International

Friday, 05 April 2019 17:08

ေကာလိပ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ၀င္ခြင့္ရကာ ပညာေတာ္သင္ဆုေၾကး ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ရသြားသည့္ ေက်ာင္းသူ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္သည့္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးသည္ ေကာလိပ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တြင္ ၀င္ခြင့္ရကာ ပညာေတာ္သင္ဆု ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္းလည္း ရရွိသြားသည္ဟု ဧၿပီလ ၁ ရက္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “ဒီလိုဆုႀကီးရလိုက္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုရိွလာတယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ဒီေလာက္ႀကီး ဆုရလိမ့္မယ္လို႔ လံုး၀ ထင္မထားဘူး“ ဟု အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ကီလီယာေဘကာက ဆုိသည္။ ၄င္းသည္ ေက်ာင္းစာတြင္ အလြန္ထူးခၽြန္႐ံုသာမက ေဘာ္လီေဘာ၊ ဘတ္စ္ကက္ေဘာ၊ ေဂါက္သီး႐ိုက္ အားကစား၊ တင္းနစ္႐ိုက္ျခင္း စသည့္ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္႐ံုသာမက ေက်ာင္းသား ေကာင္စီ၊ တီ၀ိုင္း စသည့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း ပါေသးသည္။ ေက်ာင္းစာ တစ္ဖက္လည္းရွိေနရာ ထိုမွ်မ်ားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အဘယ္သို႔ အခ်ိန္ေပးၿပီးလုပ္ႏိုင္သနည္းဟု သတင္းေထာက္က ေမးသည္။ “ပါတီပြဲတက္တာေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႕တာေတြ အဲဒါေတြ မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာလည္းမပ်က္၊ ေက်ာင္းတြင္း လႈပ္ရွားမႈေတြလည္းမပ်က္ လုပ္ႏုိင္တာပါ“ ဟု ၄င္းက ေမးခြန္းကို ေျဖသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄င္းသည္ ႀကိဳးစားရက်ဳိးနပ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ Source: pyi Myanmar

Thursday, 04 April 2019 10:35

စင္ကာပူနိုင္ငံမွာ Scholarship တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္

စင္ကာပူနိုင္ငံမွာ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ National University of Singapore Scholarships for International Students, 2019 ပညာသင္နွစ္- 4-year PhD programs တက္ေရာက္နိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ား- Sciences and Engineering in NUS ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုပမာဏ- [1] Full Tuition Fee [2] Monthly Allowance [3] Computer allowance [4] Book allowance [5] Conference allowance. Amount: S$3,500 for Singapore Citizens, plus Central Provident Fund (CPF) contributions at a rate pegged to the prevailing employer’s contribution rate set by CPF S$3,200 for Singapore Permanent Residents S$3,000 for International students Application Deadline: 1st September to 15th December အေသးစိိတ္သိရွိလိုသူမ်ားအတြက္- Scholarship Information: http://www.nus.edu.sg/ngs/NGSS.html Credit:Scholarships & Educational Opportunities for Myanmar

Monday, 25 March 2019 16:43

ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားနိုင္

၁။ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္မည့္ Australia Awards Scholarship Program 2020 Intake မဟာဘြဲ႕ပညာသင္ဆုသင္တန္းမ်ားသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မီသူဝန္ထမ္းမ်ား ေလၽွာက္ထား နိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ပညာသင္ဆုသင္တန္းအတြက္ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္ခရီးစရိတ္၊ ပညာသင္စရိတ္ႏွင့္ တည္းခိုေနထိုင္ စားေသာက္စရိတ္တို႔ကို ဩစေၾတးလ်နိုင္ငံအစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္သက္(၂)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေလၽွာက္ထားလိုသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ ၍ (၃၀-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ မတိုင္မီ Online Application ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ ေလၽွာက္ထားသူမ်ား၏ သတ္မွတ္ေလၽွာက္လႊာ(၃)စုံစီႏွင့္အတူ အမည္၊ ရာထူး၊ ဌာနတို႔ကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ (၂၆-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားေပးပို႔ၿပီး ေလၽွာက္ထားခြင့္ေတာင္းခံၾကရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ Website : www.australiaawards.gov.au               www.dfat.gov.au               www.studyinaustralia.gov.au READ - ဦးတင္ေမာင္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

