Preschool

15 Jun, 2019
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏နံပတ္ (၁) နည္းပညာတကၠသုိလ္ King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok မွ Architecture ႏွင့္ Design ပုိင္းဆုိင္ရာ Workshop ကုိ YIUS တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည့္ အစီအစဥ္ကို စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို အခမဲ့တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။   သတင္းေကာင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ Bachelor Degree ဘြဲ႕ကုိ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္သြားမည့္ အစီအစဥ္လည္းရွိပါသည္။   KMUTT သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ သုေတသနပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ (၅) ေက်ာင္းစာရင္း၀င္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားေရးပုိင္းတြင္လည္း ထိုင္းပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ (၁၀) ေက်ာင္း  စာရင္း၀င္ တကၠသုိလ္ျဖစ္ပါသည္။   KMUTT ၏ School of Architecture & Design သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ Architecture ႏွင့္ Design ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ပထမဆုံး English ဘာသာစကားျဖင့္ ၁၉၉၄ မွစ၍ စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ကမာၻေက်ာ္ တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။   ယခုအခါ KMUTT၏ School of Architecture & Design မွ YIUS Institute တြင္ Architecture ႏွင့္ Design ပုိင္းဆုိင္ရာ Workshop ကုိျပဳလုပ္သြားပါမည္။   Workshop ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းစီစဥ္ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ **ကုိယ္ပိုင္ဒီဇုိင္းေတြကုိ အေကာင္းဆုံးျပသႏုိင္ဖုိ႔ Portfolio ျပင္ဆင္နည္း**Lecture ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးေပးမည့္အစီအစဥ္**ပုံဆြဲနည္း အၾကံျပဳခ်က္ ႏွင့္တကြ**Group Project ေတြကုိ အဓိကထားၿပီး ေျပာၾကားေပးသြားပါမည္။   အခ်ိန္။ မနက္၁၀နာရီမွေန႔လည္၂နာရီေန႔ရက္။(၂၁-၆-၂၀၁၉)ေနရာ။ YIUS Campus, MICT Park, အေဆာင္၇, အခန္း၄,လႈိင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ,လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။   နာမည္စာရင္းေပးသြင္းလုိပါက ၀၉-၂၆၂၂၂၅၁၅၁ ကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။   ထို႔အျပင္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ နာမည္ႀကီး တကၠသုိလ္မ်ားတြင္လည္း Student Exchange Program ျဖင့္ သြားေရာက္ ေလ့လာႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ေတြလည္းရွိတာေၾကာင့္ လက္လႊတ္မခံသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။   Read More: (၁၀) တန္းအမွတ္စာရင္း ထုတ္ယူရန္လိုအပ္သည္မ်ား နွင့္လိပ္စာအျပည့္အစံု   KMUTT၏ School of Architecture & Design တြင္ Bachelor Degree ဘြဲ႔အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ ဘာသာရပ္မ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ **Architecture**Interior Design**Communication Design**Industrial Design စတဲ့ Bachelor Degree Program ေတြကုိလည္း မိတ္ဆက္ေျပာၾကားေပးသြားပါမည္။ ၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းၿပီး လွ်င္ Professional Architecture ပညာရွင္ဒီဇုိင္းပညာရွင္ အျဖစ္ရပ္တည္ႏုိင္ပုံႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔မွဒီဇုိင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ပညာရွင္ဆန္ဆန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳႏုိင္မည့္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတက္လွ်င္ ကုန္က်မည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိပါ ပူးတြဲၿပီး ေျပာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။YIUS Campus – MICT Park, Building (7), Room (2, 4, 7), လွိဳင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၁-၆၅၂၃၁၁၊ ၀၉-၂၆၂၂၂၅၁၅၁ Email – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website – www.yius.com.mm Source: YIUS Institute  
Read More >>>
14 Jun, 2019
