International

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဘြဲ႔လြန္ပညာသင္ဆု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ခ်ီးျမွင့္မည္

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဘြဲ႔လြန္ပညာသင္ဆု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ခ်ီးျမွင့္မည္ google

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဘြဲ႔လြန္ရယူလိုသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမာ်းမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး မဟာဘြဲ႔၊ ပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပ့ံမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ပညာသင္ဆုအတြက္ လစဥ္စတာလင္ေပါင္ (၁၂၀,၀၀၀) ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ကာလ လ (၃၀) အတြက္ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

(၁၂) လသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး (၁၈) လ သုေတသနျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေက်ာငး္လခ၊ ေနထိုင္စရိတ္၊ အမိႏိုင္ငံမွ ၿဗိတိန္သို႔ သြားေရာက္ရမည့္ ခရီးစရိတ္၊ သုေတသနကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ ပညာသင္ဆုတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More: **ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားစတင္ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း**

 

ပညာသင္ဆု ေလ်ွာက္ထားရန္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ အေနျဖင့္ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔တစ္ခု (သို႔) ေဆးပညာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဘာသာရပ္ တစ္ခုခုျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခု၏ က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သုေတသနတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထိုသုေတသနေပၚမူတည္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အဆိုပါ ပညာသင္ဆုကို ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္ (၃၀) ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ www.wellcome.ac.uk တြင္ ေလ်ွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ပညာသင္ဆုရစာရင္း ေၾကညာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Source; 7 Day News Journal

 

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)