Thursday, 21 March 2019 16:40

မဟာဘြဲ႕သုံးမ်ိဳးအတြက္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူေန

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ မဟီေဒါ တကၠသုိလ္တြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ မဟာဘြဲ႕သင္တန္းသုံးမ်ိဳးအတြက္ ပညာသင္ဆုေခၚယူေနၿပီ ျဖစ္သည္။ “ျမန္မာႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတို႔အၾကား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ႔မႈအစီအစဥ္” အရ ပံ႔ပိုးေပးသြားမည့္ ထုိင္ႏိုင္ငံ မဟီေဒါ တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ေသာ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ အေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ သူနာျပဳပညာ၊ လူဦးေရဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈသုေတသန သို႔မဟုတ္ ကာယလႈပ္ရွားမႈကုထုံး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မဟာဘြဲ႔သင္တန္းမ်ားအား တက္ေရာက္ ရယူႏိုင္မည့္ အခြင့္ အေရး မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမဟာဌာန အသီးသီးမွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေပးသြားပါမည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဌာနမွဴးမ်ားထံသို႔ ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားအတိုင္း တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ဌာနမ်ား လူဦးေရဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈသုေတသန သိပၸံလူဦးေရ၊ လိင္ပညာေပးႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႔အီးေမးလ္ - chalermpol.cha@mahidol.ac.th သူနာျပဳပညာ မဟာဌာနသူနာျပဳသိပၸံ မဟာဘြဲ႔အီးေမးလ္ - aurawamon.sri@mahdiol.ac.th သူနာျပဳပညာ မဟာဌာနကာယလႈပ္ရွားမႈကုထုံးသိပၸံ မဟာဘြဲ႔အီးေမးလ္ - pagamas.pir@mahidol.ac.th

Friday, 22 February 2019 17:10

ထိုင္းႏုိင္ငံ တကၠသုိလ္ ၈ ခုတြင္ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕တက္ေရာက္ရန္ OHEC ပညာသင္ဆု

