News

ဘြဲ႕ရေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ေပးရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႕တင္ျပထားၿပီ


အေျခခံပညာက႑တြင္ ႏွစ္စဥ္လုိအပ္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမရာထူးေနရာအသီးသီးကို ျဖည့္ဆည္းခန္႕ထားရန္အတြက္ ယခင္က ျပင္ပဘြဲ႕ရမ်ားကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွစကာ ၄င္းတုိ႕ကို ခန္႕ထားျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ပညာေရးေကာလိပ္တကၠသုိလ္မ်ားမွ ဆင္းသည့္ သူမ်ားကိုသာ ခန္႕ထားခဲ့သည္။

လက္ရွိအေျခခံပညာက႑ရွိ ေက်ာင္းမ်ားရုံးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဘြဲ႕ရေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမေနရာမ်ာအား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို တင္ျပထားပါသည္။

“ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ သူတုိ႕ခန္႕ဖုိ႕အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရုံးကို တင္ထားၿပီးပါၿပီ၊ ဒီတစ္ခါလုပ္မယ့္ အီးစီမွာ အဲဒါကို တင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆုိရင္ေလွ်ာက္ခြင့္စေပးေတာ့မွာပါ။ အီးစီကေတာ့ ၂ပတ္တစ္ခါလုပ္ေနတာပဲ၊ ဒီတစ္ခါလုပ္မွာက ဒီလကုန္းပိုင္းေလာက္လုပ္မွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ အေျဖကေတာ့ ဒီလကုန္ေလာက္ သိရမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံပညာက႑တြင္ လုိအပ္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမရာထူးေနရာမ်ားကို ဘြဲ႕ရေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕ထားမည္ဆုိပါက ၄င္းတို႕ကို သင္တန္းမ်ားအရင္ဆုံးေပးအပ္ၿပီးမွသာ ခန္႕ထားမည္ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားသင္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ သင္တန္းမေပးဘဲ ခန္႕ထားျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္နုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ေလးေသာင္းခြဲေက်ာ္ရွိေနၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း သုံးသိန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။


source: democracy

Read times
Rate this item
(1 Vote)