International

Friday, 14 June 2019 16:27

ဂ်ပန္တကၠသိုလ္၊အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္မ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားခ်င္သူမ်ားအတြက္

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ဂ်ပန္တကၠသိုလ္၊အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္မ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားခ်င္သူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ J Compassတြင္ EJU(Examination for Japanese University Admission for International Students) Practice Classကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။   ၂၀၁၉ နိုဝင္ဘာလတြင္ EJU စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုမည့္သူမ်ား အမွတ္တစ္ကယ္တက္ေရာက္ေစလိုပါသည္။   EJU တြင္အမွတ္ေကာင္းမြန္စြာ ရမွသာလ်ွင္ မိမိေမ်ွာ္မွန္းထားသည့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ကို ေလ်ွာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   သင္တန္းအခ်ိန္မ်ားကို ေအာက္တြင္အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ **Japanese class (Writing, Reading, Listening)Start date: 6th JulyDay & Time: Sat and Sun, 13:30 ~ 15:00Fee: 100,000 Kyat **World and Japan(Economics, Politics, International Issues)(Class 1 or Class 2)   **Class 1Start date: 6th JulyDay & Time: Sat and Sun, 15:30 ~ 17:30Fee: 100,000 Kyat   **Class 2Start date: 9th JulyDay & Time: Tue and Thu, 16:30 ~ 18:30Fee: 100,000 Kyat   **Math 1 (Past exam practice)Start date: 7th JulyDay & Time: Sun, 10:00 ~ 12:00Fee: 80,000 Kyat   **Math 2 (Past exam practice)Start date: 7th JulyDay & Time: Sun, 10:00 ~ 12:00Fee: 80,000 Kyat   Read More: တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားမည့္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္   **Physics,Chemistry, Biology (Past exam practice)Start date: 7th JulyDay & Time: Sun, 10:00 ~ 12:00Fee: 80,000 Kyat   J Compass တြင္ ဂ်ပန္ပညာသင္သြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ Seminar မ်ားကို မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္သင့္ေတာ္သည့္ ပညာသင္အစီအစဥ္ကို အႀကံညဏ္ေပးေဆြးေႏြးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။   E-mail : jcompass.myanmar@jeducom.com   လိပ္စာ၊ No(62)A,၄လႊာ,စံရိပ္ျငိမ္(၅)လမ္းထိပ္၊ျမန္မာအေရွ႕တိုင္ဘဏ္အေပၚထပ္၊အင္းစိန္လမ္းမေပၚ၊စံရိပ္ျငိမ္မွတ္တိုင္အနီး အေသးစိတ္စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၉၆၁၂၁၂၄၂၆၊ ၀၉-၂၆၁၀၃၈၇၆၀ Source: J Compass (J Compass Study Abroad Center )  

Friday, 07 June 2019 14:31

" ၿဗီတိန္ႏိုင္ငံ ေအာ့စဖိုစ့္ တကၠသိုလ္မွ ေပးအပ္သည့္ The Rhodes ပညာသင္ဆု "

The Rhodes Scholarship 2020 ပညာသင္ဆုသည္ ၿဗိတိန္နိုင္င့ေအာ့စဖိုစ့္တကၠသိုလ္မွာ ဘြဲ႔လြန္တန္းတက္မယ့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ေပးတဲ့ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။   **ဒီပညာသင္ဆုကို ရရွိခဲ့တဲ့ ထင္ရွားသူေတြထဲမွ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ေဘလ္းကလင္တန္၊ ၾသစေတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း တုိနီအပ္ဘ္ေဘာ့ တို႔အပါအဝင္ အျခားနိုဘယ္ဆုရွင္ေတြလဲပါဝင္ပါတယ္။**   The Rhodes ပညာသင္ဆုကေပးတဲ့အဓိက နိုင္ငံေတြထဲျမန္မာနိုင္ငံမပါေပမယ့္ The Rhode ပညာသင္ဆုေအာက္က Global Scholarship ကို ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြေလ်ွက္လို႔ရပါတယ္။   Read More:"ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းမ်ား"   ေလ်ွာက္ထားလို႔ရတဲ့ဘာသာရပ္ေတြက University of Oxford မွာပို႔ခ်တဲ့ဘယ္ဘာသာမဆို (ေဆးဘက္အပါအဝင္) ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါတယ္။ Online Application - https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scholarships/apply/ Application Deadline – 31 July, 2019 Scholarship Link - https://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scho…/application-overview/   Source: International Scholarship for Myanmar Students  