ပဲခူးတိုင္းအေရွ႕တိုင္းျခမ္းနွင့္ အေနာက္ျခမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းအခ်ိဳ႕မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္စာသင္ေပးရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ဆရာ/ဆရာမ (၁၂) ဦးကို Peace Corps Myanmar ကခ်ထားေပးေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းပညာေရးမွဴးရံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။   “ဒီႏွစ္စာသင္ႏွစ္အတြက္ သဲကုန္းႏွင့္ ေဝါမွာ (၃) ဦးစီႏွင့္ ေတာင္ငူ၊ ဒိုက္ဦးႏွင့္ အုတ္တြင္းမွာ (၂) ဦးစီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါၿပီး၊တစ္ဦးကို (၂)ႏွစ္စီဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ လက္က်န္ေတြရွိေသးတယ္"ဟု ၄ငး္ကေျပာၾကားပါသည္။   ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ဆရာမ်ားသည္ တာဝန္က်ရာ ေဝါ၊ ဒိုက္ဦး၊ အုတ္တြင္း၊ ေတာင္ငူႏွင့္ သဲကုန္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁၂) ေက်ာင္းတြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး စတင္တာဝန္ထမ္းေနၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။   Peace Corps Myanmar က ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ခ်ထားေပးရန္ ပညာေရးဌာနကို ေတာင္းခံၿပီးေနာက္ ေနထိုင္ေရး၊ လံုၿခံဳေရးကို ကြင္းဆင္းေလ့လာကာ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းၿပီးမွသာ သင္ၾကားမည့္ေက်ာင္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးေၾကာင္း ပညာေရးအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရွိရပါသည္။   “ က်ြန္မတို႔ေက်ာင္းမွာ တာဝန္က်ဆရာမက မႏွစ္ကတည္းက ေရာက္တာပါ။ (၆) တန္းမွာ သင္ၾကားေရးပူးတြဲ တာဝန္ထမ္းေနၿပီး က်န္ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ကို အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္ေပးပါတယ္။ အခုႏွစ္အတြက္ အထက (၅) ႏွင့္ အထက (၄) မွာ ထပ္ေရာက္တယ္"ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အထက (၂) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာၾကားပါသည္။   Peace Corps Myanmar မွ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းဆရာမ်ားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပဲခူး၊ သနပ္ပင္ႏွင့္ ကဝၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆရာ၊ဆရာမ (၇) ဦး စတင္ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တြင္ ေညာင္ေလးပင္၊ ေတာင္ငူ၊ ေရတာရွည္၊ ျပည္၊ ေပါင္းတည္၊ အုတ္ဖို၊ မိုးညိဳ၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္း (၁၁) ဦးေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။   Read More: (၁၀) တန္းအမွတ္စာရင္း ထုတ္ယူရန္လိုအပ္သည္မ်ား နွင့္လိပ္စာအျပည့္အစံု     “အုတ္တြင္းက ဆရာေတြက ေႏြကတည္းက ေရာက္ေနတာ၊ သူတို႔ကို ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္မေပးဘူးလို႔သိရပါတယ္။ စက္ဘီးႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္း လုပ္ၾကၿပီး ျမန္မာလိုေတာင္ အေတာ္ေလးေျပာတတ္ေနၾကၿပီ"ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။   ျပည္တြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ယခုစာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ (၂) ႏွစ္တိတိ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရး ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းတာဝန္မ်ား စတင္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ (၃၀) ေက်ာ္သည္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၅) ရက္က ကတိသစၥာျပဳခဲ့ေၾကာင္း Peace Corps Myanmar က ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။   Source: The Voice  
Read More >>>
14 Jun, 2019
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္စာရင္းမ်ားကို ရံုးအမွတ္ (၅၂) ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါရမီလမ္းေပၚရွိ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမဝင္း ဂိတ္ (၁) ဝင္ေပါက္အနီး ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာ) ရံုးတို႔တြင္ ဇြန္လ(၁၀) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွစတင္ကာ နွစ္ေနရာခြဲ၍ စတင္ထုတ္ေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။   တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ထပ္မံထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ မိုဘိုင္းလ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္စာရင္းထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား ေစလႊတ္ႏိုင္ေရးကို စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျမန္မာနိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ ထံမွ သိရပါတယ္။   အဆိုပါ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ အမွတ္စာရင္း လာေရာက္ထုတ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းနွင့္ ေလ်ွာက္လႊာထုတ္ယူၿပီး " အမွတ္စာရင္းေတာင္းခံသူအမည္၊ စာစစ္ဌာန၊ ခံုအမွတ္၊ အဘအမည္ႏွင့္ ေျဖဆိုသည့္ခုႏွစ္ " ထည့္သြင္းေရးသားေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။   ေက်ာင္းသားမိဘ၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လည္းလာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။   အခ်က္အလက္မွန္ကန္လ်ွင္ထုတ္ယူနိုင္ေၾကာင္း၊ စတင္ထုတ္ေပးသည့္ ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႔မွ အမွတ္စာရင္းလာေရာက္ထုတ္ယူသူ ကုန္သည္အထိ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျမန္မာနိုင္ငံဦးစီးဌာနမွ သိရပါတယ္။   ထပ္မံ၍ အထက္ျမန္မာျပည္နွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္မ်ားကိုလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးကို မိုဘိုင္းလ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္ေပးစာရင္းထုတ္ေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားလည္း ဖြဲ႔စည္းကာ ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။   လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုမႈမရွိလ်ွင္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ဂရုတစိုက္ယူသြားရန္ ေအာက္တြင္ထပ္မံေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။   (၁၀) တန္း အမွတ္စာရင္း/ေအာင္လက္မွတ္ ထုတ္ယူရန္ (၁) အမည္ (၂) မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ (ေရွ႕/ေနာက္) (၃) Passport လိုင္စင္ပံု (ေနာက္ခံ အျပာ) (၄) ဖခင္အမည္ (၅) ခံုနံပါတ္၊ ေအာင္ျမင္သည့္ခုႏွစ္ (၆) စာစစ္ဌာန (၇) ေနရပ္လိပ္စာအျပည့္အစံု (၈) ဖုန္းနံပါတ္ စသည္မ်ားလိုအပ္ပါသည္။ (ကိုယ္စားထုတ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အထက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ား ပါရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။)   ျမန္​မာနိုင္​ငံစာစစ္​ဦးစီးဌာနဟာဆိုရင္​ျဖင္​့ တည္​​ေနရာ ​ေျပာင္​း​ေ႐ြ႕သြားပါၿပီ အရင္​တုန္​းက RC2 ဝင္​းထဲရွိ ဇြဲကပင္​ေဆာင္​မွာျဖစ္​ပါတယ္​။ အခု​ေတာ့ ပါရမီလမ္​းဖက္​ကို ​ေရာက္​သြားပါၿပီ ျပည္​လမ္​းဖက္​က​ေန YBS နဲ႔လာရင္​​ေအဒီ မီးပြိဳင့္ မွတ္​တိုင္​က​ေနဆင္​းပါ ၿပီးရင္​ ပါရမီလမ္​းအတိုင္း လမ္​း​ေလွ်ာက္​ဝင္​ပါ။ "​ေရႊ​ေမာက္​" ဆိုင္​နဲ႔ မ်က္​​ေစာင္​းထိုး​ေလးမွာပါ။မင္းလမ္းမုန္႔တီဆိုင္ႏွင့္လဲ နီးပါတယ္။   ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမွေပၚမွ (YBS) ႏွင့္လာလ်ွင္ ဘုရားလမ္းမွတ္တိုင္ဆင္းပါ။ၿပီးမွ ပါရမီလမ္းက်ယ္အတိုင္းေလ်ွာက္ပါ။ ပါရမီလမ္း(စိန္ေဂဟာ)ဘက္မဟုတ္ဘဲ ျပည္လမ္းဘက္ကိုတည့္တည့္သာေလ်ွာက္ပါ။ အမွတ္ (၁၂) ရပ္ကြက္ ၊လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။     လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္၍ မိတၱဴမ်ားကူးလာလ်ွင္ပိုမိုအဆင္ေျပနိင္ပါတယ္။ အမွတ္ထုတ္ယူသည့္အေဆာက္အအံုနားတြင္လည္း မိတၱဴကူးဆိုင္မ်ားရွိပါတယ္။ အျပင္ေစ်းအနည္းငယ္ပိုေနနိုင္ပါတယ္။အေၾကြေဆာင္သြားလ်ွင္ အဆင္ေျပနိုင္ပါတယ္။    
Read More >>>
14 Jun, 2019
ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ Myanmar-India Entrepreneurship Development Center   **ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ (၁၉-၆-၂၀၁၉) မွ (၂၈-၆-၂၀၁၉) (ရံုးဖြင့္ရက္ညေနပိုင္း (၈) ရက္သင္တန္း)   **သင္တန္းေၾကး က်ပ္ေလးေသာင္း(၄၀၀၀၀)   **သင္တန္းအခ်ိန္ ညေန (၅း၃၀) မွ ညေန (၇း၃၀) အထိ   **စတင္လက္ခံမည့္ရက္ (၁၄-၆-၂၀၁၉) ရက္ေန႔(ရံုးခ်ိန္အတြင္းလာေရာက္အပ္ႏွံရန္)   **သင္တန္းအပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္ Passport Size ဓာတ္ပုံ (၂) ပံု ယူလာရန္   Read More: CHRD စေန၊တနဂၤေႏြ သင္တန္း ေခတၱရပ္နားျခင္းႏွင့္ နာရီျဖည့္စြက္သင္ၾကားျခင္း   **သင္တန္းစံုစမ္းရန္ ပါရမီလမ္း၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ) ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၆၄၆၈၄၊ ၀၉-၉၆၃၃၅၉၄၅၉   **ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ တိုက္ရိုက္ေပးအပ္သည့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။   Source: MIEDC  
Read More >>>
View All
 