ဒီႏွစ္ ၂၀၁၉ အတြက္ ၃၇ ေယာက္ေခၚမွာျဖစ္လို႔ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြက ျမန္မာသီးသန္႔ေခၚတာပါ။ ဘယ္လိုပညာသင္ဆုလဲ ထိုင္းနိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေကာ္မရွင္ရံုး (The Office of Higher Education Commission) မွ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို ႏွင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံတို႔အား သီးသန္႔ေပးေသာ ပညာသင္ဆု ျဖစ္ ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေပါင္း( ၃၇)ခုေပးမွာ ျဖစ္သလို တခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္ေတြမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ခုတည္း သီးသန္႔ေခၚတာလည္း ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ခြဲတမ္း ကိုယ္ရဖို႔ ေလ်ာက္ထားသင့္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ *** ေလွ်ာက္လႊာပိတ္တဲ့အခ်ိန္ - (၂၅.၂.၂၀၁၉) မဟာဘြဲ႔ေလ်ာက္ထားသူေတြဟာ အသက္(၂၇)၊ ပါရဂူဘြဲ႔ ေလ်ာက္ထားသူ ေတြဟာ(၃၅) မႀကီးရပါဘူး။ ပထမအဆင့္ အဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးသူေတြဟာ အဂၤလိပ္စာအတြက္ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ထုိင္းသံရံုးမွာ စာေမးပြဲေျဖဆိုရပါမယ္။ ဘယ္ကစရ မလဲ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ Application Form ၊ Application Guideline ကို http://inter.mua.go.th/…/call-for-thailand-scholarships-ap…/ မွာယူပါ။ Guideline မွာပါတဲ့ တကၠသိုလ္အလိုက္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ဖတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ Contact person ေတြကို ဆက္သြယ္ပါ။ ဥပမာ- Khon Kaen University မွာ M.Sc ( BioDiversity and Enviromental) ဘာသာရပ္အတြက္ မဟာဘြဲ႕ ပညာသင္ဆု ေလ်ာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံကိုသာ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Biomedical Enginneing ၊ Biomedical Sciences အတြက္ M.Sc တက္ေရာက္ရန္နွင့္ Epidemiology အတြက္ ပါရဂူတက္ ေရာက္ နုိင္ရန္ Prince of Songkla University အေနနဲ႔လည္း ျမန္မာတစ္နိုင္ငံတည္းကိုပဲ လက္ခံထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီးပြားေရး စတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ားစြာကိုလည္း တကၠသိုလ္အလုိက္ စစ္ေဆးေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။ ပါရဂူဘြဲ႕ ေလ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ တခ်ိဳ႕ တကၠသိုလ္ ေတြမွာ က်မ္းျကီးၾကပ္ဆရာ လိုနုိင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမလဲ Application Form မွာ ဦးစားေပး တကၠသိုလ္နွစ္ခု ေရြးခ်ယ္လို႔ရပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ျပင္ဆင္ျပီးရင္ ထိုင္းနိုင္ငံ သံရံုးကို ပို႔ေပးရပါမယ္။ စာအိတ္ရဲ့ ညာဘက္ေထာင့္မွာ “ Thailand Scholarships” လို႔ ေရးရပါမယ္။ စာရြက္စာတမ္းေတြရဲ့ soft copies ေတြကိုေတာ့ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေကာ္မရွင္ရံုးကို tsohec@gmail.com မွ ပို႔ေပးဖို႔လိုသလို ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြရဲ့ Contact person ေတြဆီကိုလည္း အီးေမလ္းမွတဆင့္ ပို႔ေပးရပါမယ္။ ဘာေတြလိုလဲ (၁) ျပည့္စံုစြာျဖည့္ထားေသာ ေလ်ာက္လႊာနွင့္အတူ (၆) အတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္စ္ပို႔ပံု (၂) ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ (certified copy) (၃) Transcript ၊ Grade and grade point မွတ္တမ္းမိတၱဴ (certified copy) (၄) မိမိတက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းတံဆိပ္ပါသည့္ ေထာက္ခံစာ( recommendation) နွစ္ေစာင္ (၅) ေမြးေန႔အေထာက္အထားျပရန္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္(သို႔မဟုတ္) ေမြးစာရင္း (သို႔မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ ( certified copy) အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းေတြဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔  ျဖစ္ဖို႔ လိုၿပီး ေက်ာင္းရဲ့ တံဆိပ္ထု ထားတဲ့မိတၱဴ (သို႔မဟုတ္) နိုႀထီ ျပန္ထားတာျဖစ္ရပါမယ္။ source: ေဒါက္တာအုန္းဇင္လင္း(ပညာေရး)

