Scholarship

Friday, 24 May 2019 16:18

အဂၤလန္နိုင္ငံ Bellerbys College သို႔ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ထားနုိင္ျခင္း

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Bellerbys College တြင္ A Level တက္ေရာက္လိုသူေတြအေနနဲ႔ ပညာသင္ဆုအျဖစ္ ေက်ာင္းလခရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထား တက္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။   အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာ ေဆးပညာသင္ယူလုိသူေတြအတြက္ Medical School ေက်ာင္း၀င္ခြင့္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ A Level ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ Specialist Preparation for Medical School Program ကုိ Bellerbys College က သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး အဲဒီကတစ္ဆင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္းေဆးတကၠသိုလ္မ်ားကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္မယ္လို႔ သိရပါသည္။   A Level မွာ အမွတ္ေကာင္းေစဖို႔ ျပင္ဆင္ေပးၿပီး Specialist preparation for Oxbridge တက္ေရာက္ကာ University of Oxford ႏွင့္ University of Cambridge တကၠသိုလ္မ်ားသို႔လည္း တက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္ဟု သိရပါတယ္။   Read More: စာစဥ္ကိုယ္တိုင္တင္သြင္းျခင္း   Bellebys College မွာ A Level တန္းတက္ေရာက္ရန္ ပညာသင္္ဆုျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ သို႔မဟုတ္ IGCSE ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ IELTS 7.0 ရွိရမွာျဖစ္ပါသည္။   စက္တင္ဘာေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ ဇြန္ ၁၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါမယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက AT&S(Overseas Education Services) ဖုန္း(၀၁-၆၅၂၃၂၀၊ ၀၉-၅၀၆၂၁၆၁၊ ၀၉-၅၀၆၂၁၇၁) ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။       Source: Internet journal    

Wednesday, 22 May 2019 11:39

တယ္လီေနာျမန္မာမွ MBA ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပ့ံေပးမည္

ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ တယ္လီေနာ္ျမန္မာမွ MBA ပညာသင္စရိတ္ကုိ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေထာက္ပံ့ေပးမယ္လုိ သိရပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားမယ္သူေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား/ႏုိင္ငံသူေတြ၊ ရန္ကုန္မွာ MBA သင္တန္းတတ္ႏုိင္သူေတြ၊ တကၠသုိလ္မွာအမွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ဘြဲ႕ရထားသူေတြ၊ICT နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳျပီး ရည္ရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲတဲ့ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတိုးတတ္ေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္သူျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   Myanmar Metropolitan College နဲ႔ Telenor Myanmar တုိ႔ပူးေပါင္းျပီး MBA ဘြဲ႔အျပင္ MBA in Strategic ICT Management ကုိပါေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ထူးခၽြန္သူ ၅ ဦးကုိ တယ္လီေနာ္ျမန္မာ MBA ပညာသင္ဆုကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။    ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေနာက္ဆုံးထားကာ http://bit.ly/TelenorMBA2019 လင့္ကေန ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကုိ ဖုန္း ၀၉- ၂၆ ၃၃၃ ၄၂၂၃ သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါတယ္။   source - Internet Journal

Monday, 20 May 2019 14:30

"စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္တက္ေရာက္လိုသူမ်ား MOE Tuition Grant ေလ်ွာက္ထားနိုင္"

စင္ကာပူနိုင္ငံ LASALLE College The Arts တြင္ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္တက္ေရာက္လိုသူမ်ား MOE Tuition Grant ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။   စင္ကာပူနိုင္ငံ LASALLE College The Arts တြင္ ဒီဇိုင္းဘာသာရပ္မ်ားတက္ေရာက္လိုသူေတြအေနျဖင့္ စင္ကာပူအစိုးရေထာက္ပ့ံေၾကး MOE Tuition Grant ကိုေလ်ွာက္ထားနိုင္မည္ဟုသိရွိရပါသည္။   LASALLE မွာ Diploma အတြက္ (၃) ႏွစ္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေတြ အေနျဖင့္ စင္ကာပူအစိုးရေပးသည့္ Tuition Grant ေတြကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ဖန္တီးထားသည့္ Portfolio မ်ားျပသျခင္းျဖင့္ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္တယ္ဟုသိရွိရပါသည္။   Tuition Grant ရရွိထားသူေတြသည္ တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာင္းလခ ျမန္မာေငြက်ပ္ (၉၂) သိန္းဝန္းက်င္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။   Read More: " Care Giver က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသင္တန္း သင္တန္းသားမ်ားစတင္ေလ်ွာက္ထားနိုင္ျခင္း"   ျမန္မာနိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ IGCSE ရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ IELTS (5.5)ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။   အေသးစိတ္ကို STUDY ABROAD Information Center ရန္ကုန္ရံုး(ဖုန္း ၀၉-၅၁၅၁၀၀၈၊ ၀၉-၇၃၂၄၂၄၀၄) ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းနုိင္ပါသည္။   Source: Internet Journal    