Friday, 31 May 2019 10:42

အိႏၵိယနိုင္ငံ Jag School of Transformative Skills မွဖြင့္လွစ္မည့္ ပညာသင္ဆု

အိႏၵိယနိုင္ငံ Jag School of Transformative Skills မွဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။   **Social Media Executive **Social Media Manager **Search Engine Marketing Executive **Search Engine Optimization Executive **Digital Marketing Manager **Digital Communication Leadership Programme **Duration-6 months   Read More: ေက်ာင္းဖြင့္ကာလအတြင္း ေက်ာင္းမအပ္သည့္ ကေလးမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေခၚယူမည္       Source: KTU International Affairs    

Thursday, 30 May 2019 09:47

MOFCOM Scholarship Program ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ထားနိုင္ျခင္း

အေၾကာင္းအရာ။    ။ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါရန္တင္ျပျခင္း   ရည္ညႊန္းခ်က္။        ။သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဦးစီးဌာန၊ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ႏွင့္ အီလက္ထေရာ နစ္နညး္ပညာသုေတသနဗဟိုဌာန၏ (၂၁-၅-၂၀၁၉) ရက္စြဲပါ အမွတ္၊ သတတဆ/ ပမစ/၁-၄/၂၀၁၉(၈၃၄)           အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ Ministry of Commerce of China မွ ကမ္းလွမ္းလာေသာ MOFCOM Scholarship Master/Ph.D Degree Programmes သို႔ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ Type A Application အတြက္ (၃၀-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔အထိ Type B Application အတြက္ (၃၀-၆-၂၀၁၉) ရက္ေန႔အထိေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလာပါသျဖင့္ ဌာနမ်ားမွ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ရန္အေၾကာင္း ၾကားပါသည္။   Read More: ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဦးသန္႔အေၾကာင္း တတိယတန္းစနစ္သစ္သင္ရိုးတြင္ ပါဝင္မည္   (Myanmar Student in China)      

Tuesday, 28 May 2019 10:14

"ဂ်ာမနီအစိုရေပးသည့္ Full Scholarship ပညာေတာ္သင္ဆု"

ဂ်ာမနီအစိုးရကေပးသည့္ ရာႏႈန္းျပည့္ပညာေတာ္သင္ဆု (DAAD) ျဖင့္ က်န္းမာေရးမဟာသိပၸံဘြဲ႔ (M.Sc) တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။ **ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔M.Sc (International Health)   **တကၠသုိလ္University of Hedelberg, Germany   **ေလ်ွာက္လႊာတင္ရမည့္ေနာက္ဆံုးရက္ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္၊ ၂၀၁၉   **တကၠသိုလ္စတက္ရမည့္အခ်ိန္စက္တင္ဘာလ (၂၀၂၀)   ေဆးတကၠသိုလ္၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္၊ ေဆးဝါးတကၠသိုလ္ စသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႔ယူခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္တကၠသိုလ္ Heildelberg University ၏ ထူးျခားသည့္ အခြင့္အေရးသည္ ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။   ဒီပညာေတာ္သင္ဆုသည္ နွစ္တိုင္းေပးျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီႏွစ္အဆင္သင့္မျဖစ္ခဲ့လ်ွင္ ေနာက္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္၍ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ေလ်ွာက္ထားေစခ်င္ပါသည္။   ဂ်ာမနီ (EU) မွာ ပညာသင္ၾကားရသည့္ အားသာခ်က္မွာ ဗီဇာမလိုပဲ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ ဆြဇ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေဝး စသည့္ဥေရာပတခြင္ လည္ပတ္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းတက္ေနသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာေသခ်ာလုုပ္၊ ပိုတဲ့ပညာသင္ဆုေလး စုၿပီး စာေမးပြဲၿပီးတာႏွင့္ တစ္နိုင္ငံၿပီးတစ္နိုင္ငံ လည္ပတ္ေလ့လာၾကပါသည္။   Read More:တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထြက္မည့္ရက္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္မွသာအတည္ျဖစ္မည္   ေက်ာင္းၿပီးလ်ွင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နိုင္ငံတကာ NGO ေတြ၊ UN ႏွင့္ EU အဖြဲ႔ေတြ၊ ျပည္တြင္း NGO ေတြမွာ ရာထူးေကာင္းေကာင္း၊ လခေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လုပ္ရမည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။   https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Master-of-Science-in…   https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Scholarships.7134.0.…   https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/…/MScIH_Brochure.pdf…   https://www.daad.de/…/stipendi…/formulare/epos_deadlines.pdf     Credit : Salai Om Ki Source: Scholarships & Educational Opportunities for Myanmar    

