Preschool

26 Apr, 2019
၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၆ ရက္တြင္ N5 တန္းခြဲသစ္ (Basic) ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္သို႔ဝင္၍ အျမန္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားၾကပါရန္တိုက္တြင္းအပ္ပါသည္။ https://forms.gle/3eHpHd5GGzBLFwqT6 **သင္တန္းမွေထာက္ပံ့ေပးမည့္အရာမ်ား** -ဂ်ပန္စာႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္ခန္းစာမ်ားကို အခမဲ႔သင္ၾကားေပးျခင္း။ -နယ္မွလာေသာ သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ ေရ၊မီး အျပည့္အစံုျဖင့္ အခမဲ့အေဆာင္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း။ -သင္တန္းတက္ေနခ်ိန္ကာလအတြင္း တရားဝင္လုိင္စင္ရေအးဂ်င့္သို႔ လမ္းၫႊန္မိတ္ဆက္ေပးျပီး ဂ်ပန္အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေျဖခြင့္ရပါမည္။ -အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေအာင္သူမ်ားမွာ သင္တန္းျပီးဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္မွသာ ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ -(၄)လပိုင္း၊ 30 ရက္တြင္ သင္တန္းဝင္ခြင့္အင္တာဗ်ဴးရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ -ဂ်ပန္စာ N5, N4, N3 တက္ျပီးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ -ဂ်ပန္စာတက္ထားသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းကာလကို ညွိႏိႈင္းေပးပါသည္။   **သင္တန္းခ်ိန္** - မနက္ ၈:၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅:၀၀ နာရီ (စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား သင္တန္းပိတ္ပါသည္။)   **သင္တန္းကာလ** - ၁၀ လ မွ ၁ႏွစ္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ကုိက္ညီသူျဖစ္ရပါမည္။ ၁။ သင္တန္းသူ မိန္းကေလးမ်ားသာ ၂။ အသက္ ၁၈ မွ ၂၆ ႏွစ္အတြင္း (ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း လံုးဝ မလိုအပ္ပါ။) ၃။ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ အနည္းဆံုး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူ ၄။ ဂ်ပန္စာ သင္ၾကားရန္ စိတ္အားထက္သန္၍ သင္တန္းကာလျပီးဆံုးသည္႔တိိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္ နုိင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ၅။ တက္တူးထုိးထားသူမျဖစ္ရ။   **JLPT N3 (or) NAT-Test N3 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ပါကအသက္ ၂၉ ႏွစ္အထိလက္ခံပါသည္။** စိတ္ဝင္စားသူမ်ား နာမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ပို႔ထားႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ဖုန္း ၀၉-၉၅၂၃၉၈၉၄၃၊ ၀၉-၈၉၅၂၀၁၃၉၀ **ဂ်ပန္စာသင္တန္းအတြက္ေက်ာင္းသူေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ
Read More >>>
25 Apr, 2019
ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္မႈ လက္မခံရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားပါသည္။   ေက်ာင္းနယ္ေျမ (School Catchment Area) အား ေက်ာင္းအလိုက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ School Catchment Area ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမေက်ာ္၍ လာေရာက္အပ္ႏွံေသာ ေက်ာင္းသူ /ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   “ရန္ကုန္တိုင္းဆိုလည္း နယ္ေက်ာ္ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ လုံးဝခြင့္မျပဳဘူး။ ဘယ္လို အဆက္အသြယ္ ရွိတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ ပါ၀ါအာဏာ ရွိတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မေပးနဲ႔လို႔ ေျပာထားၿပီးသား” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားပါသည္။   ထိုသို႔ School Catchment Area မ်ား သတ္မွတ္၍နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာအခ်ိဳး မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ စာသင္ခန္း