News

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး အေ၀းသင္တကၠသုိလ္တို႕ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသားအေ၀းသင္တကၠသုိလ္တစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ Open University (UK) မွ အႀကံျပဳ

Open University (UK) မွ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးအေ၀းသင္တကၠသုိလ္တို႕ပူးေပါင္းၿပီး ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေသာ အမ်ိဳးသားအေ၀းသင္တကၠသိုလ္ တစ္ခု အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အႀကံျပဳ ထားသည္။

Open University (UK) မွ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသုိလ္မ်ားရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ အေၾကာင္းတစ္ခုအေပၚတြင္ အဓိကထားအုပ္ဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး Investigation of Myanmar's Distance Education Sectors and Proposals for Strengthing ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အေ၀းသင္ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ နည္းလမ္းသုံးခုကို အႀကံျပဳထားသည္။

ထုိနည္းလမ္းမ်ားထဲတြင္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုပူးေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသားအေ၀းသင္တကၠသုိလ္တစ္ခု အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဒီပလုိမာသင္တန္းမ်ား၊ ဒီဂရီသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

"အႀကံျပဳထားတဲ့နည္းလမ္းမ်ားထဲက ဘာကိုလုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ဆုိတာကို ေဆြးေႏြးရဦးမယ္။ အခုက အဲဒီတကၠသုိလ္ႏွစ္ခုက တကၠသိုလ္ေတြမွာ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို တကၠသုိလ္ေတြကို လႊဲၿပီးသြားရင္ အြန္လုိင္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ့သင္တန္းေတြကို အဓိကထားၿပီးလုပ္ေတာ့မွာ။ အဲဒီအတြက္ အမ်ိဳးသား အေ၀းသင္တကၠသုိလ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရင္ပိုၿပီး အားေကာင္းလာႏုိင္မလားဆုိတာကို သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူတယ္ဆုိရင္ အစိုးရ အဖြဲ႕တင္ရမယ္။ အစိုးရဘက္က ခြင့္ျပဳရင္ စမယ္" ဟုေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားအေ၀းသင္တကၠသုိလ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာင္မည္ဆုိပါက လုံေလာက္ေသာ ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး အုိင္စီတီနည္းပညာျဖင့္ အြန္လုိင္းသင္တန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မုိဘိုင္းဖုန္းသုံးစြဲမႈ ျမင့္မားလာမႈ အခြင့္အလမ္းကို အသုံးခ်ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ား ျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ သင္ယူေစျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းတုိ႕ကို မုိဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းသုံး၍ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: democracy

Read times
Rate this item
(1 Vote)