Monday, 13 May 2019 08:47

“Canadian International College-Myanmar မွ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ Scholarship ပညာသင္ဆုေဆြးေႏြးပြဲ"

နွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျမန္မာေက်ာင္းသား/သူ မ်ာနွင့္ မိဘမ်ား အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကေနဒါနိုင္ငံမွာ ပညာသင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾကပါသနည္း။ -ကုန္က်စရိတ္သင့္တင့္ျခင္း -အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရျခင္း -မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈနည္းျခင္းနွင့္ နိုင္ငံတကာပညာေရးတြင္ အဆင့္ျမင့္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။   (၁၈-၅-၂၀၁၉) နွင့္ (၁၉-၅-၂၀၁၉) တြင္Canadian International College Myanmar မွ ျပဳလုပ္မည့္ Study in Canada with 4 Years Scholarship ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မည္သည့္ေက်ာင္းမ်ားက -၄ ႏွစ္စာပညာသင္ဆုမ်ားေပးမည္နည္း -ဘယ္လိုေလ်ွာက္ထားရမည္နည္း စသည့္အျပင္ Professional Counsellor အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ - ေက်ာင္းတက္ရင္း ဝင္ေငြအမ်ားႀကီးရနိုင္တဲ့ Co-op Program ဆိုတဲ့ေက်ာင္းကစီစဥ္ေပးတဲ့ ကုမၸဏီမွာ ေက်င္းတက္ရင္း အလုပ္လုပ္လ်ွင္ မည္သည္ေတြျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သနည္း -ေက်ာင္းတက္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မည္မ်ွ ရွိမည္နည္း -မည္သည့္ ေမဂ်ာမ်ားသည္ လစားေကာင္းသနည္း -မည္သည့္ေက်ာင္းမ်ိဳးေရြးခ်ယ္သင့္သနည္း -အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ားကို ဘယ္မွာလုပ္သင့္သနည္း စသည့္အေၾကာင္းအရာေတြကို တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   ယခုေဆြးေႏြးပြဲကို -လက္ရွိတကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုထားသူမ်ား -တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီသူမ်ား -တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ ေနသူမ်ား -IGCSE ေျဖဆိုထားသူမ်ား -IGCSE ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ ေက်င္းတက္ဖို႔စိတ္ကူးရွိသူမ်ားတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။   Study in Canada With 4 Years Scholarship ေဆြးေႏြးပြဲကို ၄ ႏွစ္စာပညာသင္ဆု မည္သို႔ေလ်ွာက္သို႔ေလ်ွာကက္ထားရမည္နည္း သိခ်င္သူမ်ားလာေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။   ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ တစ္ဦးခ်င္း အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါေသာေၾကာင့္ ဖုန္း ၀၉-၇၈၄၀၆၄၀၄၀၊ ၀၉-၇၈၄၀၆၅၀၅၀ တြင္စာရင္းေပးသြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။   Online တြင္ စာရင္းေပးသြငး္လိုပါက - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecXc_IW-FRTQoGxAqb01Ym9HYU-7SyB5xnTcGZZAJQw3iOnw/viewform   Read More: " ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သိရွိေစရန္ " ရက္စြဲ -၁၈-၅-၂၀၁၉ (စေနေန႔)၊ ၁၉-၅-၂၀၁၉ (တနဂၤေႏြေန႔) အခ်ိန္ -နံနက္ ၉း၃၀ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီအထိ လိပ္စာ -မိုးျမင့္စံကြန္ဒို၊ မႀကီးႀကီးလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။     Source: E&C Education Consultancy    

Tuesday, 07 May 2019 11:32

Full Scholarship for Master’s in Engineering ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

