Government School

ဆယ္တန္းမေအာင္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တဲ့ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန (TVET) Department ႏွင့္ AGTI Society ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Vocational Training Centre သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္...။

၁။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (TVET) Department ႏွင့္ ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္း (AGTI Society)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေအာက္ပါသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၇)ကို Sakura-Insein သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Sakura-Insein Technical Course

(က) Commercial Electrical Wiring Course (၃၀)ဦး

(ခ) Electrical Power Distribution Line Course (၁၅)ဦး

သင္တန္းကာလ(၇)လ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဤသင္တန္းသည္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအျပည့္အစုံႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ လၽွပ္စစ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ဤသင္တန္းအားစိတ္ပါဝင္စားေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူ၊ ျမန္မာနိုင္ငံသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္ -

(က) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(ခ) အနိမ့္ဆုံးတကၠသိုလ္ဝင္တန္းအဆင့္သင္ၾကားဖူးသူျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ(၃၀)ရက္တြင္ အသက္(၁၇)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္(၂၃)ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူ၊

(ဃ) သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းတက္ေရာက္ရမည္။

ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ (Sakura-Insein)ႏွင့္ GTI ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အသင္း(႐ုံး)၊ အမွတ္-၃၀၃၊ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း (တတိယထပ္)လွိုင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အခမဲ့ထုတ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေလၽွာက္လႊာမ်ားအား (၃၀-၁၁-၂၀၁၈)ရက္ထိ ေနာက္ဆုံးထား၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းဝင္း အတြင္းရွိ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္း(Sakura-Insein)သို႔ ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးခန္း ဖုန္း-၀၁-၃၆၄၃၆၆၃၊ ၀၉-၉၇၅၂၈၉၇၉၇၊ ၀၉-၄၂၈၃၂၄၈၃၂၊ ၀၁-၅၁၉၈၆၃၊ ၀၉-၅၀၅၆၇၁၇သို႔ ႐ုံးခ်ိန္ အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ားအခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

source: Sakura-Insein Technical Course

Read times
Rate this item
(3 votes)