Friday, 24 May 2019 16:18

အဂၤလန္နိုင္ငံ Bellerbys College သို႔ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ထားနုိင္ျခင္း

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Bellerbys College တြင္ A Level တက္ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႔ ပညာသင္ဆုအျဖစ္ ေက်ာင္းလခရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။   အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာ ေဆးပညာသင္ယူလုိသူေတြအတြက္ Medical School ေက်ာင္း၀င္ခြင့္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ A Level ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ Specialist Preparation for Medical School Program ကုိ Bellerbys College က သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး အဲဒီကတစ္ဆင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္းေဆးတကၠသိုလ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္မယ္လို႔ သိရပါသည္။   A Level မွာ အမွတ္ေကာင္းေစဖို႔ ျပင္ဆင္ေပးၿပီး Specialist preparation for Oxbridge တက္ေရာက္ကာ University of Oxford ႏွင့္ University of Cambridge တကၠသိုလ္မ်ားသို႔လည္း တက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္ဟု သိရပါတယ္။   Read More: စာစဥ္ကိုယ္တိုင္တင္သြင္းျခင္း   Bellebys College မွာ A Level တန္းတက္ေရာက္ရန္ ပညာသင္္ဆုျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ သို႔မဟုတ္ IGCSE ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ IELTS 7.0 ရွိရမွာျဖစ္ပါသည္။   စက္တင္ဘာေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ ဇြန္ ၁၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါမယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက AT&S(Overseas Education Services) ဖုန္း(၀၁-၆၅၂၃၂၀၊ ၀၉-၅၀၆၂၁၆၁၊ ၀၉-၅၀၆၂၁၇၁) ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။       Source: Internet journal    

Monday, 20 May 2019 14:30

"စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္တက္ေရာက္လိုသူမ်ား MOE Tuition Grant ေလ်ွာက္ထားနိုင္"

စင္ကာပူနိုင္ငံ LASALLE College The Arts တြင္ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္တက္ေရာက္လိုသူမ်ား MOE Tuition Grant ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။   စင္ကာပူနိုင္ငံ LASALLE College The Arts တြင္ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္မ်ားတက္ေရာက္လိုသူေတြအေနျဖင့္ စင္ကာပူအစိုးရေထာက္ပ့ံေၾကး MOE Tuition Grant ကိုေလ်ွာက္ထားနိုင္မည္ဟုသိရွိရပါသည္။   LASALLE မွာ Diploma အတြက္ (၃) ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေတြ အေနျဖင့္ စင္ကာပူအစိုးရေပးသည့္ Tuition Grant ေတြကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ဖန္တီးထားသည့္ Portfolio မ်ားျပသျခင္းျဖင့္ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္တယ္ဟုသိရွိရပါသည္။   Tuition Grant ရရွိထားသူေတြသည္ တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာင္းလခ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၉၂) သိန္းဝန္းက်င္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။   Read More: " Care Giver က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္း သင္တန္းသားမ်ားစတင္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ျခင္း"   ျမန္မာနိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ IGCSE ရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ IELTS (5.5)ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။   အေသးစိတ္ကို STUDY ABROAD Information Center ရန္ကုန္ရံုး(ဖုန္း ၀၉-၅၁၅၁၀၀၈၊ ၀၉-၇၃၂၄၂၄၀၄) ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းနုိင္ပါသည္။   Source: Internet Journal    