အခ်ိဳးမွ်တမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ လာဘ္စားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   “နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္လက္မခံနဲ႔လို႔ ေျပာထားၿပီးသား။ နယ္ေျမေက်ာ္ေတြကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္ အဲဒါ အဂတိပဲေလ” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားပါသည္။   နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္လက္မခံေစရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းသည္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ၫႊန္ၾကားထဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုတင္းၾကပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   “ပိုၿပီးေတာ့ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုပ္တာ ဒီႏွစ္မွစတာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္း တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းဧရိယာေတြမွာ လုပ္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းအျပင္ တစ္တိုင္းလုံးထဲက School Catchment Area သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း နယ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူး။ အပ္ထားတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဆက္ေနေပါ့” ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားပါသည္။   ေက်ာင္းသူ /ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔ေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္သန္းေခါင္းစာရင္းျဖင့္ တိုက္၍ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသည္ ၎တို႔ သားသမီးမ်ားအား ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။   အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း အစီအစဥ္အား ေမလ ေနာက္ဆုံးအပတ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ဇြန္လတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။                        Source: Eleven Media Group
Read More >>>
25 Apr, 2019
လာမည္​့ ပညာသင္​ႏွွစ္​(၂၀၁၉-၂၀) တြင္​ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းသစ္ ဖြင့္ခြင္​့​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအနက္​ ဖြင္​့လွစ္​ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္​းကို ​ေမလအတြင္​း ​ေၾကညာ​ေပးရန္​ လ်ာထားသည္​ဟု ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီးပညာ​ေရးမွဴး႐ံုး တာ၀န္​ရွိသူတစ္​ဦးက ေျပာပါသည္​။   ကိုယ္​ပိုင္​​ေက်ာင္​းသစ္​ ဖြင္​့လွစ္ခြင္​့အျပင္​ သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားျခင္​းမ်ား၊ အတန္​းအဆင္​့ တိုး​ေလ်ွာက္​ထားျခင္​းမ်ားကိုလည္​း ​ေမလအတြင္​း ​ေၾကညာ​ေပးႏိုင္​ရန္​ ​ေဆာင္​႐ြက္​​ေနသည္​ဟု ၎ကဆိုပါသည္​။ ‘‘​ေက်ာင္​း​ေတြကို လိုက္​စစ္​တာ​ေတြၿပီးၿပီ။ ဒီဘက္​က စစ္​ထားတာ​ေတြကို အ​ေျခခံပညာဦး စီးဌာနဘက္​ကို တင္ျပထားတယ္။ ဦးစီးကစိစစ္​ၿပီး ခြင္​့ျပဳခ်က္​ရရင္ ​ ​​ေၾကညာ​ေပးမွာ’’ဟု ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီး ပညာ​ေရးမွဴး ႐ံုးတာ၀န္​ရွိသူတစ္​ဦးက ​ေျပာပါသည္​။   ၂၀၁၉ –၂၀ ပညာသင္ႏွစ္   ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ လိုသူမ်ား၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရထားၿပီး သက္တမ္းတိုး၊ အတန္းတိုး၊ ေက်ာင္းအဆင့္တိုး ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာ၌ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခဲ့ပါသည္။   ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းသစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က လုိက္လံစစ္ေဆးၿပီးေထာက္ ခံေၾကာင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံတင္ျပကာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ခ်ထားမည္​ ျဖစပ္​ပါသည္။   ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးမီ ​ေက်ာင္​းသားလက္ခံသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို စိစစ္ၾကပ္မတ္ရန္လည္​း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ မတ္လ တတိယပတ္က ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။   ပုဂၢလိကကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ၂၀၁၁ တြင္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းၿပီး  ၂၀၁၂ ဧၿပီအတြင္းကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္နည္း ဥပေဒကုိ ထပ္မံျပ႒ာန္းကာ ယင္းနည္း ဥပေဒအရ စမ္းသပ္တစ္ႏွစ္၊ ယာယီ ၂ ႏွစ္လုိင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးေနပါသည္။   ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မရွိဘဲ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ပါက သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေစရမည့္အျပင္ က်ပ္သံုးသိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ဟု ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳၿပီး ၂၀၁၈- ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၈၉၆ ​ေက်ာင္း ရွိ​ေနပါသည္။   Ref: 7Day Daily
Read More >>>
25 Apr, 2019
ကြၽန္ေတာ္ငယ္ငယ္က စာေတာ္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါသည္။ သူငယ္တန္းမွနဝမတန္းအထိ1 to 3အဆင့္အၿမဲဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေက်ာင္းစာေတြကိုအၿမဲ ႀကိဳးစားက်က္မွတ္ေနခဲ့သူပါ။ ဒီေတာ့ အဲ့ဒီကာလက စာေမးပြဲေတြမွာ အလြတ္က်က္နိုင္တဲ့ကြၽန္ေတာ္ကအတန္းတိုင္းမွာအဆင့္ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ စာေတာ္တဲ့အထဲပါေတာ့ အတန္းထဲမွာကြၽန္ေတာ္မ်က္ႏွာရခဲ့ပါတယ္။ဆရာ/မေတြရဲ႕မ်က္နွာရသလိုအခ်စ္ေတာ္လည္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဆရာ/မနားေနခန္းမွာ စာေတြသြားသြားေမးၿပီး အခ်ိန္ရွိသေရြ႕စာလုပ္ေနတဲ့ကြၽန္ေတာ့္မွာအေပါင္းအသင္းနည္းပါးခဲ့တယ္။ အရင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အဆင့္၁/၂/၃ရရင္စာေတာ္မယ္ဆိုရင္ အသက္ႀကီးလာရင္ ပညာတတ္ျကီးေတြျဖစ္လာလိမ့္မယ္ ေငြေတြခ်မ္းသာၾကလိမ့္မယ္ ဘဝမွာအၿမဲေအာင္ျမင္ၾကမယ္လို႔ ထင္ခဲ့မိတယ္... ဆရာဆရာမေတြကလည္းစာေတာ္သူသည္သာ စံျပ၊ စာေတာ္သူသည္သာ ဆရာဝန္ /အင္ဂ်င္နီယာေတြျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္ စာေတာ္တဲ့သူေတြသည္သာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနရလိမ့္မယ္ ဆိုၿပီးအၿမဲေျပာခဲ့ၾကတယ္... အဲ့ဒီေတာ့ကြၽန္ေတာ္စိတ္မွာကိုယ္ကိုကိုယ္ေအာင္ျမင္မယ္ထူးခြၽန္မယ္ႀကီးပြားခ်မ္းသာမယ္လို႔အၿမဲအထင္ေရာက္ေနခဲ့တယ္။စြဲစြဲၿမဲၿမဲယုံၾကည္ေနမိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုဘဲ အမွတ္မေကာင္း အဆင့္မေကာင္းသူေတြဟာလည္း ငါတို႔ႀကီးလာရင္ လူရာဝင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့လည္းသူတို႔စိတ္မွာ အေတြးရွိခဲ့ၾကဘူးတယ္.... အဆင့္ေကာင္းတဲ့ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဆရာ/မေတြရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ေျပာရရင္လူရာဝင္ခဲ့တယ္ေပါ့။စာေတာ္တဲ့သူဆိုေပမဲ့လည္းမည္သည့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေပၚမွာမွနွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းလည္းမလုပ္ခဲ့ပါ။ ဒီလိုနဲ႔တစ္ခန္းထဲတက္၊တစ္ခုံထဲထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြဟာဘဝခရီးလမ္းကိုယ္စီမွာကိုယ္လမ္းကိုဆက္ေလ်ာက္ကုန္ၾကဘီေပါ့ေလ။ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲလိုအခ်ိန္အခါသမယမ်ိဳးမွာငယ္ေပါင္းသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ျပန္ဆုံၾကေတာ့မမွတ္မိနိုင္ေလာက္ေအာင္ေျပာင္းလဲကုန္ၾကဘီေလ။ ခုခ်ိန္မွာသတိထားမိတာတခုက ငယ္ငယ္ကအဆင့္၁ဆိုတဲ့သူတိုင္းလည္း မခ်မ္းသာၾကသလို... အမွတ္ေကာင္းခဲ့တဲ့သူတိုင္းလည္း ဆရာဝန္မျဖစ္ခဲ့ၾကပါဘူး ဆရာမေတြရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးတာခံခဲ့ရတဲ့ သူတခ်ိဳ႕လည္း ေလာကဓံရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကိုမခံရဘဲ အဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကတဲ့သူေတြလည္းေတြ႕ေနရတယ္။(ဥပမာ-မူလတန္းျပေက်ာင္းဆရာေလးကြၽန္ေတာ္) ၉တန္းေတာင္မေအာင္တဲ့သူေတြက သိန္းကိုေသာင္းနဲ႔ခ်ီခ်မ္းသာေနၾကၿပီး... ႏွစ္စဥ္ပထမရခဲ့တဲ့သူတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရာထူးတစ္ခု ခံုတစ္လံုး ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အသက္ေတြႀကီးသြားတာမ်ိဳးကိုဘဲေတြ႕ျမင္ေနရတယ္(ဥပမာ-ကြၽန္ေတာ္ေပါ့)။ ဆယ္တန္းကိုရိုးရိုးသာေအာင္ခဲ့တဲ့သူေတြက ကားထည္လဲစီးေနၾကၿပီး ဂုဏ္ထူးေတြနဲ႔ေအာင္တဲ့သူေတြက စက္ဘီး/ဆိုင္ကယ္ေလးပဲစီးေနရတုန္းပဲ... စာေတာ္ခဲ့ၿပီး ခုလည္းအဆင္ေျပေနၾကသူေတြရွိသလို စာညံ့တဲ့သူေတြ ခုလည္းဆင္းရဲေနတုန္းပဲဆိုတာလည္း ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ေနရတယ္ ဆိုေတာ့... ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္က စာမရလို႔စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး ငိုခဲ့သူတစ္ခ်ိဳ႕ကိုအခုအခ်ိန္မွာစကားေတာင္ရဲရဲမေျပာရဲေတာ့ဘူး။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ေနၾကဘီ။ရာထူးႀကီးေနၾကဘီေလ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာအဆင့္၁/၂/၃ရခဲ့ဘူးတဲ့ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ယခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ ေတာေက်ာင္းေလးကမူလတန္းျပဆရာေလးဘဝမွာငယ္ဆရာေတြရဲ႕ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေအာင့္ေမ့သတိရရင္တပည့္မရွားတျပားမရွိ၊ပီတိကိုစားအားရွိေသာဘဝမွာျဖတ္သန္းေနရဘီေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘဝရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ဟာ Report card ေပၚကအဆင့္သာလၽွင္ျဖစ္တယ္ လို႔ကြၽန္ေတာ္ထင္ေနခဲ့တာေတြ... အားလံုးဟာ ဟာသေတြျဖစ္ကုန္တယ္ "စာမရ႐င္ ခြက္ဆြဲၿပီးေတာင္းစား" တို႔ "ပညာမတတ္ရင္ သူေတာင္းစားျဖစ္မယ္"တို႔ အျမဲၾကားေနၾကစကားလံုးေတြဟာ ခုေတာ့ ျပံဳးစရာေတြျဖစ္ကုန္တယ္ အထူးသျဖင့္ ဘြဲ႕ရအိမ္ေဖာ္ေတြကိုျမင္တဲ့အခါတိုင္းေပါ့... ကံၾကမၼာရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ဟာ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္ေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးတယ္ဆိုတာသိလာတဲ့အခါ.. ဘဝေပးအေျခအေနနဲ႔ မိဘရဲ႕ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈေတြဟာ အတန္းထဲမွာ ပထမရတာထက္ ပိုအေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ... ပညာေရးမွာမထူးခၽြန္ေပမယ့္ လူတိုင္းဟာ တျခားတစ္ခုခုမွာ ထူးခၽြန္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ... ဘဝမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကိုသာ ေသခ်ာႀကိဳးစားရင္ အဆင့္၁မရလည္းကိစၥမရွိဘူးဆိုတာ သိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ... ကြၽန္ေတာ့္သားသမီးေတြကို အတန္းထဲမွာ ပထမရဖို႔ အသည္းအသန္ႀကိဳးစားၿပီး အပူေလာင္ေနတဲ့မိဘေတြထဲ ကြၽန္ေတာ္ မပါခ်င္ေတာ့ဘူး... ကြၽန္ေတာ့္တပည့္သားသမီးေတြကို စကားတခြန္းပဲအျမဲေျပာျဖစ္တယ္ဆုံးမျဖစ္တယ္။ "အဆင့္ ၁ရဖို႔ထက္ လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ အဆင့္၁ ရဖို႔ထက္ လူရာဝင္ေအာင္ လူဝင္ဆံ့ေအာင္ပိုႀကိဳးစားပါ အတန္းထဲမွာ မ်က္ႏွာရဖို႔ထက္ ျပင္ပေလာကမွာ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ဖို႔ အျမဲႀကိဳးစားပါ" Reference : Min Yel Kyaw Swar ၏postစာစုကိုကြၽန္ေတာ္ခံစားရသမ်ွျဖင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕သီပါသည္။ Credit:W.Y.M.H ပညာ​ေရးႏွင္​့အ​ေထြ​ေထြဗဟုသုတ
Read More >>>
View All
 

Kindergarten

Primary

View All

Hight School