Friday, 22 February 2019 13:17

လက္ရွိေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ား

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြေနၾကေသာ ကိုကို၊ မမတုိ႔ေရ... Asian Institute of Technology (AIT) အစဥ္အလာႀကီးမ်ားေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ကာ သြားလာရ လြယ္ကူေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္တခုျဖစ္ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ IELTS/TOEFL အမွတ္မရွိေသာ္ Institutional test ျဖစ္ေသာ AIT EETကို ေျဖဆိုျပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ World Bank, JDS, ADB, GMS, King, Queen, RTG အစရွိေသာ ပညာေတာ္သင္ဆု အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးအပ္ေနျပီး မိမိတို႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ဘာသာရပ္အေပၚ အေျခခံ၍ ခ်ီးျမွင့္ေလ့ရွိပါသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆုေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ မတ္လ ၃၁ ရက္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို www.ait.ac.th တြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ New Zealand အစိုးရ၏ ပညာေတာ္သင္ဆု အစိုးရကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ပညာေတာ္သင္ဆုျဖစ္ျပီး ဦးစားေပးဘာသာရပ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ပင္မဦးစားေပး ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Climate Change & Environment, Disaster Risk Management, Food Security & Agriculture, Renewable Energy, Governence, Educationတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ပင္မ ဘာသာရပ္မ်ားေအာက္တြင္ ဘာသာရပ္ခြဲမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္လႊာတင္ရက္မွာ မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၁ႏွစ္ရွိၿပီးေသာ ၁၈ႏွစ္မွ ၃၉ႏွစ္ၾကား စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ IELTS အမွတ္ မရွိေသးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ကာ ေရြးခ်ယ္ခံရျပီးသည္အထိ လိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးမရရွိေသးပါကလည္း အဂၤလိပ္စာကို သီးသန္႔သင္တန္းေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို www.nzscholarships.govt.nz တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ျပီး ၀၉ ၇၇၉ ၈၄၀ ၃၁၈ သို႔လည္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ Australia အစိုးရ၏ ပညာေတာ္သင္ဆု အစိုးရကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ပညာေတာ္သင္ဆုျဖစ္ျပီး ဦးစားေပးဘာသာရပ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ပင္မဦးစားေပးဘာသာရပ္မ်ားမွာ Education, Human resource development, Trade and private sector development, Social inclusion, Regional stability and human rights, Environment, agriculture and natural resources တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎ပင္မ ဘာသာရပ္မ်ားေအာက္တြင္ ဘာသာရပ္ခြဲမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္လႊာတင္ရက္မွာ ဧပရယ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ရွိျပီးေသာ အသက္ ၂၅ႏွစ္အထက္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ IELTS အမွတ္ မရွိေသးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ကာ ေရြးခ်ယ္ခံရျပီးသည္အထိ လိုအပ္ေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးမရရွိေသးပါကလည္း အဂၤလိပ္စာကို သီးသန္႔သင္တန္းေပး သြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။ အေသးစိတ္ကို https://dfat.gov.au/…/australia-awards-myanmar-information-… တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ American အစိုးရ၏ ပညာေတာ္သင္ဆု. (Fulbright) US အစိုးရေပးအပ္ေသာ ပညာေတာ္သင္ဆု ျဖစ္ၿပီး အသက္၊ လုပ္သက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မထုတ္ျပန္ထားပါ။ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားစဥ္တြင္ TOEFL အမွတ္ရွိေနရန္ မလိုအပ္ပါ။ ပဏာမအဆင့္ အေရြးခံရပါက သံရံုးတြင္းစစ္ေဆးေသာ TOEFLပံုုစံ စာေမးပြဲ ေျဖရမည္ျဖစ္ျပီး စကာတင္ ေရြးခံရပါက သံရံုးမွ အကုန္အက်ခံေပးေသာ TOEFLေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားစတင္လက္ခံေနျပီး ပိတ္ရက္မွာ ေမလ ၂ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို https://mm.usembassy.gov/education-cu…/scholarship-programs/တြင္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ source: Ye Wana Hlaing fb

Thursday, 14 February 2019 14:53

တရုတ္အစုိးရက ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည့္ ပညာသင္ဆု

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ Bachelor/Master/PhD/Senior Scholars ဘြဲ႕သင္တန္း တက္ေရာက္လုိသည့္ ၀န္ထမ္းသင္တန္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္မႈ အေပၚမူတည္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားနုိင္/မနုိင္ ေရွးဦးစြာ စုံစမ္းေမးျမန္းပါလုိ႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။ ေလ႔လာနုိင္သည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားမွာ တရုတ္နုိင္ငံရွိ University မ်ားမွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားမွ မိမိ specialize ျပဳလုပ္သည့္ ဘာသာရပ္မဆုိ တက္ေရာက္သင္ယူနုိင္ပါမယ္။ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ Bachelor ဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ အသက္ (၂၅)နွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူ၊ Master ဘြဲ႕ သင္တန္းအတြက္ အသက္ (၃၅)နွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူ၊ Ph.D ဘြဲ႕သင္တန္းအတြက္ အသက္ (၄၀)နွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရပါမယ္။ General Scholars မ်ားအတြက္ အသက္ ၄၅ နွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူ၊ Senior Scholars မ်ားအတြက္ အသက္ ၅၀ နွစ္ မေက်ာ္လြန္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါမယ္။ ေထာက္ပံ႔ေပးမည့္ ပညာသင္ဆုမွာ Full Scholarship နွင့္ Partial Scholarship ဟူ၍ နွစ္မ်ဳိးနွစ္စားရွိရာ Tuition Fee, Living Allowance, Health Insurance and အျခား အသုံးစရိတ္မ်ားစသည္တုိ႔ အျပည့္အစုံေထာက္ပ႔ံေပးမည့္ Full Scholarshipကုိ အဓိက ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔လုိပါမယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္နွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေနာက္ဆုံးထား တင္ရမည့္ေန႔ ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ မတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔  ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိသူမ်ားအတြက္ Chinese Government Scholarship http://www.campuschina.org/scholarships http://www.campuschina.org/content/details3_74775.html ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရုံးစာကုိ ဖတ္ရႈၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ရုံးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အမွီလုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ လုိအပ္ပါမယ္။ source: Scholarships & Educational Opportunities for Myanmar