Myanmar India Friendship အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ အိႏိၵယနိုင္ငံ Sona College of Technology မွ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ Full Scholarship for Master’s in Engineering ကိုေလွာက္ထားလိုသူ  ေက်ာငး္သား/သူ မာ်းသည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Link မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာေလွာက္ထားနိုင္ပါသည္။     http://www.sonatech.ac.in/admission/foreign-national-online-application-india-sona-college-salem-tamilnadu.php?fbclid=IwAR18WVcGazvrdgpKfQYdLF5NG8hPOwHdXaKBb5dwrvLlkJ4IdU_Hce-Iu0U   Credit - University of Computer Studies, Yangon  

Monday, 06 May 2019 13:59

“ ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ”

ကေနဒါနိုုင္ငံအေနျဖင္႔ လာမည္႔ ၂ဝ၁၉ မွ ၂ဝ၂ဝ အတြင္း အျမဲတမ္းေနထိုုင္ခြင္႔ပါမစ္ေပါင္း ၃၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္ခြင္႔ျပဳေပးရန္ရွိေၾကာင္းအသိေပးထားခဲ႔ျပီး ေနာက္ထပ္လည္းထပ္မံခ်ထားေပးရန္အစီအစဥ္သစ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ကေနဒါနိုုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင္႔ႏွင္႔ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင္႔အတြက္ အေကာင္းလံုးလမ္းေၾကာင္းမွာ ပညာေရးမွတဆင္႔ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္ (ကေနဒါတြင္ပညာသင္ျပီးေသာေက်ာင္းသားမ်ား) အတြက္စိတ္ဝင္စားသည္႔ လူငယ္မ်ားအတြက္ ၊ကေနဒါနုုိင္ငံ Vancouver တြင္ျပဳလုုပ္ခဲ႔ေသာ ကေနဒါနုုိင္ငံပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္နွင္႔ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင္႔ပါမစ္ႏွင္႔ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးရသင္တင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာနုုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအတြက္ ျပန္လည္းရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   -ကေနဒါနိုုင္ငံ Vancouver ႏွင္႔ Toronto ျမိဳ႕မ်ားရွိ ေကာလိပ္မ်ားႏွင္႔ တကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္း.. -၂ ႏွစ္ဒီပလိုမာသင္ယူျပီး အလုပ္လုပ္ခြင္႔ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား -ကေနဒါတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ပညာသင္ၾကားရာတြင္သိရွိျပင္ဆင္ထားသင္႔သည္႔အခ်က္မ်ား… -ကေနဒါတြင္ပညာသင္ယူျပီး Permanent Residence ေလ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသျဖင္႔ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အခမဲ႔စာရင္းေပးသြင္းတက္ေရာက္နိုုင္ပါသည္။ *ေန႔ရက္* ေမလ (၁၇)ရက္၊ ၂ဝ၁၉ ၊ေသာၾကာေန႔ *အခ်ိန္* ညေန (၃) နာရီမွ (၅) နာရီ *ေနရာ* CROWN EDUCATION Learning Center KBZ Tower, (ဒဂံုုစင္တာ (၂) မ်က္ေစာင္းထိုး)၊ ျပည္လမ္း၊ ေျမနီကုန္း။ *ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းရန္* ဖုန္း ဝ၁- ၅၂၇ ၈၃၈ - ဝ၉ - ၄၄-၅၅-၆၆-၇ဝ၁/ ၇ဝ၂ တို႔တြင္ ဆက္သြယ္စာရင္ေပးတက္ေရာက္နိုုင္ပါသည္။   (Crown Education)  

Friday, 03 May 2019 13:41

“ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ သတင္းစာပို႔ရင္း ေက်ာင္းတက္နိုင္မည့္ ပညာသင္ဆုအခြင့္အေရးေကာင္း”

ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ သတင္းစာပို႔ရင္း ေက်ာင္းတက္နို္င္မည့္ ပညာသင္ဆုအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သာမက မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္လည္း ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဂ်ပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမိုမိုစံု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။   အဆိုပါပညာသင္ဆုအတြက္ စိတ္ဝင္စားေသာေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုးတြင္ ထုတ္ယူ၍ ေမ ၂၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။   ယခင္နွစ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္သာေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ယခုနွစ္မွစ၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ သက္ဆိုင္ရာျမန္မာနိုင္ငံဂ်ပန္ ပညာသင္ေဟာင္းအသင္းတြင္ ထုတ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   ပညာသင္ဆုကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္(ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလ) တြင္ ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။   အဆိုပါပညာသင္ဆုသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ တစ္လလွ်င္ လစာယန္းတစ္သိန္း ေက်ာ္ရရွိမည့္သတင္းစာပို႔ရင္း ေက်ာင္းတက္နိုင္မည့္ပညာသင္ဆုလည္းျဖစ္ပါသည္။   “စိတ္ဝင္စားတဲ့ေက်ာင္းသား/သူေတြ စတင္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါၿပီ။ ဒီနွစ္မွာ ထူးျခားမႈအေနနဲ႔ မႏၱေလးက ေက်ာင္းသား/သူေတြလည္း ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္းပညာသင္ဆုရရွိမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဘယ္တကၠသို္လ္မဆို တက္ေရာက္နို္င္မယ့္ အခြင့္အလမ္းလည္းရွိတယ္။ လစာလည္းေကာင္းတာေၾကာင့္ ဒီပညာသင္ဆုကို လက္မလႊတ္သင့္ပါဘူး။ ပညာသင္ဆုရရွိတဲ့ေက်ာင္းသား/သူေတြကို အဆင္ေျပေအာင္စီစဥ္ေပးမွာပါ” ဟုေဒၚမိုမိုစံကေျပာပါသည္။   ယင္းပညာသင္ဆုက္ို ဂ်ပန္နိုင္ငံ အဆာဟိ သတင္းစာတိုက္ကေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ မည္သည့္တကၠသိုလ္မဆို တက္ေရာက္သင္ၾကားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္၊ အိမ္ခန္းခကို ယင္းသတင္းစာတိုက္မွေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရ၊ မီတာခမ်ားကို္ ပညာသင္ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူ ဘက္က အကုန္က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆာဟိ သတင္းစာတိုက္တြင္ နွစ္နွစ္ၾကာသည္အထိ သတင္းစာပို႔ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကို္င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လစာေငြမွ ဝင္ေငြခြန္၊ စီမံခန္႔ခြဲခ မ်ားကိုလည္း ႏုတ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   Source: ျမဝတီ

Saturday, 27 April 2019 13:48

“Master of Business Administration (Global MBA) သင္တန္းအတြက္ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားနို္င္”

Master of Business Administration (Global MBA) သင္တန္းအတြက္ ပညာသင္ဆုျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါသည္။   ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၆ ရက္မွာဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ သိရပါသည္။   သင္တန္းကိုပညာသင္ဆုနဲ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီးကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားနဲ႔ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ နယ္စပ္ကုန္သည္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္မ်ား(သို႔)ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕အဖြဲ႕ဝင္မ်ား(သို႔)ဝန္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။   ေလွ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီး လုပ္သက္အနည္းဆံုး(၁)ႏွစ္ရွိသူ၊ TOEFL Score 550(သို႔)အဂၤလိပ္စာကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။   ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စံုသူမ်ားအေနနဲ႔ UMFCCI နဲ႔ UTCC တို႔မွက်င္းပတဲ့ ေရးေျဖစာေမးပြဲေတြနဲ႔ လူေတြ႔စာေမးပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိရမွာျဖစ္ပါသည္။   ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ https://bit.ly/2GfIxjq မွာျဖည့္စြက္ကာ ေမလ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါသည္။   ေလွ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ေရးအခ်က္အလက္၊ ပညာအရည္အခ်င္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အသင္း/ကုမၸဏီဝန္ထမ္း(သို႔)အမႈေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတုိ႔လုိအပ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလုိပါကအသင္းခ်ဳပ္ HRD ဌာန၊ ဖုန္း ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ – ၄၉ (လိုင္းခြဲ ၁၃၃၊ ၁၃၄) ႏွင့္ ၀၁- ၂၃၀၂၄၈၅ ကုိဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။ Source: Internet Journal

Tuesday, 23 April 2019 16:49

“Management & Science University, Malaysia မွ MBA အတြက္ Scholarship (၁၅)ဆုခ်ီးျမွင့္မည္”