Monday, 13 May 2019 08:47

“Canadian International College-Myanmar မွ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ Scholarship ပညာသင္ဆုေဆြးေႏြးပြဲ"

နွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူ မ်ာနွင့္ မိဘမ်ား အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကေနဒါနိုင္ငံမွာ ပညာသင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါသနည္း။ -ကုန္က်စရိတ္သင့္တင့္ျခင္း -အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရျခင္း -မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈနည္းျခင္းနွင့္ နိုင္ငံတကာပညာေရးတြင္ အဆင့္ျမင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။   (၁၈-၅-၂၀၁၉) နွင့္ (၁၉-၅-၂၀၁၉) တြင္Canadian International College Myanmar မွ ျပဳလုပ္မည့္ Study in Canada with 4 Years Scholarship ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မည္သည့္ေက်ာင္းမ်ားက -၄ ႏွစ္စာပညာသင္ဆုမ်ားေပးမည္နည္း -ဘယ္လိုေလ်ွာက္ထားရမည္နည္း စသည့္အျပင္ Professional Counsellor အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ - ေက်ာင္းတက္ရင္း ဝင္ေငြအမ်ားႀကီးရနိုင္တဲ့ Co-op Program ဆိုတဲ့ေက်ာင္းကစီစဥ္ေပးတဲ့ ကုမၸဏီမွာ ေက်င္းတက္ရင္း အလုပ္လုပ္လ်ွင္ မည္သည္ေတြျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သနည္း -ေက်ာင္းတက္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မည္မ်ွ ရွိမည္နည္း -မည္သည့္ ေမဂ်ာမ်ားသည္ လစားေကာင္းသနည္း -မည္သည့္ေက်ာင္းမ်ိဳးေရြးခ်ယ္သင့္သနည္း -အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ားကို ဘယ္မွာလုပ္သင့္သနည္း စသည့္အေၾကာင္းအရာေတြကို တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   ယခုေဆြးေႏြးပြဲကို -လက္ရွိတကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုထားသူမ်ား -တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီသူမ်ား -တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ ေနသူမ်ား -IGCSE ေျဖဆိုထားသူမ်ား -IGCSE ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ ေက်င္းတက္ဖို႔စိတ္ကူးရွိသူမ်ားတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။   Study in Canada With 4 Years Scholarship ေဆြးေႏြးပြဲကို ၄ ႏွစ္စာပညာသင္ဆု မည္သို႔ေလ်ွာက္သို႔ေလ်ွာကက္ထားရမည္နည္း သိခ်င္သူမ်ားလာေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။   ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ တစ္ဦးခ်င္း အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါေသာေၾကာင့္ ဖုန္း ၀၉-၇၈၄၀၆၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၈၄၀၆၅၀၅၀ တြင္စာရင္းေပးသြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။   Online တြင္ စာရင္းေပးသြငး္လိုပါက - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecXc_IW-FRTQoGxAqb01Ym9HYU-7SyB5xnTcGZZAJQw3iOnw/viewform   Read More: " ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သိရွိေစရန္ " ရက္စြဲ -၁၈-၅-၂၀၁၉ (စေနေန႔)၊ ၁၉-၅-၂၀၁၉ (တနဂၤေႏြေန႔) အခ်ိန္ -နံနက္ ၉း၃၀ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိ လိပ္စာ -မိုးျမင့္စံကြန္ဒို၊ မႀကီးႀကီးလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။     Source: E&C Education Consultancy    

Tuesday, 07 May 2019 11:32

Full Scholarship for Master’s in Engineering ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

Myanmar India Friendship အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ အိႏိၵယနိုင္ငံ Sona College of Technology မွ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ Full Scholarship for Master’s in Engineering ကိုေလွာက္ထားလိုသူ  ေက်ာငး္သား/သူ မာ်းသည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Link မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာေလွာက္ထားနိုင္ပါသည္။     http://www.sonatech.ac.in/admission/foreign-national-online-application-india-sona-college-salem-tamilnadu.php?fbclid=IwAR18WVcGazvrdgpKfQYdLF5NG8hPOwHdXaKBb5dwrvLlkJ4IdU_Hce-Iu0U   Credit - University of Computer Studies, Yangon