Thursday, 07 February 2019 16:42

နယူးဇီလန္ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမ့ေလ့ေမးထ ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား

နယူးဇီလန္ ပညာသင္ဆုကို ေလွ်ာက္မယ့္ ကိုကို၊ မမတို႔ သိထားသင့္ပါတယ္ေနာ္...။ ၁။ ေမး - နယူးဇီလန္ ပညာသင္ဆုကို မည္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သနည္း။ ေျဖ - ယခုခ်ီးျမွင့္ေသာ နယူးဇီလန္ပညာသင္ဆုသည္ အနည္းဆုံး ဘြဲ႕တစ္ခုရထားသူသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ၂။ ေမး - ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ရာတြင္ တကၠသုိလ္ အမွတ္စာရင္း လိုအပ္သလား။ ေျဖ - အမွတ္စာရင္းရွိေနပါက မိတၱဴတင္ေပးရန္ လိုပါသည္။ ထုိမိတၱဴသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိထားရမည္။ မိမိတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အားလုံး (သို႔မဟုတ္) ေနာက္ဆုံးႏွစ္၏ အမွတ္စာရင္းကို ႏိုထရီ (သို႔မဟုတ္) certified copy လုပ္ထားေသာ စာရြက္ကို ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပူးတြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၃။ ေမး Recommendation Letter ေထာက္ခံစာ လိုအပ္ပါသလား။ ေျဖ - ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာအတြက္ အလုပ္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းမွ ေထာက္ခံစာ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အြန္လုိင္းေလွ်ာက္လႊာအတြင္း မိမိအား ေထာက္ခံေပးမည့္သူ (referee) ႏွစ္ဦး၏ နာမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကိုေတာ့ ထည့္သြင္းရန္ လုိပါသည္။ ၄။ ေမး - ျမန္မာျပည္မွာ (၂) ႏွစ္ ျပန္လုပ္ေပးရမည္ဆုိရင္ ေက်ာင္းၿပီးလို႔ ျပန္လာရင္ ပညာသင္ဆုက အလုပ္ရွာေပးပါသလား။ ေျဖ - ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးပါက ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွာေဖြျခင္းသည္ မိမိ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၅။ ေမး - ဦးစားေပးက႑ (Priority sector) ထဲမွာ မပါေသာ ဘသာရပ္မ်ားကိုေကာ ေလွ်ာက္လို႔ရသလား။ ေျဖ - နယူးဇီလန္ပညာသင္ဆုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ ပညာသင္ဆုဆုိင္ရာ ဦးစားေပးက႑မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါ ဦးစားေပးက႑ ျပင္ပရွိ ဘာသာရပ္မ်ား အား ေလွ်ာက္ထားမႈကို ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။ ၆။ ေမး - ေက်ာင္းအရင္ေလွ်ာက္ရမွာလား၊ ပညာသင္ဆုအရင္ေလ်ွာက္ရမွာလား။ ေျဖ -နယူးဇီလန္ပညာသင္ဆုသည္ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္မ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ကို ေလွ်ာက္လႊာ တြင္ ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအရင္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုပါ။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္လည္း အဆင့္တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္ပါသည္။ ၇။ ေမး - အဂၤလိပ္စကားေျပာ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရင္ေကာ IELTS အမွတ္ လိုေသးသလား။ ေျဖ - IETLS အမွတ္သည္ ပညာသင္ဆု ရရွိရန္ ႏွင့္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အတြက္ မျဖစ္မေန ရရွိရမည့္ အေထာက္အထားတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာ သင္ဆု ေလၽွာက္ထားသည့္ အဆင့္တြင္ IELTS အမွတ္ မရွိလည္း ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ ၈။ ေမး - ေလၽွာက္လႊာ တင္တဲ့အခါမွာ ဦးစားေပး က႑နဲ႔ ကိုက္တဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႔ေက်ာင္းေတြကို ဘယ္လိုေရြးရမလဲ။ ေျဖ - ဦးစားေပးက႑ ႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့ ဘာသာရပ္ နဲ႔ ေက်ာင္းေတြကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္ မွ တဆင့္ နမူနာ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္သည္။ https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/what-can-i-study ၉။ ေမး -ဘယ္ဘာသာရပ္ ကို ဘယ္ေက်ာင္းမွာေလၽွာက္ရမလဲ မသိဘူး။ ေျဖ - နယူးဇီလန္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Education New Zealand အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာပါ www.studyinnewzealand.govt.nz ၁၀။ ေမး - ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားစဥ္တုန္းက ေက်ာင္း နဲ႔ ဘာသာရပ္ေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာင္းခ်င္ရင္ ေျပာင္းလိုရပါသလား။ ေျဖ - မိမိ ေလၽွာက္ထားစဥ္က ေဖၚျပထားေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ပါ၍ ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားစဥ္အခ်ိန္တြင္ မိမိ အမွန္ တကယ္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို အခ်ိန္ယူကာ ရွာေဖြေလ့လာသင့္ပါသည္။ ၁၂။ ေမး - ဘယ္ဦးစားေပး က႑မွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေခၚမည္၊ မည္သည့္ အတန္း ကို ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေခၚမည္၊ အစိုးရႏွင့္ ျပင္ပမွ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေခၚမည္ ဟု သတ္မွတ္ထားတာ ရွိသလား။ ေျဖ - မရွိပါ။ ပညာသင္ဆု အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပၚတြင္သာ အေျခခံၿပီးေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ၁၃။ ေမး - ပညာသင္ဆု အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိဖို႔လိုအပ္ပါလား။ ေျဖ - မိမိ သက္ဆိုင္ရာက႑တြင္ အလုပ္ကိုင္ အေတြ႕အႀကဳံ အနည္းဆုံး (၁) ႏွစ္ရွိ ရန္ လိုပါသည္။ အေတြအႀကဳံဟုဆိုရာတြင္ အဆိုပါက႑ တြင္ လုပ္အားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလကိုလည္း အေတြ႕အၾကဳံအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ၁၄။ ေမး - မဟာဘြဲ႕ ရရွိၿပီးသား သူမ်ား မဟာဘြဲ႕ အတြက္ ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသလား။ ေျဖ - ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပစာတန္း (Bachelor) ဘြဲ႕ရေသာ သူမ်ား၊ မဟာတန္း (Master) ေလွ်ာက္ထားမႈကို ပိုမိုဦးစားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၅။ ေမး - RealMe အေကာင့္ကို အသုံးျပဳသည့္အခါ “save" လုပ္လို႔မရပါ၊ မိမိ ရိုက္ထည့္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းသြားသည္။ ေျဖ - တခါတရံ data traffic ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အထက္ပါ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံရတတ္ရပါသည္။ ေလၽွာက္လႊာပိတ္ရက္ ႏွင့္ နီးသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ လူမ်ား ဝိုင္းအုံကာ application တင္သည့္ အတြက္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျပႆနာ ျဖစ္ပါက NZSC သို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ သို႔ျပဳ၍ မိမိတို႔၏ application form မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ေစာစီးစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ၁၆။ ေမး - ပညာသင္ဆု ရရွိပါက နယူးဇီလန္သို႔ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီးမ်ားေခၚသြား လိုပါသလား။ ေျဖ - ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိ၏ မိမိသားစုဝင္မ်ား၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ကုန္က်စားရိတ္ကို မိမိ ဖာသာ က်ခံ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ပညာသင္ဆုရေက်ာင္းသား၏ ကုန္က်စရိတ္ အတြက္သာ ဖူလုံမွုရွိပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ နယူးဇီလန္ ပညာသင္ဆု ၂၀၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက New Zealand Scholarship Centre No.205, 2 floor, Tower-E, Diamond Condominium, Pyay road, Kamaryut township Yangon, Myanmar Tel: +95 9 779840318 Email: nzas.info@sagawaconsultancy.com Facebook page: New Zealand Scholarship Centre- Myanmar Website: www.mfat.govt.nz/scholarships Online application မေလွ်ာက္ခင္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားကို   https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/apply-online-for-a-new-zealand-scholarship/tips-for-completing-your-online-application-form/ တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ source: New Zealand Scholarships Centre-Myanmar