Management & Science University, Malaysia မွ ေမလ တြင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည့္ (Batch-7) တန္းခြဲသစ္အတြက္ MBA အတြက္ President’s Education Award ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ President’s Education Award ရရွိသူမ်ားသည္ MBA ေက်ာင္းလခ၏ (၂၅%) မွ (၅၀%) အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုသင္တန္းအတြက္ ပညာသင္ဆု (၁၅)ဆု ခ်ီး ျမွင့္မည္ ျဖစ္ေျကာင္းသိရွိရပါသည္။ **ေလ်ာက္ထားလိုသူမ်ား Scholarship Exam ကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ေလ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။** Application Closing Date- 3 May, 2019 Scholarship Exam Date- 5 May 2019 (Sunday) Time- 4:00 PM to 5:00 PM Venue- Nanyeng International College-NIC ျခံအမွတ္ 124 (C), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township (အထက၂ / နံ၇န္ေက်ာင္းအနီး) **ေလ်ာက္ထား လိုသူမ်ား yctc.mbaprogram@gmail.com သို႔ျဖစ္ေစ၊၀၉-၄၂၀၁၆၃၃၁၆ သို႔ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။** (3 May, 2019 ေနာက္ဆံုးထား၍) **ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား**    -မည္သည့္ ဘြဲ႔ရမဆို (Any Graduate)   -အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား (Working Adult People)  -Level 6 diploma holders (For Example: ABE-UK, OTHM-UK) ႏွင့္ Government Recognized 2 to 3 Years Diploma (For Example: ေရေျကာင္းသိပံၸ (သို႔)    AGTI (သို႔) (Government Polytechnic မ်ား) ရရွိထားသူမ်ားသည္ Working Experience    (5) Years ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ **ပညာသင္ျကားစရိတ္ တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ Single Parent သာရွိသူမ်ား၊ ကေလးငယ္ရွီျပီး ပညာသင္ၾကားရန္    ေငြေၾကး အမ်ားအျပား မသံုးစြဲႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားတကယ္လိုအပ္သူမ်ား၊ အမွန္တကယ္ MBA တက္ေရာက္လိုသူမ်ားကို ဦးစားေပးခ်ီးျမွင့္မည္ဟု    သိရွိရပါသည္။မည္သူမဆို ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။** **Management & Science University-MSU အေျကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား” ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ေသာ Malaysia University မ်ားတြင္ အႀကီးဆံုး University တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဧက (၂၀) ေက်ာ္က်ယ္၀န္းေသာ Campus တြင္၊ Medical College အပါအ၀င္ Faculty ဌာနေပါင္း (၈) ခု၊ ကိုယ္ပိုင္ေဆးရံု၊ Practical Training Center မ်ားနွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ၊ ေက်ာင္းသား/သူ ေပါင္း ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ေနသည့္ World Recognized University ျဖစ္ပါသည္။ မေလးရွားအစိုးရ၊ Ministry of Higher Education, Malaysia Quality Assurance (MQA) မွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ၊ 5 Star Excellence rated ရရွိထားတဲ့ University တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ UK , USA , New Zealand , Japan အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Malaysia တြင္အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး University တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ **Accreditation ရရွိထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ** Ministry of Higher Education- “Excellent University Status” FULLY Accredited by Malaysian Qualifications Agency (MQA) JPA - Public Service Department (Jabatan Perkhimatan Awam) ABEST21 Japan - The 1st non-Japanese University to be accredited AAPBS Korea - The Association of Asia-Pacific Business Schools ASIC UK - Accreditation Service for International Colleges EFMD Europe - The Management Development Network AACBS USA - The Association to Advance Collegiate Schools of Business. ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာသည့္ MBA ကိုျမန္မာႏုိင္ငံမွေက်ာင္းသား/သူ မ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ သြားတက္ရန္မလိုပဲ မိမိတို႔နိုင္ငံတြင္သာလွ်င္ အလုပ္အကိုင္မပ်က္သင္တန္းတက္ျပီး MBA ဘြဲ ့ကိုယူနိုင္ပါသည္။ **Coventry University (UK) မွ Dual MBA ကို 1 Module + Thesis လုပ္ရံုျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရယူ ႏိုင္ပါသည္။ MSU Learning Center in Myanmar သည္ Nanyeng International College၊ ျခံအမွတ္ 124 (C), Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township (အထက ၂/ နံရန္ေက်ာင္းအနီး) ျဖစ္ပါသည္။