အေျခခံ ပညာအလယ္တန္းအဆင့္ အဌမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အစိ္ုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေမ ၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေနမ်ိဳးထြန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ “ အဌမတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူတိုင္း နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။နည္းပညာသက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ေအာက္မွာနညး္ပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းေပါင္း ၃၅ ေက်ာင္းရွိပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းစလံုးမွာ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားလို႔ရပါသည္။ အဓိကမွာ အဌမတန္း ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။ အဌမတန္း ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပနိုင္ရပါမည္” ဟုေဒါက္တာေနမ်ိဳးထြန္းမွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ကို အေျခခံသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္း ခုနစ္ခုရွိၿပီး (၂) နွစ္တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထူးခၽြန္သည့္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံကို တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ “အခုလို နည္းပညာေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေပးတဲ့အခါ ဆင္းရဲတဲ့ကေလးေတြ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရင္ တစ္လကို ေငြက်ပ္ (၃) ေသာင္း ေထာက္ပံ့ပါသည္။သူတို႔မိဘေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္လည္းသက္သာမွာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက တစ္ႏွစ္ၿပီးလွ်င္ထူးခၽြန္တဲ့ကေလးမ်ားသည္ GTI လည္းတက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခြင့္အေရးေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရျခင္းမရွိပါ” ဟုေဒါက္တာေနမ်ိဳးထြန္းက ေျပာပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းကို (၂) နွစ္တက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး(၂) နွစ္ သင္တန္းတြင္ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ပါက AGTI ပထမႏွစ္ သင္တန္းကို တက္ေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္း၏ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိပါက အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္မႈလက္မႈ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ ထားနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ Source: ျမဝတီ
Read More >>>
View All

University

Vocational

၁။ (Equipping Youth for Employment-EYE)အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ရြာမ (ရန္ကုန္) ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကြၽမ္းက်င္မႈအေျချပဳ ကာလတို(၃)လ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အေနျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ပါမည္။   ၂။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရပါမည္။ (က) မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးအသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး(၄၀)ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရပါမည္။ (ခ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သင္တန္းကာလၿပီးဆုံးေအာင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။   ၃။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ ေအာက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားပါရွိရပါမည္။ (က) သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာ(၁)ေစာင္။ (ခ) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴ(၁)ေစာင္။ (ဂ) လိုင္စင္ဓာတ္ပုံ(၃)ပုံ။ (ဃ) အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာ/ရပ္ကြက္/ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ။   ၄ ။၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၆)ရက္ေန႔မွစ၍ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားရယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (က) အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ေနျပည္ေတာ္) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္-၀၉-၄၄၈၅၃၆၂၀၀၊ ၀၆၇-၄၀၁၄၂၅/၆ (ခ) အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(႐ြာမ) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္-၁၉-၂၅၀၃၇၇၁၊ ၀၁-၆၄၁၆၉၆ (ဂ) အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၇၉၁၃၇၁၂၇၄၊ ၀၂-၅၁၅၂၁၉၂   **ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၆-၄-၂၀၁၉ရက္ေန႔မွ ၂၁-၄-၂၀၁၉ရက္ေန႔အထိ နံနက္ ၉ဝဝနာရီမွ ညေန ၄းဝဝနာရီအထိ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ရယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီးေနာက္ဆုံး တင္ရမည့္ရက္မွာ ၂၈-၄-၂၀၁၉ရက္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ **   ၅။သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အပိုဒ္(၄)ပါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည့္အျပင္ www.mimuu.info နွင့္ https://bit.ly/2A3xiak တြင္လည္း (Download) လြယ္ကူစြာရယူနိုင္ပါသည္။ေလွ်ာက္လႊာအား ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ပူးတြဲ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။   ၆။ သင္တန္းကို က်ား/မ မေ႐ြး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသား/သူ (၁၂)ဦး လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   ၇။ သင္တန္းေၾကးမွာ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီးေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္း သား/ သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ အေဆာင္စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန) Source: ေၾကးမံုသတင္စာ
Read More >>>
ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္း၏ ႀကီးၾကပ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဟိုတယ္ဧည့္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ားအား ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသင္တန္းဌာန (ရန္ကုန္) တြင္ဖြင့္လွစ္ပါမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာနွင့္ Travel Consultant ႏွင့္ Tour Operator သင္တန္း(အဆင့္ ၁) -အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း            -တကၠသိုလ္ဒုတိယနွစ္၊ ဘြဲ႔ရမ်ား ၂။ဧည့္ႀကိဳနွင့္ Opera System သင္တန္း (အဆင့္ ၁) - အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း           - တကၠသိုလ္ဒုတိယနွစ္၊ ဘြဲ႔ရမ်ား ၃။ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ Laundry သင္တန္း(အဆင့္ ၁) -အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း            -တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(သို႔)၄င္းအဆင့္ရွိသူမ်ား ၄။ အစားအစာနွင့္အေဖ်ာ္ယမကာေကၽြးေမြးေရးနွင့္ Stewarding သင္တန္း(အဆင့္ ၁) - အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း           -တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(သို႔)၄င္းအဆင့္ရွိသူမ်ား ၅။ အေနာက္တိုင္းအစားအစာႏွင့္ မုန္႔ထုတ္လုပ္ေရးသင္တန္း (အဆင့္ ၁) - အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း           -တကၠသိုလ္ဝင္တန္း(သို႔)၄င္းအဆင့္ရွိသူမ်ား ၆။ အေရွ႕တိုင္းအစားအစာထုတ္လုပ္ေရးသင္တန္း (အဆင့္ ၁) - အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း           -အထက္တန္းပညာအဆင့္ရွိ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ၇။ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးသင္တန္း (အဆင့္ ၂)စာရင္းကိုင္၊(စီမံ၊ဘဏ္ဍာ) (Admin & Account Supervisor) - အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း           -စီးပြားေရးပညာဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူ (သို႔) ဘြဲ႔တစ္ခုခုရၿပီးစာရင္းကိုင္ပညာ                                                 အေျခခံကၽြမ္းက်င္သူ ၈။ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးသင္တန္း (အဆင့္ ၂) အိပ္ခန္းထိန္းမွဴး၊ (အခန္းဌာနႀကီး) Front Office (F.O Supervisor),Housekeeping (Housekeeping Supervisor) -အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း            -တကၠသိုလ္ဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ား ၉။ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးသင္တန္း (အဆင့္ ၂) စားေသာက္ခန္းမွဴး၊ (အစားအစာဌာနႀကီး)F & B Service (F & B Supervisor) F & B Production (Kitchen Supervisor) -အနည္းဆံုးပညာအရည္အခ်င္း            -တကၠသိုလ္ဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိၿပီး လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ား သင္တန္းကာလ။ ။(၂၉.၄.၂၀၁၉) မွ (၂၁.၆.၂၀၁၉) သင္တန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္…. ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ကန္ေတာ္ႀကီးဟိုတယ္ေရွ႕ရွိသင္တန္းဌာနတြင္ ဝယ္ယူနိုင္ၿပီး၊ ဓာတ္ပံု (၁) ပံု၊ ပညာအရည္အခ်င္းမိတၱဴ၊ က်န္းမာေရးေထာက္ခံစာ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး ေထာက္ခံစာပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းသင္တန္းဌာန၊ ကန္ရိပ္သာလမ္း၊မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း- (၉၅-၁)၃၉၄၈၃၆၊၃၉၄၈၄၀၊ လိုင္းခြဲ- ၀၉-၉၅၃၃၉၄၈၄၀                  Source: ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္း          
Read More >>>
ဒီသင္တန္းကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို တစ္စစီျပဳတ္တပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဓိက သင္တန္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳဖူးသူ Basic level ေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လို႔အပ္ပါတယ္။ သင္မွာသာ ကြန္ပ်ဴတာရွိေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ၀ယ္ယူဖို႔ စဥ္းစားေနရင္ ဒီသင္တန္းေလးကို တက္ထားသင့္ပါတယ္။ သင္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာကို smart က်က် သံုးစြဲတတ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒီသင္တန္းကို တက္ၿပီးပါက သင္ဟာ ကြန္ပ်ဴေတြကို ျပဳျပင္ႏိုင္သူ, တနည္းအားျဖင့္ Error ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာပါ။ ကြန္ပ်ဴတာအပိုင္းကို အေသးစိတ္သိရွိထားတဲ့ အတြက္ အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ သူမ်ားထက္ တစ္ပန္းသာေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီသင္တန္းတက္ၿပီးရင္ IT Support, ICT Products Sale, Computer Technician ႏွင့္ IT လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္ေတြကို ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ သင္ဟာ ဘာေတြသင္ရမလဲဆိုရင္      Hardware မ်ားအလုပ္လုပ္ပံု Windows Operating System မ်ားအေၾကာင္း Hardware Errors မ်ား ရွာေဖြျခင္း Software Errors မ်ား ရွာေဖြျခင္း Software မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ထည့္သြင္းျခင္း (Software အားလံုး) Windows ကို မိမိဘာသာ စိတ္ႀကိဳက္တင္ျခင္း (Windows 7, 8, 10) Virus မ်ား ရွာေဖြျခင္ႏွင့္ ရွင္းလင္းျခင္း Computer accounts မ်ားအေၾကာင္း Data, Backup, RestorePoint မ်ားအေၾကာင္း Password မ်ားကို ေက်ာ္ကြျခင္း Hacking Knowledge လံုျခံဳေရးအဆင့္ ျမင့္တင္ျခင္း Hardware မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း File & Folder မ်ားကို Lock ခ်ျခင္း ကြန္ပ်ဴတာကို ျမန္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း Game မ်ားထည့္သြင္းျခင္း Computer ေႏွးတာ ျမန္တာရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ Networking Knowledge intro ဒီသင္တန္းဟာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုလံုးရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုကို သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္အခ်ိန္ေပးဖို႔သာ လိုပါတယ္ တတ္ေအာင္ သင္ေပးဖို႔က ဆရာတို႔ တာ၀န္ထားပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္ ကြန္ပ်ဴတာကို လက္ေတြ႕ တစ္စစီ တစ္ေယာက္ခ်င္ ျဖဳတ္တပ္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းေၾကးေပးစရာမလိုပဲ အခမဲ့ တက္ႏိုင္ပါတယ္ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈ႔ကို Online Exam Test ျဖင့္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ားကို Certificate ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈ႔မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ထုတ္ေပးေသာ Mobile App ကို Install ထားၿပီး သင္တန္းတက္ပါက ရရွိမည့္ Student ID ႏွင့္ Login password တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Certificate , Online Exam Test Registration ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ စာအုပ္မ်ား အတြက္ေတာ့ ၁၇၀၀၀ က်ပ္သာ ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသားဦးေရ (၁၀၀) သာ လက္ခံပါမည္။ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအျပည့္အစံုႏွင့္ Aircon ခန္းမ်ားအတြင္းမွာ စနစ္တက် သင္ယူရပါမည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားတဲ့ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားရဲ႕ စကားသံမ်ားကို page ရဲ႕ review မ်ား ၾကည့္႐ႈ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ သင္တန္းသားအေယာက္ (၁၀၀), မတ္လအတြက္ သင္တန္းသားအေယာက္ (၁၀၀) ကို သင္တန္းပို႔ခ်ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းအခ်ိန္ ဇယား တနၤလာ , အဂၤါ (တပတ္ ၂ ရက္) 11:00 AM - 1:00 PM (တန္းခြဲ A1) 1:00 PM - 3:00PM (တန္းခြဲ A2) 3:00PM - 5:00PM (တန္းခြဲ A3) သင္တန္းကာလ - ၁ လ သင္တန္းစမည့္ရက္ - 6 May သင္တန္းၿပီးဆံုးမည့္ရက္ - 28 May ဗုဒၶဟူး, ၾကာသာပေတး (တပတ္ ၂ ရက္) 11:00 AM - 1:00 PM (တန္းခြဲ B1) 1:00 PM - 3:00PM (တန္းခြဲ B2) 3:00PM - 5:00PM (တန္းခြဲ B3) သင္တန္းကာလ - ၁ လ သင္တန္းစမည့္ရက္ - 8 May သင္တန္းၿပီးဆံုးမည့္ရက္ - 30 May ေသာၾကာ, စေန (တပတ္ ၂ ရက္) 11:00 AM - 1:00 PM (တန္းခြဲ C1) 1:00 PM - 3:00PM (တန္းခြဲ C2) 3:00PM - 5:00PM (တန္းခြဲ C3) သင္တန္းကာလ - ၁ လ သင္တန္းစမည့္ရက္ - 10 May သင္တန္းၿပီးဆံုးမည့္ရက္ - 31 May သင္တန္းတက္ခ်င္သူမ်ား ႀကိဳတင္၍ စာရင္းေပးသြင္းရပါမည္။ ေမလ (၁) ရက္ေန႔အထိသာ သင္တန္းလက္ခံပါမည္။ သင္တန္းသားျပည့္သြားေသာ တန္းခြဲမ်ားကို စာရင္းေပးသြင္းလို႔ရမည္မဟုတ္တဲ့အတြက္ အျမန္စာရင္းေပးသြင္းဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။ သင္တန္းသား ဦးေရ ျပည့္သြားပါက စာရင္းေပးသြင္းျခင္းကို ရပ္ဆိုင္ပါမည္။ သင္တန္းအပ္ကို ေန႔စဥ္ မနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅:၃၀ အထိ ပိတ္ရက္မရွိ လက္ခံေပးသြားပါမည္။ အေသးစိတ္ သိလိုပါက 09 768133811 ကို ရံုးခ်ိန္(10:00 - 5:30PM)အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ သင္တန္းအမည္ကေတာ့ YGNNET (ရန္ကုန္နက္) ျဖစ္ပါတယ္။ YGNNET က Software ကုမၸဏီတခုျဖစ္ၿပီး Educations ကိုပါ တြဲးဘက္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ IT ေလာက အတြင္း ေျခလွမ္းစတင္လိုသူမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနသိသင့္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ Knowledge ေတြကို ပညာဒါနအေနနဲ႔ မွ်ေ၀သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသို႔ေရာက္ရွိေသာ YBS မ်ား - ၈၄, ၂၇, ၈၇ မွတ္ခ်က္ - ၈၇ ( မဟာျမိဳင္ ) လို႔ေရးထားေသာ YBS ကိုစီးပါ။ သင္တန္းေနရာ တိုက္ (၁), အခန္း (C2), မဟာၿမိဳင္ ဦးဝိစာရလမ္း ဆိုဒ္ေရွ႕မွတ္တိုင္ အနီး, ေျမာက္ဒဂံု, ရန္ကုန္ 09 768133811 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. https://edu.ygnnet.com
Read More >>>