Friday, 01 February 2019 16:09

နယူးဇီလန္အစိုးရမွ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုမ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ

နယူးဇီလန္အစိုးရပညာသင္ဆုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ New Zealand Scholarships ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ရက္ေန႔မွစၿပီး စတင္ေလ်ွာက္ထားႏိူင္ပါၿပီ။ New Zealand အစိုးရပညာသင္ဆုက ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြအတြက္ သီးသန္႔ေပးတဲ့ပညာသင္ဆုတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးပို႐ွိတာမို႔ ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး အၿမဲႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေနတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီပညာသင္ဆုကို လက္မလြတ္ဘဲေလ်ွာက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ထိုပညာသင္ဆုက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း Annually ေပးတဲ့ Full ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္ေန႔ကေန မတ္လ ၁၄ရက္ေန႔ ထိေလ်ွာက္ထားႏိူင္ပါတယ္။ Postgraduate (Postgraduate Certificate, Postgraduate Diploma, Masters Degree,PhD) အတြက္ ေလ်ွာက္ထားလို႔ရပါတယ္။ *ေလ်ွာက္ထားပံု* ဒီနွစ္က အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္သာ ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။ အြန္လိုင္းကေနေလ်ွာက္ထားႏိူင္ရန္ Real Me account ကိုအရင္ဆံုးဖြင့္ထားရပါ့မယ္။ New Zealand Scholarships ေလ်ွာက္ဖို႔တြက္ IELTS/TOEFL အမွတ္မ႐ွိထားလည္း ေလ်ွာက္လို႔ရပါတယ္။ ေလ်ွာက္ၿပီးမွ IELTS သို႔မဟုတ္ TOEFL ေျဖဖို႔ လုိရင္ ပညာသင္ဆုတာဝန္႐ွိသူက ဘယ္ခ်ိန္ေျဖရ မလဲအေၾကာင္းၾကား ပါလိမ့္မယ္။ Online Application - https://www1.logon.realme.govt.nz/cls/logon.logon?cid=1 အြန္လိုင္းေဖာင္ျဖည့္နည္းအေသးစိတ္ကို ယခုလင့္မွာ https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/ဝင္ဖတ္ႏိူင္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ထားရမယ့္အခ်က္လက္မ်ား၊ လိုအပ္ေသာအခ်က္လက္မ်ားကို ခုလင့္  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=486021088466008&id=318770341857751မွာဝင္ၾကည့္ႏိူင္ပါတယ္။ *ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ ေလ်ွာက္ထားလို႔ရေသာ ဘာသာရပ္မ်ား* Climate Change and the Environment - Climate change, Climate change science - Environmental policy and planning, Environmental law - Civil engineering, Water management - Natural resource management Disaster Risk Management - Disaster management, Emergency management, Geology, Geotechnical engineering Food Security and Agriculture - Agribusiness, Agricultural science, Agricultural technology, Aquaculture - Farm management, Food technology - Supply chain management Renewable Energy - Energy distribution systems and technologies, Energy management - Energy policy, Geothermal, hydroelectric, hydrothermal, solar and wind energy Governance - Government Services: Public policy, Public service management, - Conflict resolution and peace studies Education - Teaching English to Speakers of Other Languages Scholarship link -  https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/how-to-apply-for-a-new-zealand-scholarship/ Application Deadline - 14 March, 2019 မွတ္ခ်က္။ ။ ဘယ္ပညာသင္ဆုျဖစ္ျဖစ္ မာစတာတန္းအတြက္ ေလ်ွာက္ထားတဲ့အခါ အနည္းဆံုး ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႕ (Bachelor's degree) ႐ွိထားသူျဖစ္ရပါ့မည္။