Kindergarten

Primary

View All

Hight School

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္း ၾကည့္႐ႈရန္ အတြက္ link ကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ၾကည့္႐ႈလုိသည့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီးကုိ ႏိွပ္လုိက္ပါ။
Read More >>>
View All

University

Vocational

**အေထြေထြဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၃) အတြက္ ျပင္ပသင္တန္းသားေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။   **ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းက ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေကာ်င္း Myanmar Institute of Banking တြင္အေထြေထြ ဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းကို မၾကာမီဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။   **သင္တန္းအမည္ အေထြေထြဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၃)   **သင္တန္းကာလ အခ်ိန္ျပည့္ ရက္သတၱပတ္ (၁၂) ပတ္၊ (၁-၇-၂၀၁၉) ရက္မွ (၂၀-၉-၂၀၁၉) ေန႔အထိ၊ နံနက္ (၉း၄၅) မွ ညေန (၄း၁၀ )အထိ   **သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ား - Law - Economics - Banking (Central Banking), (Commercial Banking) - Accounts - Auditing - Marketing   Read More: တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လႊဲေခ်ာ္ခဲ့ရေသာသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီး   **အရည္အခ်င္း - အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားၿပီး အသက္ေမြးဝမး္ေၾကာင္းျပဳလိုသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။ - အေထြေထြဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဒီပလိုမာသင္တန္း (Diploma in Banking-DB) သို႔ဝင္ခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္ရၿပီး တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။   ** ပို႔ခ်မည့္ေနရာ ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ တတိယထပ္ရွိ သင္တန္းခန္းမ   **သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ (၂၈-၆-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။   ** ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၂)၊ စည္ပင္လိမ္းသစ္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၄၈၁၄၆၊ ၀၁-၈၆၀၅၅၄၃   Source:Myanmar Banks Association Admin  
Read More >>>
ေက်ာင္းေလ်ွာက္လႊာလက္ခံမည့္ရက္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း   Read More: အိႏၵိယနိုင္ငံ Jag School of Transformative Skills မွဖြင့္လွစ္မည့္ ပညာသင္ဆု   (Japan Ready Functions Training School)    
Read More >>>
အ​ေထာင္​းဟင္​းပြဲမ်ားအပါအဝင္​ နာမည္​ႀကီး ထိုင္​းဟင္​းလ်ာ ၃၇ မ်ိဳး သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   နယ္​မွလာတက္မည့္သူမ်ားအတြက္လည္း အ​ေဆာင္ထား​႐ွိပါသည္။ Sakura သင္တန္းက ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ႏွစ္​ အတြင္​း စား​ေသာက္​ကုန္​ႏွင္​့ပတ္​သက္​သူ ၁၅၀ ဦးခန္ ့​ကို စနစ္တက် ​ေ​လ့က်င့္သင္ၾကာ​း​ေပးထားၿပီးျဖစ္​ပါသည္။   Thai Special သင္တန္းကာလကေတာ့ 17.06.2019 မွ  21.06.2019 အထိ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းအခ်ိန္ကေတာ့ နံနက္ ၁၀း၀၀ မွ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီအထိ ျဖစ္ပါသည္။   သင္တန္းေၾကးကေတာ့ 190,000 က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။   သင္ၾကားရမည့္ ထိုင္းဟင္းလ်ာ အေရအတြက္ အမ်ဳိးအမယ္ေပါင္း ၃၇ မ်ဳိး ျဖစ္ပါသည္။   သင္တန္းမတက္ခင္္ႀကိဳတင္အပ္ႏွံၿပီး သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရပါသည္။ ​ နယ္​မွတက္​​ေရာက္​မည္​့သူမ်ား ဘဏ္​မွ​တစ္​ဆင္​့ ႀကိဳတင္​အပ္​ႏွံႏိုင္​ပါသည္။   အ​ေဆာင္​​ေနမည္​့သူမ်ား အ​ေဆာင္​ခႀကိဳတင္​လႊဲ​ေပးရပါသည္။   Read More: Luchi Full Scholarship(Japan Scholarship) အတြက္ေဖာင္ထုတ္ယူနိုင္ပါၿပီ သင္တန္းမွ ​ေအပရြန္​၊ ​ေခါင္​း​ေဆာင္​း၊ စာရြက္​စာတမ္​းမ်ားကို  သင္​တန္​း​ေက်ာင္​းမွ ျပန္​လည္​​ေပးပါမည္။   တန္းခြဲတစ္ခုအတြက္ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။  (၈)ဦးသာ လက္ခံမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္  ႀကိဳတင္အပ္ႏွံထားႏိုင္ပါသည္။   သင္တန္းတည္ေနရာကေတာ့ အမွတ္ (၃၃)၊ နိေျဂာဓလမ္း၊ က်ားကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။   ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ကေတာ့ 09-43081195 ျဖစ္ပါသည္။    
Read More >>>