူျပီးေနာက္ ေက်ာင္းရပ္နားကာ ပညာသင္ယူမႈ ကို ရပ္နားရသည့္ အျဖစ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိသည္။ YSE သည္ ဤအခက္အခဲမ်ားအား တတ္နိုင္သည့္ဘက္မွ ကူညီရန္ ေက်ာင္းတက္ကာလ ၁၀ လအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀,၀၀၀ ပညာသင္ဆုကို ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ အေနျဖင့္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ YSE သည္ ဤႏွစ္စဥ္ ပညာသင္ဆုကို အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာျပီး ရည္မွန္းခ်က္ ေကာင္းသူမ်ား၊ သင္ယူလိုစိတ္ရိွသူမ်ားအား ေပးအပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ​ပညာသင္​ဆု ​ေလွ်ာက္​ထားႏိုင္​​ေသာသူမ်ား (၁) YSE ႏွစ္​စဥ္​ပညာသင္​ဆုအား ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္​ႏွစ္​တြင္​ နဝမတန္​းႏွင့္ ဒသမတန္​း၌ တက္​ေရာက္​သင္​ၾကားမည့္ ျမန္​မာႏိုင္​ငံတစ္​ဝန္​း၌႐ွိ​ေသာ ​ေက်ာင္​းသား၊ ​ေက်ာင္​းသူမ်ား အားလံုး​ေလွ်ာက္​ထားႏိုင္​ပါသည္​။ (၂) ​ေလွ်ာက္​ထားသူမ်ားသည္​ မိဘ သို႔မဟုတ္​ အုပ္​ထိန္​းသူ တစ္ဦးဦး​၏ သ​ေဘာတူညီမႈပါမွသာ ပညာသင္​ဆုကို​ေလွ်ာက္​ထားႏိုင္​မည္​ ျဖစ္​သည္​။ ပညာသင္​ဆုႏွင္​႔ပတ္​သက္​​၍ သိ႐ွိထားရမည္႔ အ​ခ်က္မ်ား (၁) YSE ႏွစ္​စဥ္​ပညာသင္​ဆု ရ႐ွိသူသည္​ ပညာသင္​ႏွစ္​ တစ္​ႏွစ္​တာ(ဇြန္​လမွ မတ္​လအထိ ၁၀ လ)လစဥ္ ပညာသင္ဆုေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ (၂) ေလွ်ာက္​လႊာ​အား ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီး လိုအပ္ေ​သာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားနွင္႕တကြ ​​​​သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူထံသို႔ ျဖစ္ေစ၊ scholarship@ysenpo.org သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ျဖစ္ေစ၊ ေ​​ဖ​ေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္​ေ​​န႔ ေနာက္​ဆံုး​ထား၍ ေပးပို႔​ေပးရမည္​ျဖစ္​သည္​။ (၃) ပထမအဆင္​့​ေလွ်ာက္​လႊာတြင္​​ ေရြးခ်ယ္​ခံရသူမ်ားသည္​ ဧၿပီလအတြင္​း သက္​ဆိုင္​ရာ​ေက်ာင္​း၌ တာဝန္​႐ွိသူမ်ားႏွင္​႔ လူ​ေတြ႔​ေျဖဆိုရမည္​။ (၄) ေနာက္​ဆံုးအဆင္​့​ေရြးခ်ယ္​ခံရသူမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္​ ​ေမလတြင္ ေၾကညာသြားမည္​ျဖစ္​သည္​။၂၀၁၉ ခုႏွစ္​ ဇြန္​လမွ စ၍ ပညာသင္​ဆုအား ​ေပးအပ္​သြားမည္​ျဖစ္​သည္​။ (၅) ပညာသင္​ဆုႏွင္​့ပက္​သက္​၍ အျငင္​းပြားဖြယ္​တစ္​စံုတစ္​ရာျဖစ္​​ေပၚပါက Youth Society for Education (Yangon) ၏ ဆံုးျဖတ္​ခ်က္​သာ အတည္​ျဖစ္​သည္​။ ​ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္တကြ ေပးပို႔ရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား (၁) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴ (၂) သင္၏ လစဥ္ပညာအရည္အခ်င္းကဒ္ျပား မိတၱဴ (၃) သင့္မိသားစု၏ တစ္လပ်ဥ္းမွ်ဝင္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း အကယ္၍ မရွိပါက အဘယ္ေၾကာင့္ မရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေရးသား ေပးရပါမည္။ (၄) သင္၏ ဆရာ၊ ဆရာမထံမွ ေထာက္ခံစာ ​ေလ်ွာက္​လႊာကို ​ေအာက္​ပါလင္​့တြင္​ ​ေဒါင္​းလုပ္​ရယူပါ။  https://goo.gl/63eppZ source: Youth Society for Education

Saturday, 02 February 2019 13:23

ပထမႏွစ္ (ေန႔သင္တန္း) တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပညာသင္ေထာက္ပံံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ေငြေၾကးမျပည့္စုံမႈေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ပညာ ဆက္လက္ ဆည္းပူးရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႕ခ်ီးျမွင့္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု အေရအတြက္ကို ကန္႕သတ္ထားၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု အရထုိက္ဆုံး ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ပါသည္။ ၁။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္) ပထမႏွစ္ (ေန႔သင္တန္း) တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု (တစ္လ သုံးေသာင္းက်ပ္ (၃၀၀၀၀/-) ျဖင့္ ၁၀ လ ) ကို  ခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ အဆုိပါ ပညာသင္ေထာက္ပံံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအိတ္တြင္ ပါရွိေသာ ပူးတြဲပါ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကို ၃၁.၃.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ မိမိေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ မိမိတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ရွိ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ကပ္ထား၍ အသိေပးေၾကညာရန္ႏွင့္ လုိအပ္ပါက ပညာသင္ ေထာက္ပ့ံေၾကး ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကို အခမဲ့ ထုတ္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

Tuesday, 22 January 2019 10:12

ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္မွ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆု

ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းေကာလိပ္၊ ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ အရာ႐ွိေလာင္း ဒီပလိုမာ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(13) (CD 47 & CE 45) မွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလ်ွာက္ထားလိုေသာ အရာရွိ ေလာင္းမ်ားသည္ (၃၀.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာလိုက္သည္။ ၁။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုကို ပထမႏွစ္ သင္တန္းမွ (၂) ဦး ေရြးခ်ယ္ခံစားခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ တစ္လလၽွင္(၅၀၀၀ဝိ/-) ႏႈန္းျဖင့္ လစဥ္ ခံစားခြင့္ျပဳမည္။ ၃။ ေက်ာင္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူခံရျခင္း၊ စာေမးပြဲက်ရႈံးျခင္း၊ ပညာသင္ကာလ ၿပီး ဆုံးေအာင္ မတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုကို ရပ္စဲမည္ျဖစ္သည္။ ၄။ အျခားမည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ခံစားသူမျဖစ္ရ။ ၅။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ ပညာသင္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္း လိုက္နာပါမည္ဟု ကတိ ဝန္ခံခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ မွတ္ခ်က္ - သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ေသာ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားကိုေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည့္အစီအစဥ္ ေန႔ရက္ ။ ၃၁-၁-၂၀၁၉(ၾကာသပေတးေန႔) အခ်ိန္ ။ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီ ေနရာ ။ အစည္းအေဝးခန္းမ ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္း - 01-539464၊ 01-539465